Гурткова робота

В Ужгородському вищому комерційному училищі ДТЕУстворені всі умови для самореалізації, розвитку професійних нахилів та здібностей учнів. Організація дозвілля учнів є невід’ємною складовою навчально-виховного процесу в училищі, дієвим засобом для згуртування колективу, для виховання духовно багатої особистості, для самоствердження.

Саме з цією метою в 2023-2024 навчальному році організовані і працюють гуртки:
– Національно-патріотичний; детальніше…
– Учнівський театр мод «Мій стиль», детальніше…
– Патріотичний гурток “Край, в якому я живу”, детальніше…
– Дизайну одягу, детальніше…
– Основи інформаційних та Web-технологій, детальніше…
– Технічної творчості «Креатив», детальніше…
– Народної творчості «Калина», детальніше…
– Перукарського мистецтва «Зірка на один день», детальніше…
– Дизайн народного одягу детальніше…