Колектив

Кадровий склад педагогічних працівників Ужгородського вищого комерційного училища ДТЕУ  станом на 01.09.2023 року

Методична комісія  викладачів загальнопрофесійних дисциплін

Методична комісія майстрів виробничого навчання та викладачів сфери послуг

Методична комісія майстрів виробничого навчання та викладачів економічного напрямку

Методична комісія майстрів виробничого навчання та викладачів готельного напрямку

Методична комісія майстрів виробничого навчання та викладачів швейного напрямку