Публічна інформація

Перейменування закладу освіти

Установчі документи:

Положення про Ужгородське вище комерційне училище Державного торговельно-економічного університету.

Розпорядження Закарпатської обласної  військової адміністрації про видачу ліцензії на провадження освітньої діяльності за рівнем повної загальної середньої освіти – здобуття профільної середньої освіти. 

Ліцензії професійно (професійно-технічної освіти)

Наказ МОН про переоформлення ліцензій

Рішення з Акредитаційної комісії

Обсяги регіонального замовлення на підготовку робітничих кадрів 

Статистична довідка

Матеріально-технічна документація

Інформація щодо запланованих закупівель за 2022 рік

Фінансовий звіт за 2022 рік

Договора укладені за січень-березень 2022 року

Договора укладені за квітень-червень 2022 року

Договора укладені за липень-вересень 2022 року

Договора укладені за жотень-грудень 2022 року

Договора укладені за січень-червень 2023 року

Договора укладені за липень-вересень 2023 року

Договора укладені за жовтень-грудень 2023 року

Договора укладені за січень-березень  2024 року

Кошторис на 2024 рік

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за I квартал 2022 року

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги за I квартал 2022 року

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за 9 місяців 2022 року

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги за 9 місяців 2022 року

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за 2022 рік

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги за 2022 рік

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за І квартал 2023 року

Звіт про надходження та використання коштів, отриманих як плата за послуги за І квартал 2023 року

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за І півріччя 2023 року

Звіт про надходження та використання коштів, отриманих як плата за послуги за І півріччя 2023 року

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за 9 місяців 2023 року

Звіт про надходження та використання коштів. отриманих як плата за послуги за 9 місяців 2023 року

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за  2023 рік

Звіт про надходження та використання коштів, отриманих як плата за послуги за 2023 рік

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень за 2023 рік

Звіт про використання і надходження коштів загального фонду за І квартал 2024 року

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги за I квартал 2024 року

Звіт про фінансові результати за I квартал 2024 року

Кадрова документація

Штатний розпис на 2024 рік