Дуальна форма навчання

Важливим напрямом у розвитку ЗП(ПТ)О є впровадження дуальної форми навчання, яка за своїм змістом означає паралельне навчання в закладі освіти та на виробництві. За основу цієї системи покладено принцип взаємного зв’язку теорії з практикою, що дозволяє здобувачам освіти не лише ознайомитися з виробництвом, але й засвоїти прийоми та навички на робочих місцях підприємства. Перспективність цієї системи полягає в тому, що вона відповідає інтересам усіх учасників цього процесу: держави, закладу освіти, підприємств чи організацій, а також здобувачів освіти.

З 2020-2021 навчального року в Ужгородському вищому комерційному училищі КНТЕУ здійснюється підготовка кваліфікованих робітників за професією швачка з упровадженням дуальної форми навчання.

Згідно з робочими навчальними планами та укладеним договором 15 здобувачів освіти розпочали навчання на базі ПрАТ “Ужгородська  швейна фабрика”, де проводиться повноцінне виробниче навчання на робочих місцях.