Перспективний план роботи практичного психолога

І.ВСТУП

          План роботи практичного психолога Ужгородського вищого комерційного училища КНТЕУ  на 2021/2022 навчальний рік враховує основні нормативні документи:

 • Конституція України;
 • Закон України «Про освіту»;
 • Законів України: «Про охорону дитинства», «Про охорону праці», «Про інноваційну діяльність»;
 • Конвенція ООН про права дитини;
 • Наказ МОН України від 22 травня 2018 року № 509, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 31 липня 2018 року за № 885/32337 «Положення про психологічну службу»;
 • Концепція розвитку психологічної служби системи освіти України;
 • Етичний кодекс практичного психолога;
 • лист МОНУ від 14.08.2020 № 1/9-436 «Про створення безпечного освітнього середовища в закладі світи та попередження і протидії булінгу (цькуванню)»;
 • лист МОНУ №1/9-385 від 20.07.2020 року «Деякі питання організації виховного процесу у 2020/2021 н.р. щодо формування в дітей та учнівської молоді ціннісних життєвих навичок»;
 • лист ІМЗО від 27.07.2020 №22.1/10-1495 «Про пріоритетні напрями роботи психологічної служби в системі освіти на 2020/2021 н.р.»;
 • лист МОНУ від 28.08.2020 №1/9-490 «Щодо створення безпечних умов організації освітнього процесу 2020/2021 навчальному році»;
 • лист МОН від 24.07.2019 № 1/9-477 «Про типову документацію працівників психологічної служби у системі освіти України».

ІІ. ЦІЛЕПОКЛАДАЮЧА ЧАСТИНА

        У 2021/2022 навчальному році практичний психолог    працює над проблемною темою «Створення в закладі освіти безпечного освітнього середовища та попередження і протидії булінгу».

 • Займатися збереженням психологічного здоров’я здобувачів освіти, сприяти повноцінному розвитку особистості, створювати умови для формування у них мотивації до самовиховання і саморозвитку.
 • Допомагати учням адаптуватися до можливих негативних впливів зовнішнього середовища.
 • Здійснювати профілактику і корекцію протиправної поведінки. Пропагувати ведення здорового способу життя.
 • Підвищувати психологічну культуру всіх учасників освітнього процесу.
 • Забезпечувати соціально-психологічний супровід, адаптацію учнів   у закладі освіти, сприяння професійному самовизначенню учнів.
 • Здійснювати соціально-психологічну просвіту всіх учасників освітнього процесу.
 • Спрямовувати роботу на такі напрямки як соціально-психологічна профілактика та превентивна освіта щодо попередження негативних явищ, булінгу та девіантної поведінки серед здобувачів освіти.
 • Здійснювати соціально-психологічну реабілітацію здобувачів освіти, що зазнали різних форм насильства чи знаходяться у скрутному життєвому становищі тощо.
 • Забезпечувати фаховий підхід у особистісній орієнтації учнів, раннє виявлення та найбільш повне розкриття їх потенціалу (здібностей та обдарувань).
 • Психологічний супровід випускників училища.
 • Формувати у учнів поняття гендерної рівності як основи міжособистісної взаємодії.
 • Формувати здоровий спосіб життя як складової системи виховання, збереження і зміцнення здоров’я вихованців освітнього закладу, недопущення шкідливого інформаційно-психологічного впливу учнів.
 • Здійснювати контроль за перехідними моментами у житті учнів училища.

Практичний психолог  здійснює комплекс заходів, направлений на розвиток і психологічний захист учнів під час освітнього процесу. Вивчає психолого-педагогічні особливості здобувачів освіти, батьків та педагогічного колективу.

Зміст роботи практичного психолога з педагогічним колективом

Основна мета роботи – розвиток психологічної культури, розповсюдження знань про вікові особливості учнів,  методи педагогічного впливу на особистість здобувача освіти, надання допомоги учням в підготовці до самостійного життя у соціумі та  дітям, що опинилися в складних життєвих обставинах.

Завдання:

 • Здійснювати профілактику емоційного вигорання серед педагогів.
 • Поліпшувати психологічний клімат в педагогічному колективі.

Зміст роботи практичного психолога з батьками

Основна мета – підвищення рівня психологічних знань батьків, що стосується освітнього процесу здобувачів освіти. Допомога у налаштуванні гармонійних відносин між батьками та дітьми.

       Завдання:

 • Виявляти міжособистісні труднощі батьків з дітьми.
 • Здійснювати індивідуальне консультування батьків з приводу подолання труднощів, що виникають в процесі навчання.

III. ЗМІСТОВА ЧАСТИНА

з/п

Зміст роботи

Термін проведення

Де і з ким проводиться

Відмітка про виконання

І. Діагностика

1.1

Діагностика соціальної адаптованості учнів. «Методика дослідження соціальної адаптованості»

вересень

учні I курсу

 

1.2

Діагностика рівня згуртова-ності учнів. Провести анкетування

жовтень

учні I курсу

 

1.3

 

Анкетування з метою з’ясування ставлення учнів до здорового способу життя та протиправної поведінки «Здоровий спосіб життя і протиправна поведінка»

листопад

учні I курсу

 

1.4

Комплексне вивчення особистості учнів з метою вивчення труднощів у навчанні (в межах групи) «Методика визначення схильності до девіантної поведінки»  ( М.Горська)

грудень-січень

учні I курсу

 

1.5

Дослідження емоційного стану учня за методикою «Дім-Дерево-Людина»

березень

учні I курсу

 

1.6

Анкетування щодо обізнаності поняття булінгу

жовтень

учні I курсу

 

1.7

Дослідження соціально-психологічної адаптації К.Роджерса і Р.Даймонда

квітень

учні I курсу

 

2.Профілактика

2.1

Бесіди,  спрямовані на подолання булінгу та протиправної поведінки «Булінг! Запобігання та протидія »

вересень-жовтень

учні I курсу

 

2.2

Тренінг для педагогів з метою профілактики емоційного вигорання

листопад

педагоги

 

2.3

Тренінг  «ІКТ: друг та ворог. Безпечна поведінка дітей в інтернеті»

лютий

учні

 

2.4

Тренінг «Булінг-STOP» в рамках Тижня  протидії булінгу

вересень-жовтень

учні

 

2.5

Формування навичок дружніх стосунків  серед здобувачів освіти, проведення бесід щодо

забезпечення попередження насильства та булінгу, обговорення проблемних ситуацій

упродовж року

учні, педагоги

 

2.6

Поради батькам щодо зменшення ризику булінгу та кібербулінгу для своєї дитини

упродовж року

батьки

 

3.Корекція

3.1

Проведення психо-корекційної роботи з учнями за результатами діагностик

упродовж року

учні

 

3.2

Індивідуальна корекційна робота з учнями:

-із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

-із числа  дітей з інвалідністю;

-соціально незахищених сімей,тощо

упродовж року

учні

 

3.3

Проведення корекційно-тренінгових занять для подолання тривожності серед учнів ( за результатами діагностичних спостережень)

листопад

учні I курсу

 

3.4

Індивідуальна та групова робота з учнями, які мають ускладнення стосовно адаптації до навчання в училищі

упродовж року

учні

 

3.5

Проведення  корекційного тренінгового заняття для подолання агресивних проявів серед учнів

грудень

учні

 

3.4

Проведення групових та індивідуальних занять з учнями щодо профілактики шкідливих звичок

упродовж року

учні

 

3.5

Проведення тренінгового заняття  щодо запобігання емоційного вигорання

грудень

педагоги

 

4.Консультування

4.1

Надання психологічної допомоги  учням із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, напівсиротам та учням  із багатодітних сімей

упродовж року

учні

 

4.2

Індивідуальне консультуван-ня батьків,класних керівни-ків,  кураторів, майстрів виробничого навчання  з метою покращення адапта-ційного періоду учнів I курсу

упродовж року

учні

 

4.3

Індивідуальні  консультування учнів за потреби

упродовж року

учні

 

4.4

Індивідуальні консультації кураторів, класних керівників з питань присутньої девіантної поведінки певних учнів

упродовж року

учні

 

4.5

Індивідуальні консультуван-ня класних керівників, кура-торів, майстрів виробни-чого навчання  про форми профілактичної роботи та подолання булінгу, конфліктів, насильства серед учнів

упродовж року

куратори, класні керівники, майстри виробничо-го навчання

 

4.6

Індивідуальні консультування учнів щодо проблем:

-взаємостосунків;

-внутрішньо-особистісних конфліктів

упродовж року

учні

 

4.7

Консультативна робота з учнями, що перебувають в кризовій ситуації

упродовж року

учні

 

5.Просвіта

5.1

Інформаційна бесіда спрямована на протидію булінгу

вереснь-жовтень

учні

 

5.2

Тренінг для педагогів з метою профілактики емоційного вигорання

грудень

педагоги

 

5.3

Тренінг  «ІКТ: друг та ворог. Безпечна поведінка дітей в інтернеті»

лютий

учні

 

5.4

Бесіда,  присвячена Міжнародному дню боротьби з курінням, зловживання наркотичних засобів

(15 листопада)

листопад

учні

 

5.5

Година спілкування, присвячена  Міжнародному  дню толерантності

(16 листопада)

листопад

учні

 

5.6

Заходи в рамках акції «16 днів проти насилля»

грудень

учні

 

5.7

Година спілкування до Всесвітнього дня здоров’я

 (7 квітня)

квітень

учні

 

5.8

Година спілкування до Міжнародного дня сім’ї

(15 травня)

травень

учні

 

5.9

Бесіда,  присвячена Дню захисту дітей

(1 червня)

червень

учні

 

6.Інше

6.1

Підготовка до проведення тренінгів, бесід  з учнями, батьками, педпрацівниками

упродовж року

практичний психолог

 

6.2

Участь в методичних семі-нарах, нарадах психологів

упродовж року

практичний психолог

 

6.3

Консультації в ЗІППО

упродовж року

практичний психолог

 

6.4

Складання  річного та місячного  планів роботи

упродовж року

практичний психолог

 

6.5

Проведення підсумків роботи за І семестр

грудень

практичний психолог

 

6.6

Робота в бібліотеці, самопідготовка

упродовж року

практичний психолог

 

6.7

Співпраця з директором обласного центру практичної психології і соціальної роботи

упродовж року

практичний психолог

 

6.8

Співпраця з заступником директора з виховної роботи

упродовж року

заступник директора з виховної роботи Скиба М.П.

 

Практичний психолог                                                                    Є.Є. Боринська