Перспективний план роботи практичного психолога

І. ВСТУП

    Психологічна служба в закладі освіти є складовою частиною державної системи охорони фізичного і психічного здоров’я молодих громадян України і діє з метою виявлення і створення оптимальних соціально-психічних умов розвитку особистості.

       Діяльність  практичного  психолога  УВКУ ДТЕУ на 2022-2023 навчальний рік враховує наступні нормативно правові документи:

– Конституцію України;

– Закон України «Про освіту»;

– Конвенцію ООН про права дитини;

– Наказ МОН від 22 травня 2018 року №509, зареєстрований в міністерстві юстиції України 31 липня 2018 року  за № 885/32337 «Положення про психологічну службу»;

– Концепцію розвитку психологічної служби системи освіти України;

– Етичний кодекс практичного психолога.

А також:

–  лист МОН від 25.03.2022 № 1/3663-22 «Щодо запобігання торгівлі людьми в умовах воєнної агресії»;

– лист МОН від 30.05.2022 № 1/5735-22 «Про запобігання та протидію домашньому насильству в умовах  воєнного стану в Україні»;

    – лист МОН від 12.04.2022 № 1/4068-22 «Щодо недопущення участі неповнолітніх у наданні інформації ворогу про військові позицій Збройних сил України»;

– лист МОН від 10.06.2022 № 1/6267-22 «Про деякі питання національно- патріотичного виховання в закладах освіти України»;

– лист МОН від 27.06.2022 № 1/7035-22 «Про підготовку до початку та особливості організації освітнього процесу в 2022/23 навчальному році» тощо .

Психологічна служба – це структурний підрозділ, який у своїй діяльності забезпечує психологічний супровід  освітнього процесу у всіх напрямках.

В  час військової агресії набули поширення гострі питання стану психологічного здоров’я здобувачів освіти та їхніх батьків, що впливає і на освітній процес у новому навчальному році, стресові стани, емоційні розлади, високий рівень тривожності форми девіантної і протиправної поведінки, деградація моральних цінностей, незаконні види дитячої праці та ін. Таким чином, посилюється актуальність і соціальне значення  психологічного супроводу освітнього процесу.

ІІ. Цілепокладаюча частина

          Метою діяльності практичного психолога є: сприяння створенню умов для соціального та інтелектуального розвитку здобувачів освіти, охорони психічного здоров’я, надання психологічної та соціально-педагогічної підтримки всім учасникам освітнього процесу відповідно до цілей та завдань системи освіти.

Проблема, над якою працює практичний психолог :               

«Формування  навичок життєстійкості/стресостійкості в учасників освітнього процесу».

       Основними завданнями діяльності практичного психолога у 2022/2023 н. р.  є:

 • здійснювати психологічну підтримку здобувачів освіти з числа внутрішньо переміщених осіб;
 • проводити психологічний супровід в умовах воєнного стану;
 • запровадити онлайн сторінку та онлайн-консультування;
 • адаптувати учасників освітнього процесу до кризових ситуацій;
 • проводити профілактичну роботу з метою подолання правопорушень, злочинності серед неповнолітніх;
 • забезпечити захист прав і свобод дітей, створити безпечне осітнє середовище (запобігання насильству в закладі освіти, домашньому насильству, торгівлі людьми, булінгу, тощо);
 • проводити просвітницько-профілактичні заходи з питань сексуальності людини, статевого виховання, ВІЛ/СНІДУ тощо.

Очікувані результати

 • Подолання кризових станів;
 • Виключення випадків булінгу (цькування), домашнього насильства та дискримінації серед учасників освітнього процесу;
 • Подолання питань адаптації серед студентської молоді;
 • Підвищення відповідальності здобувачів освіти, формування здатності протистояти негативному впливу однолітків, дорослих та кризовим ситуаціям.
 • Збереження та поліпшення психічного здоров’я учасників освітнього процесу.

III. ЗМІСТОВА ЧАСТИНА

№ з\п

Напрями діяльності з учасниками освітнього процесу  закладу освіти. Види та форми роботи

Термін проведення

Цільова аудиторія

Відмітка про виконання

 

1.

Діагностика

 

 

 

 

1.1.

Провести Діагностику соціальної адаптованості учнів «Методика дослідження соціальної адаптованості»

Вересень-Жовтень

Учні І курсу

 

 

1.2

Провести анкетування з метою з’ясування ставлення учнів до здорового способу життя та протиправної поведінки «Здоровий спосіб життя та протиправна поведінка»

Листопад

Учні I та II курсу

 

 

1.3

Провести Анкетування щодо обізнаності про поняття булінгу

Жовтень-Листопад

Учні I та II курсу

 

 

1.4

Провести анкетування «Картка адаптації першокурсника»

Вересень-Жовтень

Учні І курсу

 

 

1.7

Провести діагностику інтернет-залежності молоді

грудень

Учні I та II курсу

 

 

1.8

Провести анкетування «Твоє дозвілля»

Листопад-Грудень

Учні I та II курсу

 

 

1.9

Провести дослідження психологічного клімату колективу

Жовтень-Листопад

Педагоги

 

 

 2.

 Профілактика

 

 

 

 

2.1

Проводити тренінги для зняття втоми, напруги, агресії

Упродовж року

Учні I та II курсу

 

 

2.2

Провести бесіду на тему  «Психологічна допомога  у кризових ситуаціях»

Жовтень

І курси

 

 

2.3

Провести бесіди, спрямовані на подолання булінгу та протиправної поведінки «Булінг! Запобігання та протидія»

Жовтень-Грудень

І курси

 

 

2.4

Провести бесіду  на тему «Причини та чинники, які впливають на процес адаптації учнів нового набору»

Вересень-Жовтень

Куратори І, ІІ курсів, класні керівники

 

 

 

 

2.5

 Ознайомлювати  педагогів з технологіями надання першої психологічної допомоги учасникам освітнього процесу,  запровадити та проводити  «Психологічної хвилинки» під час занять

Упродовж року

Педагогічні працівники

 

 

2.6

Провести Тренінг для педагогів з метою профілактики емоційного вигорання

Грудень-Січень

Педагогічні працівники

 

 

2.7

Провести бесіди на теми «Майндфулнес – технології  регуляції стресостійкост і з учнями  юнацького віку»

I півріччя

Учні I та II курсу

 

 

2.8

Проводити бесіди з батьками та надавати поради батькам  щодо підтримки дітей у військовий час.

Провести бесіди щодо подолання чинників та факторів стресу у дітей (за запитом)

Упродовж року

Батьки

 

 

3.

Корекція

 

 

 

 

3.1

Провести тренінги «Створення сприятливого соціально-психологічного клімату у педагогічному середовищі»

Жовтень-Травень

Педагогічні працівники

 

 

 3.2

Індивідуальна корекційна робота з учнями:

– із числа дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування;

– із числа дітей з інвалідністю;

– соціально-незахищених сімей, тощо

Упродовж року

 

Учні I та II курсу

 

 

3.3

 

 

Провести корекційно-тренінгові занять з подолання тривожності серед учнів

Упродовж року

Учні I та II курсу

 

 

 

 

3.4

Проводити індивідуальну та групову роботу з учнями, які мають складнощі стосовно адаптації та мотивації стосовно навчання в училищі

Упродовж року

Учні I

 

 

3.5

Провести групові заняття з учнями щодо профілактики шкідливих звичок

Упродовж року

Учні I та II курсу

 

 

4.

Консультування

 

 

 

 

4.1

Надавати психологічну допомогу учням із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, напівсиротам та учням з багатодітних сімей

 

Упродовж року

Учні I та II курсу

 

 

 

4.2

Проводити індивідуальні консультації (за запитами)

Упродовж року

Учні I та II курсу

 

 

4.3

Провести  групову консультацію на тему: «Адаптація першокурсників»

Вересень-

Листопад

Куратори І курсів

 

 

 

4.4

Проводити індивідуальні консультації кураторів, класних керівників з питань девіантної поведінки учнів

Упродовж року

Куратори, кл. керівники, майстри ВН

 

 

4.5

Провести групові  консультації для учнів на тему:

«Мої цілі в житті»

«Зрілість молодої людини, запорука успіху»

 

II півріччя

 

Учні I та II курсу

 

 

4.6

Проводити індивідуальні консультації учнів щодо проблем:

– взаємостосунків;

– внутрішньо-особистих конфліктів;

– проблем з навчанням, мотивацією, адаптацією, тривожністю, тощо

Упродовж року

Учні I та II курсу

 

 

4.7

Проводити індивідуальні консультування класних керівників, кураторів, майстрів ВН про форми профілактичної роботи та подолання булінгу, конфліктів, насильства серед учнів

Упродовж року

Куратори, кл. керівники, майстри ВН

 

 

5.

Просвіта

 

 

 

 

5.1

Провести знайомство з контингентом Ι курсу. Зустрічі з групами першокурсників з бесідою на тему:

«Я – психолог, будьмо знайомі?».

 

Вересень

 

І курси

 

 

5.2

Провести бесіду присвячену Міжнародному дню боротьби з курінням, вживанням наркотичних засобів( 15 листопада)

Листопад

Учні I та II курсу

 

 

5.3

Провести годину спілкування, присвячену Міжнародному дню толерантності(16 листопада)

Листопад

Учні I та II курсу

 

 

5.4

Провести цикл бесід:

-«Формування безпечного освітнього середовища»;

– «Протидія булінгу та насильству»;

– «Орієнтація в інформаційному просторі, в т.ч. в мережі Інтернет»;

– «Орієнтація на збереження здоров’я та дотримання заходів безпеки»;

– «Управління емоціями та розвиток емоційного інтелекту»;

– «Дотримання балансу між рольовим спілкуванням викладач-учень, батько-дитина»;

– «Позиція Я, Ти у встановлення контакту з учнями»;

– «Допомога підлітку в кризових ситуаціях»;

 

вересень

жовтень

грудень

лютий

 

березень

травень

 

І курси

 

 

 

5.5

Відвідувати заняття теоретичного та виробничого навчання з метою визначення труднощів, які впливають на неуспішність учнів (за запитом адміністрації)

Упродовж року

Учні I та II курсу

 

 

6.                                                                                              Інше

Напрями діяльності з учасниками освітнього процесу  закладу освіти.

Види та форми роботи

 

Термін проведення

Цільова

аудиторія

 

Відмітка про виконання

 

6.1

Підготовка до проведення тренінгів, бесід з учнями, батьками, педагогічними працівниками

Упродовж року

Практичний психолог

 

 

6.2

Участь методичних семінарах, нарадах психологів

Упродовж року

Практичний психолог

 

 

 

6.3

 

Консультації в ЗІППО (за потребою)

Упродовж року

Практичний психолог

 

 

6.4

Складання річного та місячного планів

Вересень-червень

Практичний психолог

 

 

 6.5

Робота в бібліотеці, самопідготовка

Упродовж року

Практичний психолог

 

 

6.6

Співпраця з директором обласного центру практичної психології та соціальної роботи

Упродовж року

Практичний психолог

 

 

6.7

Співпраця з заступником директора з виховної роботи

Упродовж року

Заступник директора з виховної роботи Скиба М.П.

 

 

 

 

         Практичний психолог__________                 Євгенівна БОРИНСЬКА