Перспективний план роботи практичного психолога

І. ВСТУП

    Психологічна служба в закладі освіти є складовою частиною державної системи охорони фізичного і психічного здоров’я молодих громадян України і діє з метою виявлення і створення оптимальних соціально-психічних умов розвитку особистості.

       Діяльність  практичного  психолога  УВКУ ДТЕУ на 2023-2024 навчальний рік враховує наступні нормативно правові документи:

– Конституцію України;

– Закон України «Про освіту»;

– Конвенцію ООН про права дитини;

– Наказ МОН від 22 травня 2018 року №509, зареєстрований в міністерстві юстиції України 31 липня 2018 року  за № 885/32337 «Положення про психологічну службу»;

– Концепцію розвитку психологічної служби системи освіти України;

– Етичний кодекс практичного психолога.

А також:

–  лист МОН від 25.03.2022 № 1/3663-22 «Щодо запобігання торгівлі людьми в умовах воєнної агресії»;

– лист МОН від 30.05.2022 № 1/5735-22 «Про запобігання та протидію домашньому насильству в умовах  воєнного стану в Україні»;

    – лист МОН від 12.04.2022 № 1/4068-22 «Щодо недопущення участі неповнолітніх у наданні інформації ворогу про військові позицій Збройних сил України»;

– лист МОН від 10.06.2022 № 1/6267-22 «Про деякі питання національно- патріотичного виховання в закладах освіти України»;

Психологічна служба – це структурний підрозділ, який у своїй діяльності забезпечує психологічний супровід  освітнього процесу у всіх напрямках.

В  час військової агресії набули поширення гострі питання стану психологічного здоров’я здобувачів освіти та їхніх батьків, що впливає і на освітній процес у новому навчальному році, стресові стани, емоційні розлади, високий рівень тривожності форми девіантної і протиправної поведінки, деградація моральних цінностей, незаконні види дитячої праці та ін. Таким чином, посилюється актуальність і соціальне значення  психологічного супроводу освітнього процесу.

ІІ. Цілепокладаюча частина

Метою діяльності практичного психолога є: сприяння створенню умов для соціального та інтелектуального розвитку здобувачів освіти, охорони психічного здоров’я, надання психологічної та соціально-педагогічної підтримки всім учасникам освітнього процесу відповідно до цілей та завдань системи освіти.

Проблема, над якою працює практичний психолог:

«Формування навичок  життєстійкості/стресостійкості  учасників освітнього процесу в умовах війни».

Основними завданнями діяльності практичного психолога у навчальному році є:

  • здійснювати психологічну підтримку здобувачів освіти з числа внутрішньо переміщених осіб;
  • проводити психологічний супровід в умовах воєнного стану;
  • запровадити онлайн консультування;
  • адаптувати учасників освітнього процесу до кризових ситуацій;
  • проводити профілактичну роботу з метою подолання правопорушень, злочинності серед неповнолітніх;
  • забезпечити захист прав і свобод учнів, створити безпечне освітнє середовище (запобігання всіх видів насильства, торгівлі людьми, булінгу, мобінгу, кібербулінгу);
  • проводити просвітницькі заходи з питань сексуальності людини, сексуального виховання, ВІЛ/СНІДу тощо.

Очікувані результати

         –  Подолання кризових станів.

          –  Виключення випадків булінгу (цькування), домашнього насильства та дискримінації серед учасників освітнього процесу.

           –  Подолання проблем адаптації та навчальних труднощів серед учнівської молоді.

           –  Підвищення відповідальності здобувачів освіти, формування здатності протистояти негативному впливу однолітків, дорослих та кризовим ситуаціям.

           –  Збереження та зміцнення психічного здоров’я учасників освітнього процесу.

           –  Профілактика здорового способу життя.

III. ЗМІСТОВНА ЧАСТИНА

№ з/п

Напрями діяльності з учасниками освітнього процесу закладу освіти

Термін проведення

Цільова група

1.

ДІАГНОСТИКА

 

 

1.1

Провести діагностику соціальної адаптованості учнів за «Методикою дослідження соціальної адаптованості»

Жовтень

Учні 1-х курсів

1.2

Провести анкетування з метою з’ясування ставлення учнів до здорового способу життя та протиправної поведінки

Листопад

Учні 1-2-х курсів

1.3

Провести анкетування щодо обізнаності про поняття булінгу

Жовтень-Листопад

Учні 1-2-х курсів

1.4

Анкетування «Картка адаптації першокурсника»

Жовтень

Учні 1-2-х курсів

1.5

Діагностика інтернет-залежності молоді

Грудень

Учні 1-2-х курсів

1.6

Моніторинг психологічного клімату в педагогічному колективі

Грудень

Педагоги

1.7

Індивідуальна діагностика  здобувачів освіти  за потребою та запитом  

Упродовж року

Здобувачі освіти

1.8

Діагностика готовності випускників до трудової  професійної діяльності

Лютий- Червень

Учні 1-2-х курсів

2.

ПРОФІЛАКТИКА

 

 

2.1

Профілактика емоційної  втоми, зняття напруги, агресивних проявів

Упродовж року

Здобувачі освіти

2.2

Профілактична година «Психологічна допомога у кризових ситуаціях»

Жовтень

Учні 1-х курсів

2.3

Профілактика шкідливих звичок серед учнів та формування навичок здорового способу життя

Листопад

Здобувачі освіти

2.4

Профілактика подолання  насильницьких дій  та протиправної поведінки серед учнів

Грудень

Учні 1-2-х курсів

2.5

Профілактика емоційного вигорання. Тренінг

Грудень- Січень

Педагогічний колектив

2.6

Профілактика безпечної поведінки в інтернеті

Упродовж року

Здобувачі освіти

2.7

Профілактика та культура психічного здоров’я  молоді

Упродовж року

Здобувачі освіти

2.8

Профілактика психологічної витривалості та стійкості в умовах воєнного часу. (Резильєнтність)

Упродовж року

Здобувачі освіти

3.

КОРЕКЦІЯ

 

 

3.1

Групова психокорекційна робота з першокурсниками, що мають труднощі в період адаптації

Жовтень

Учні 1-х курсів

3.2

Індивідуальна корекційна робота з учнями:

– із числа дітей-сиріт;

– дітей,   позбавлених батьківського піклування;

– дітей з інвалідністю;

– соціально-незахищених сімей, тощо

Упродовж року

Учні 1-2-х курсів

3.3

Проведення корекційних занять в групах з низьким рівнем згуртованості

Жовтень-Грудень

Учні 1-2-х курсів

3.4

Проведення корекційних занять, спрямованих на подолання шкідливих звичок

Упродовж року

Учні 1-2-х курсів

3.5

Відвідувати заняття теоретичного та виробничого навчання з метою визначення труднощів, які впливають на успішність учнів (за запитом  дирекції)

Упродовж року

Учні 1-2-х курсів

4.

КОНСУЛЬТУВАННЯ

 

 

4.1

Надавати індивідуальні консультації всім учасникам освітнього процесу. Дефбрифінг

Упродовж року

Здобувачі освіти

4.2

Надавати групові консультації всім учасникам освітнього процесу

Упродовж року

Учні, педпрацівники

4.3

Надавати консультації учням з особливими освітніми потребами щодо  розвитку упевненості, самооцінки, самоконтролю, позитивного світосприйняття

Упродовж року

Учні 1-2-х курсів

4.4

Онлайн-консультації (у разі необхідності)

Упродовж року

Учні 1-2-х курсів

5.

ПРОСВІТА

 

 

5.1

Психологічна просвіта з питань адаптації  учнів за результатами анкетувань

Жовтень

Класні керівники

5.2

Просвітницька година щодо турботи про психічне здоров’я

Жовтень-грудень

Серед учнів 1-2-х курсів

5.3

Просвітницька бесіда до Міжнародного дня боротьби з курінням (15 листопада).

Листопад

Серед учнів 1-2-х курсів

5.4

Просвітницька година до  Міжнародного дня толерантності (16 листопада)

Листопад

Серед учнів 1-2-х курсів

5.5

Провести цикл просвітницьких бесід:

– «Формування безпечного освітнього середовища»;

– «Протидія булінгу та насильству»;

– «Орієнтири в інформаційному просторі, в т.ч. в мережі Інтернет»;

– «Орієнтація на збереження психічного здоров’я та дотримання заходів безпеки»;

-«Управління емоціями та розвиток емоційного інтелекту»;

-«Дотримання балансу між рольовим спілкуванням викладач-учень, батько-дитина»;

– «Позиція Я, Ти у встановленні контакту з учнями»;

– «Допомога підлітку в кризових ситуаціях»

 

 

 

 

 

Упродовж року

 

 

 

 

 

Серед учнів 1-2-х курсів

6.

ІНШЕ

 

 

6.1

Підготовка до проведення тренінгів, бесід з учнями, батьками, педагогічними працівниками

Упродовж року

Практичний психолог

6.2

Участь у методичних семінарах, нарадах психологів

Упродовж року

Практичний психолог

6.3

Консультації в ЗІППО (за потребою)

Упродовж року

Практичний психолог

6.4

Складання річного плану та звіту

Упродовж року

Практичний психолог

6.5

Робота в бібліотеці, самопідготовка

Упродовж року

Практичний психолог

6.6

Співпраця з заступником директора з виховної роботи та  дирекцією

Упродовж року

Дирекція