Інформація для внутрішньо переміщених осіб

1. Нормативні документиІнформація  про вступ та навчання внутрішньо переміщених осіб)
 

Державна цільова підтримка дітей, зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи для здобуття професійної (професійно-технічної) освіти

Дітям, зареєстрованим як внутрішньо переміщені особи, які навчаються у державних або комунальних закладах передбачена державна цільова підтримка для здобуття професійної (професійно-технічної) освіти (стаття 44-1 Закону України «Про професійну (професійно-технічну) освіту»).

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23.11.2016 №  975 «Про надання державної цільової підтримки деяким категоріям громадян для здобуття професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти» державна цільова підтримка для здобуття професійної (професійно-технічної) освіти надається у вигляді:

1) повної оплати навчання для здобуття професійної (професійно-технічної), освіти за певним освітньо-кваліфікаційним рівнем за рахунок коштів загального фонду державного або місцевих бюджетів – у разі зарахування на місця державного (регіонального) замовлення відповідно до умов та правил прийому (з урахуванням квот, установлених відповідно до законодавства);

2) часткової оплати навчання за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів шляхом надання особам, зарахованим на навчання за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб, пільгових довгострокових кредитів для здобуття професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до Порядку пільгового кредитування для здобуття професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2018 р. № 673;

3) першочергового переведення здобувачів освіти, зарахованих відповідно до умов та правил прийому на навчання на підставі угод, укладених з фізичною або юридичною особою, на навчання на місцях державного (регіонального) замовлення у державних або комунальних закладах професійної (професійно-технічної) освіти, що одержані за рахунок перерозподілу закладом професійної (професійно-технічної освіти або відповідним державним замовником наявних обсягів державного (регіонального) замовлення;

4) соціальної стипендії – для осіб, які навчаються за державним або регіональним замовленням за денною формою навчання;

5) безоплатного забезпечення підручниками за рахунок бібліотечного фонду відповідного закладу освіти;

6) безоплатного доступу до мережі Інтернет, систем баз даних у державних та комунальних закладах освіти;

7) безоплатного проживання в учнівських гуртожитках.

Документами, що підтверджують право на одержання державної цільової підтримки, є довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, видана згідно з Порядком оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 509 «Про облік внутрішньо переміщених осіб».

Стипендія

Згідно з  Порядком призначення і виплати стипендій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 липня 2004 р. № 882 заклади професійної (професійно-технічної) освіти у межах коштів, передбачених для виплати стипендії, вирішують питання про першочергове призначення академічних та соціальних стипендій учням з числа дітей, зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи.

Харчування

Діти з числа внутрішньо переміщених осіб чи діти, які мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів, які навчаються професійно-технічних навчальних закладах незалежно від підпорядкування, типів і форми власності, забезпечуються безкоштовним харчуванням у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Статтею 56 Закону України «Про освіту» визначено, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, у підпорядкуванні яких перебувають державні і комунальні заклади освіти, забезпечують безоплатним гарячим харчуванням: дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних та інклюзивних класах (групах), дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», дітей з числа осіб, визначених у статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», які навчаються в закладах дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) чи фахової передвищої освіти, а також осіб інших категорій, визначених законодавством та/або рішенням органу місцевого самоврядування

Статтею 22 Закону України «Про професійну (професійно-технічну) освіту» організацію харчування здобувачів освіти з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, осіб з інвалідністю, осіб з особливими освітніми потребами, дітей, які мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів, дітей із числа внутрішньо переміщених осіб та дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», дітей з числа осіб, визначених у статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» покладено також на заклад професійної (професійно-технічної) освіти.

Питання організації харчування врегульоване Порядком надання послуг з харчування дітей у дошкільних, учнів у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах, операції з надання яких звільняються від обкладення податком на додану вартість, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від  02 лютого 2011 року № 116 та Порядком організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 24 березня 2021 р. № 305

Згідно з якими засновник (засновники) закладів освіти забезпечують безоплатне гаряче харчування в державних і комунальних закладах освіти за рахунок коштів відповідних бюджетів відповідно до встановленого в закладі освіти режиму (кратності) харчування для дітей з числа внутрішньо переміщених осіб, дітей, які мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів;

В листі Міністерства освіти і науки України «Щодо безкоштовного харчування дітей в закладах дошкільної освіти, які мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів, або з числа внутрішньо переміщених осіб» № 1/9-50 від 22.01.21 року було надано роз’яснення, що фінансування безкоштовного харчування дітей з числа внутрішньо переміщених осіб, дітей, які мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів, дітей з числа осіб, визначених у статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» в закладах дошкільної освіти та інших закладах освіти, має здійснюватися органами місцевого самоврядування, як харчування «осіб інших категорій, визначених законодавством та/або рішенням органу місцевого самоврядування» відповідно до чинного законодавства.

 
 
2. Посилання на безкоштовні відеоуроки, презентації з української мови

Відеоматеріали

  1. Всеукраїнська школа онлайн https://lms.e-school.net.ua/
  2. Доступна освіта https://dostupnaosvita.com.ua/video-lessons
  3. YouTube-канал Міністерства освіти і науки України (відеоуроки з української мови) https://nus.org.ua/news/mon-opublikuvalo-videouroky-dlya-5-11-klasiv-rozklad-zanyat-na-telebachenni/
  4. Експрес-уроки української мови Олександра Авраменка

Презентації, тестові завдання, методичні матеріали

  1. Всеосвіта Національна освітня платформа – «Бібліотека методичних матеріалів» https://vseosvita.ua/library/ukrainska-mova

https://vseosvita.ua/library/ukrainska-mova?s=%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0%2010%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81&cat=41&is_pay=&class=10&type=&title_only=1    

  1. YouTube-канал (презентації з української мови) https://www.youtube.com/channel/UCjJ6fgxcDK1U-QGua4Ug-kg/featured
  2. Презентації з української мови https://teachua.com/add/ukr-mova
  3. Онлайн-тестування «Майстер-тест» (каталог тестових завдань з української мови) https://master-test.net/uk/catalog/category/id/56
  4. На Урок (тести з української мови) https://naurok.com.ua/test/ukrainska-mova/klas-10
  5. Тренажер з правопису української мови https://webpen.com.ua/