Охорона праці

Організація роботи з охорони праці в Ужгородському вищому комерційному училищі КНТЕУ здійснюється з метою забезпечення здорових і безпечних умов навчально-виховного процесу, запобігання травматизму його учасників відповідно до нормативно-правових актів з питань охорони праці:

 1. Закону України « Про охорону праці»;
 2. Закону України « Про пожежну безпеку»;
 3. Закону України « Про професійно-технічну освіту»;
 4. Закону України « Про дорожній рух»;
 5. Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності»;
 6. Закон України «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення»;
 7. Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища»;
 8. Закон України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку»;
 9. «Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти» (наказ МОН України № 563 від 01.08.2001 р.);
 10. «Положення про розробку інструкцій з охорони праці» (наказ Держнаглядохоронпраці № 9 від 29.01.1998 р.);
 11. Типового положення про охорону праці (наказ Держнаглядохоронпраці України №255 від 15.11.2004 р.);
 12. Наказу № 273 від 16.11.2007 р. «Про внесення змін до Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці», затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 р. № 15 та інших нормативних і розпорядчих документів.

Відповідальність за стан організації роботи з охорони праці, створення безпечних умов навчально-виховного процесу в навчальному закладі несе директор, який своїм наказом «Про організацію роботи з охорони праці в структурних підрозділах училища» призначає відповідальних осіб, визначає їх функціональні обов’язки.

На основі Типових положень в училищі розроблені і діють:

 1. «Положення про адміністративно-господарський контроль з охорони праці»;
 2. «Положення про енергетичну службу УВКУ КНТЕУ»;
 3. «Положення про стажування і допуск працівників до роботи» та програми стажування для новоприйнятих працівників;
 4. «Положення про службу охорони праці»;
 5. «Положення про розробку інструкцій з охорони праці, пожежної безпеки, безпеки життєдіяльності» та налагоджена їх система.
 6. «Положення про кабінет охорони праці та безпеки життєдіяльності навчального закладу»;
 7. «Положення про організацію навчання, перевірку знань та проведення інструктажів з питань охорони праці»;
 8. «Положення про пожежну безпеку Ужгородського вищого комерційного училища КНТЕУ»;
 9. «Положення про оперативний контроль з охорони праці в Ужгородському вищому комерційному училищі КНТЕУ».

Розроблені та затверджені директором і введені в дію 65 інструкцій з охорони праці, пожежної безпеки, безпеки життєдіяльності для учнів і працівників училища, а саме:


інструкції
Назва інструкції
1Інструкція з охорони праці для посадових осіб, відповідальних за охорону праці на дільницях та підрозділах
2Інструкція з охорони праці для працівників та учнів
3Інструкція з охорони праці з надання першої (долікарської) 
допомоги потерпілим від нещасних випадків
4Інструкція з охорони праці електрика, що здійснює ремонт і 
обслуговування внутрішньої електромережі
5Інструкція з охорони праці для слюсаря-сантехніка
6Інструкція з охорони праці для механіка швейного обладнання
8Інструкція з охорони праці при роботі на комп’ютері
9Інструкція з охорони праці при проведенні спортивно-масових заходів
10Інструкція з охорони праці під час занять гімнастикою
11Інструкція з охорони праці для сторожа
12Інструкція з охорони праці для двірника
13Інструкція з охорони праці для чергового гуртожитку
14Інструкція з охорони праці для комірника
15Інструкція з охорони праці для кастелянки
16Інструкція з охорони праці для прибиральниці
21Інструкція з охорони праці для кравців, закрійників на роботах з ручними інструментами, пристроями
22Інструкція з охорони праці для кравців, закрійників при 
виконанні робіт на швейних машинах
23Інструкція з охорони праці для кравців, закрійників при 
виконанні робіт з електропрасками
24Інструкція з охорони праці для операторів швацького 
устаткування, швачок на роботах з ручними інструментами, пристроями
25Інструкція з охорони праці для операторів швацького 
устаткування, швачок при виконанні робіт на швейних машинах
26Інструкція з охорони праці для операторів швацького 
устаткування, швачок на роботах з електропрасками
27Інструкція з охорони праці для перукарів при виконанні перукарських робіт
28Інструкція з охорони праці для манікюрниці при виконанні манікюрних робіт
29Інструкція з охорони праці і пожежної безпеки для учнів при проведенні занять у комп’ютерному класі
30Інструкція з охорони праці під час занять легкою атлетикою
31Інструкція з охорони праці під час проведення навчальних занять в спортивному залі та спортивних майданчиках
32Інструкція з охорони праці з охорони праці в комп’ютерному класі
33Інструкція з охорони праці з пожежної безпеки
34Інструкція з охорони праці «Про порядок дій сторожа у разі пожежі на об’єктах училища»
35Інструкція з охорони праці «Про заходи пожежної безпеки в 
Ужгородському вищому комерційному училищі КНТЕУ»
36Інструкція з охорони праці дії працівників та учнів в аварійних ситуаціях
37Інструкція з охорони праці «Про порядок дій у разі пожежі»
38Інструкція з охорони праці, правила охорони праці і пожежної безпеки, проживаючих в гуртожитку
39Інструкція з охорони праці, техніки безпеки при виконанні прасувальних робіт
40Інструкція з охорони праці, техніки безпеки при виконанні перукарських робіт
41Інструкція з охорони праці, техніки безпеки при виконанні 
манікюрних і педикюрних робіт
42Інструкція з охорони праці для робітника з комплексного 
обслуговування, ремонту будівель, споруд і обладнання
43Інструкція з охорони праці вступного інструктажу з охорони праці
44Інструкція з охорони праці для неелектротехнічного персоналу, якому присвоюється І група з електробезпеки
45Інструкція з охорони праці для вчителя фізичної культури
46Інструкція з охорони праці, безпеки життєдіяльності щодо 
організації безпечного плавання учнів у відкритих водоймах
47Інструкція з охорони праці, безпеки життєдіяльності щодо 
безпеки проживання учнів у гуртожитку
48Інструкція з охорони праці, безпеки життєдіяльності під час 
проведення екскурсій
49Інструкція з охорони праці вихователя гуртожитку
50Інструкція з охорони праці, безпеки життєдіяльності під час 
господарських робіт по благоустрою територій навчального закладу та гуртожитку
51Інструкція з охорони праці, безпеки життєдіяльності учнів під час тривалих святкових днів (Великдень, травневі, Новорічні та інші свята) та літніх канікул
52Інструкція з охорони праці, безпеки життєдіяльності учнів під час перебування в громадських місцях, проведення масових заходів в навчальному закладі та на базі інших начальних закладів та установ
53Інструкція з охорони праці при роботах із застосуванням 
переносних драбин та драбинок
54Інструкція з охорони праці під час виробничої практики учнів училища
55Інструкція з охорони праці, безпеки життєдіяльності під час 
чергування і обходу об’єкта сторожем
56Інструкція з охорони праці під час занять спортивними іграми
57Інструкція з техніки безпеки при експлуатації електроплити
58Інструкція з охорони праці, безпеки життєдіяльності учнів під час літніх канікул
59Інструкція з охорони праці, пожежної безпеки для учнів начального закладу
60Інструкція з безпеки життєдіяльності учнів щодо запобігання отруєння гриба, рослина, тваринами, хімічними та невідомими речовини
61Інструкція з безпеки життєдіяльності учнів під час перебування на водних об’єктах у зимовий період
62Інструкція з проведення вступного інструктажу з питань пожежної та техногенної безпеки для здобувачів освіти
63Інструкція з проведення вступного інструктажу з питань пожежної та техногенної безпеки для працівників училища
64Інструкція з безпеки життєдіяльності для працівників закладу освіти щодо запобігання поширенню корона вірусної інфекції COVID-19
65Інструкція з безпеки життєдіяльності для учнів закладу освіти щодо запобігання поширенню корона вірусної інфекції COVID-19

Для робітників розроблені інструкції з охорони праці, які містять загальні вимоги безпеки, вимоги безпеки перед початком, під час та після закінчення роботи, а також в аварійних ситуаціях.
В навчальному закладі інженером з охорони праці Матвієвич В.І. розроблений стенд «Система проведення інструктажів з охорони праці, безпеки життєдіяльності та пожежної безпеки з учнями та слухачами училища».

З працівниками систематично проводяться інструктажі з охорони праці, пожежної безпеки, безпеки життєдіяльності, які реєструються у журналах реєстрації інструктажів.
На підставі «Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти» в училищі впроваджено «Журнали реєстрації інструктажів з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності учнів», в яких завідувачі навчальними кабінетами, навчально-виробничими майстернями, керівники гуртків, майстри виробничого навчання, вихователі гуртожитку реєструють проведення первинного, позапланового і цільового інструктажів з учнями на робочому місці та при проведенні позаурочних заходів.

В журналі обліку виробничого навчання реєструється тематичний первинний інструктаж, який проводиться перед виконанням кожного завдання, пов’язаного з використанням різних матеріалів, інструментів, приладів, нових технологічних операцій на обладнанні до початку уроку, заняття.

Проведення тематичного первинного інструктажу під час виробничого навчання

В журналах теоретичного навчання класні керівники, куратори груп на початку навчального року проводять з учнями вступний інструктаж.
На основі Типових розроблені та затверджені директором програми вступного і первинного інструктажів для працівників, учнів.

Навчання та перевірка знань майстрів виробничого навчання, викладачів, адміністративно-господарського персоналу, працівників гуртожитку проводиться згідно з графіком «Проведення навчання та перевірки знань працівників училища з питань охорони праці, пожежної безпеки, безпеки життєдіяльності». Перевірка знань проводиться створеною та затвердженою наказом директора постійно діючою комісією за розробленою програмою, екзаменаційними білетами з оформленням відповідних протоколів і видачею посвідчень.

З працівниками, які виконують роботи з підвищеною небезпекою, проводяться навчання за окремою програмою, затвердженою директором.
З працівниками не електротехнічного персоналу проводяться навчання згідно з наказом директора. Результати навчань заносяться в протоколи.
Навчання учнів з метою формування у майбутніх робітників необхідних знань з охорони праці проводиться за робочою навчальною програмою предмету «Охорона праці» для професійно-технічних навчальних закладів в обсязі 30 годин.
Навчальна програма предмета «Охорона праці» розроблена відповідно до Типової з урахуванням особливостей виробництва відповідних галузей: швейної промисловості, сфери обслуговування та спільних для всіх галузей економіки.
Навчальні плани і програми виконуються в повному обсязі, оцінювання навчальних досягнень учнів проводиться відповідно до розроблених критеріїв.
З метою підвищення зацікавленості учнів у вивченні предмету, формування розуміння необхідності глибоких знань з охорони праці щорічно з кращими учнями проводяться олімпіади.
До Дня охорони праці в Україні 28 квітня щорічно в навчальному закладі згідно проводяться заходи: випуск стіннівок, стендів, конкурс на краще оформлення навчально-виробничої майстерні.

Проведення І етапу олімпіади з охорони праці серед учнів училища

В училищі обладнаний кабінет «Охорони праці», розрахований на 30 робочих місць. Кабінет забезпечений комплектом стендів для кожної професії. Розроблено та затверджено «Положення про кабінет охорони праці» на основі Типового.

Оформлення кабінету «Охорони праці»

Згідно з Положенням служба охорони праці функціонує у вигляді групи спеціалістів, керує нею інженер з охорони праці.
Служба охорони праці училища разом з керівниками структурних підрозділів складає заходи щодо дотримання встановлених нормативів безпеки, гігієни праці, виробничого середовища, до розділу «Охорона праці» у Колективному договорі.

Комплексні заходи з охорони праці на 2020-2021 навчальни рік

№ з\пЗміст заходуТермін виконанняВідповідальний, виконавець
1234
1Систематично здійснювати трьохступеневий контроль за станом охорони праці, пожежної та техногенної безпеки відповідно до “Положення про адміністративно-громадський контроль за станом охорони праці” в закладі освітипротягом 
року
директор,
інженер з ОП
2Наказом створити постійно діючу атестаційну комісію з перевірки знань з охорони праці, пожежної та техногенної  безпекипротягом
року
директор, 
інженер з ОП
3Провести перевірку стану захисного заземлення та ізоляції електричних мережвересеньзав.госп., інж. з ОП, електромонт.
4Розробити графік проведення планово-попереджувальних ремонтів та профілак-тичних випробувань електрообладнаннявересеньзав.господарства,
5Здійснювати контроль за веденням журналів оперативного контролю в  структурних підрозділахпостійноінженер з ОП
6Провести чергові заміри опору ізоляції проводів та кабелів, опорів контуру заземлення, петлі «фаза-нуль»жовтеньзав.госп., інж. з ОП, електромонт.
7Провести планову повірку захисних засобівза графікомзав.господарства, інженер з ОП
8Утримувати в чистоті і не захаращувати горючими матеріалами виробничі майстерніпротягом 
року
ст. майстер, 
майстри в\н
9Обновити куточки з охорони праці, пожежної та техногенної безпеки в майстернях та навчальних кабінетахдо 
10.09.2020 р.
майстри в\н,
зав. кабінетами
10Провести попередній медичний огляд учнів, прийнятих на навчаннязгідно з графікомдирекція, фельдшер
11Проконтролювати проходження профілактичного медогляду працівниками училищазгідно з графікомДирекція
12Провести планове навчання та перевірку знань з ОП всіх працівниківвідповідно до планудиректор, 
інженер з ОП
13Інформувати працівників про основні вимоги діючих законів, інших нормативно-правових актів та актів з ОПпостійноінженер з ОП
14Провести детальне обстеження та перевірку стану охорони праці в закладі освітивересеньзаст. директора 
з НВР, інж з ОП
15Заборонити використання нестандартного обладнання без спеціального дозволу технічної інспекції по праціпостійнозаст. директора
з НВР,інж з ОП
16Забезпечувати дотримання протипожеж-ного стану на всіх ділянках закладу освіти та гуртожитку, слідкувати за справністю засобів пожежогасінняпостійнозаст. директора 
з НВР, інж. з ОП, комендант гурто житку
17Дотримуватись режиму суворої економії електроспоживанняпостійнокерівники стру-кт. підрозділів
18Провести інструктаж на І групу з електробезпеки для неелектро-технічного персоналудо 10 вереснязав.госп, інж. з ОП, електромонт
19Контролювати якість та періодичність проведення педпрацівниками інструктажів з ОП та БЖД з здобувачами освіти в навчальних кабінетах та навчально-виробничих майстерняхпротягом 
року
заст. директора
з НВР,
інженер з ОП
20При проведенні конкурсів професійної майстерності належну увагу приділяти питанням з ОПжовтень -лютийметодкомісії
21Поповнювати аптечки в навчальних кабінетах та навчально-виробничих майстернях необхідними матеріалами по наданню першої медичної допомогипостійнозав.господарства, зав.оздоровчим пункотом
22Провести перезарядку вогнегасників, у яких закінчився термін використанняжовтеньзав.господарства, інженер з ОП
23Проводити планову заміну вогнегасників в навчально-виробничих майстернях та кабінетахпротягом 
року
зав.господарства, інженер з ОП
24Регулярно проводити обстеження і випробування мереж електро-, водо-, газопостачання в основному корпусі та гуртожиткупостійнозав.господарства, сантехнік, електромонтер
25Забезпечувати техпрацівників спецодягом, миючими засобами та іншим згідно з встановленими нормамипостійнозав.господарства
26Проводити стажування (дублювання) новоприйнятих працівників на робочому місціпостійноІнж. з ОП, керівн структ. підрозділ.
27Контролювати періодичність проходження навчання в Закарпатському експертно-технічному центрі та ЗІППО членів комісії з перевірки знань з ОПпостійноінженер з ОП
28Забезпечити проходження навчання та перевірки знань з ОП у відповідній комісії осіб, відповідальних за електро – та газогосподарствоза планомзав.господарства
29Контролювати наявність знаків на електроустановках та діелектричних килимківпостійнозав.господарства, електромонтер
30Провести додаткові тематичні уроки, виховні заходи з питань безпечного використання електричних приладів та електроустаткуваннявересеньзав. майстернями, 
ст. майстер, 
інженер з ОП
31Провести обстеження технічного стану швейного та електрообладнання та здійснити планово-попереджувальний ремонтдо 
01.09.2018
механік
32Проводити інструктажі з працівниками, зокрема сторожами закладу освіти та гуртожитку про порядок дій при виникненні аварійних ситуацій в енергосистеміперіодичнозав.господарства, комендант гуртожитку
33Проводити чистку електрощитів та ревізію контактних та болтових з’єднаньпостійно за графікомелектромонтер
34Переглядати, доопрацьовувати, поновлювати введені і дію інструкції з ОП, ТБ, електробезпеки та пожеже безпекипостійнокерівники структ. підр., інж. з ОП
35Переглядати, доопрацьовувати, поновлювати введені в дію посадові інструкції з ОПпостійноінженер з ОП
36Наказом встановити відповідний протипожежний режим в закладі освітивересеньдиректор,
інженер з ОП
37Наказом призначити відповідальних осіб з ОП та пожежної безпеки в структурних підрозділахвересеньдиректор
38Розробляти і затверджувати наказом заходи щодо поліпшення санітарного стану і благоустрою території в закладі освіти і гуртожитку училищапостійнодиректор, інженер з ОП
39Розробляти організаційно технічні заходи з підготовки енергетичного господарства училища осінньо-зимовий період 2020-2021 роківза графікомзав. господарства, інженер з ОП
40Підготувати та провести у 2021 році заходи з нагоди Дня охорони праці в Українісічень –
березень
заст. директора з ВР, викладач з ОП
41Забезпечувати дотримання повітряно-температурного режиму, вологого прибирання, освітлення згідно з нормативними показниками в приміщеннях закладу освітипостійнозав.господарства, старший майстер
42Залучати фахівців, представників громадських організацій до участі у інформаційно-просвітницькій роботі із здобувачами освіти щодо попередження нещасних випадків в закладі освіти та побуті, зокрема безпеки руху, пожежної та техногенної безпеки, безпеки на залізничному транспорті та водних об’єктах, а також з метою формування здорового способу життя, негативне ставлення до вживання алкоголю, наркотиків та суїцидної поведінкипротягом рокузаст. директора з ВР, психолог, бібліотекар


43
Розробляти заходи щодо збереження життя, здоров’я учасників навчально-виховного процесу з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.постійнозаступник директора з ВР, бібліотекар
44Проводити контроль за здійсненням комісією загально-технічного огляду приміщень освітивесна-осіньзав.господарства, інженер з ОП
45Перевірити наявність акту-дозволу на початок роботи навчальних кабінетівдо 1 вереснязаст.директора
з НВР
46Здійснити випробування спортивних снарядів на надійність та міцність кріпленнядо 1 вереснязаст.директора з ВР, керівник ФВ
47Щорічно здійснювати передплату на видання з охорони праці та БЖД, пожежної безпекищорічноінженер з ОП, бібліотекар
48Підготувати  заклад освіти до сталого функціонування в осінньо-зимовий період 2020-2021р. навчального року та забезпечити своєчасне проведення ремонтних робітдо 1 вереснязав.господарства, інженер з ОП

Розділ «Охорона праці» Колективного договору передбачає забезпечення працівникам соціальних гарантій у галузі охорони праці, які не погіршують, порівняно з чинним законодавством, становище працівника .
В розділі «Охорона праці» Колективного договору передбачені зобов’язання сторін стосовно співпраці у справі збереження здоров’я, життя працівників, покращення безпеки і умов праці, виконання всіх заходів з охорони праці, планування, проведення спільних перевірок з цього питання.
В училищі розроблені, затверджені директором та погоджені з профспілковою організацією «Посадові обов’язки з охорони праці», які передбачають функціональні обов’язки посадових осіб з питань охорони праці:

 1. заступників директора з НВР та ВР, відповідальних за дотримання та виконання правил техніки безпеки, пожежної безпеки, безпеки життєдіяльності, створення належних санітарних умов на час проведення всіх видів занять в училищі та позакласних і позаурочних заходів;
 2. завідувача господарства, який забезпечує дотримання вимог техніки безпеки при експлуатації технічного і електричного обладнання; протипожежного стану будівель і споруд, щорічну перевірку заземлення електроустаткування; забезпечує працівників спецодягом, миючими та дезінфікуючими засобами;
 3. старшого майстра, завідувачів навчально-виробничими майстернями, майстрів виробничого навчання, відповідальних за інструктування з дотримання правил техніки безпеки, електробезпеки, пожежної безпеки під час занять з виробничого навчання та на виробничій практиці;
 4. вихователів, коменданта гуртожитку, керівника фізвиховання та інших посадових осіб, які несуть відповідальність за збереження життя, здоров’я, безпечних умов проживання, навчання учнів під час навчального процесу, а також в аварійних ситуаціях.

Учні допускаються до занять з виробничого навчання за умови наявності спецодягу та відповідного взуття в залежності від специфіки професії.
Робітники забезпечені необхідними засобами індивідуального захисту.
Приміщення училища перебуває в задовільному санітарному стані.
Служба охорони праці контролює дотримання температурних режимів повітря в навчальних кабінетах, навчально-виробничих майстернях, стан запилення повітря (періодично проводяться заміри санепідемслужбою), стан заземлення електрообладнання (проводяться заміри опору заземлення), стан блискавко-захисту.
Навчально-виробничий корпус обігрівається автономною газовою міні-котельнею, підключений до центральної системи водопостачання та водовідведення.
Планується і постійно здійснюється повна заміна старої електропроводки в навчальних кабінетах, навчально-виробничих майстернях, коридорах та інших приміщеннях.
До початку кожного навчального року проводиться поточний ремонт приміщень училища та гуртожитку.
Навчальні кабінети та навчально-виробничі майстерні загалом відповідають вимогам нормативних актів з охорони праці за нормами площ на одного учня, за ступенем освітленості, за розмірами проходів та підходів до робочих місць.
Навчально-виробниче електрообладнання заземлене, забезпечене запобіжними пристроями та колективними засобами захисту від ураження електричним струмом, механічних ушкоджень.
Організація робочих місць відповідає вимогам безпеки праці, виробничої санітарії та гігієни праці.
В училищі налагоджена робота щодо дотримання правил пожежної безпеки.
Щорічно видаються та затверджуються директором накази:

 1. «Про призначення відповідальних осіб за пожежну безпеку в училищі»;
 2. «Про встановлення відповідного протипожежного режиму в училищі та гуртожитку»;
 3. «Правила охорони праці та пожежної безпеки проживаючих в гуртожитку».

Розроблені та затверджені директором інструкції.
В навчальних кабінетах, навчально-виробничих майстернях, коридорах навчального корпусу, в гуртожитку встановлені сертифіковані вогнегасники, обладнані кутки з охорони праці та пожежної безпеки. У коридорах, на сходових клітинах вивішені плани евакуації в разі пожежі.

Кутки з пожежної безпеки

Стан охорони праці та пожежної безпеки аналізується на інструктивно-методичних нарадах і на засіданнях педагогічної ради, за результатами яких видаються накази або розпорядження і складаються додаткові заходи щодо усунення виявлених недоліків з метою запобігання виробничого травматизму з працівниками та учнями училища.