Охорона праці

Останніми роками в нашій державі удосконалюється законодавча база з охорони праці. Пріоритетним залишається збереження життя і здоров’я учасників освітнього процесу. Зростання масштабів техногенної діяльності сьогоднішнього суспільства, індивідуальні зміни оточуючого середовища створюють реальні загрози для життя і праці людини. Росте кількість жертв від наслідків різноманітних надзвичайних ситуацій, промислових аварій, катастроф, стихійних лих. Вивчення найбільш імовірних надзвичайних ситуацій, їх особливостей і можливих наслідків, навчання поведінці в таких умовах покликані підготувати людину до вибору найбільш розумного рішення для виходу з небезпечних ситуацій із найменшими втратами.

Організація роботи з охорони праці в Ужгородському вищому комерційному училищі ДТЕУ здійснюється з метою забезпечення здорових і безпечних умов освітнього процесу, запобігання травматизму його учасників відповідно до нормативно-правових актів з питань охорони праці:

1. Закону України « Про охорону праці»
2. Закону України « Про пожежну безпеку»
3. Закону України « Про професійно-технічну освіту»
4. Закону України « Про дорожній рух»
5. Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності»
6. Закон України «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення»
7. Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища»;
8. Закон України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку»
9. «Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти» (наказ МОН України № 563 від 01.08.2001 р.)
10. «Положення про розробку інструкцій з охорони праці» (наказ Держнаглядохоронпраці № 9 від 29.01.1998 р.)
11. Типового положення про охорону праці (наказ Держнаглядохоронпраці України №255 від 15.11.2004 р.)
12. Наказу № 273 від 16.11.2007 р. «Про внесення змін до Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці», затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 р. № 15 та інших нормативних і розпорядчих документів.

Забезпечення здорових, безпечних умов освітнього процесу, попередження травматизму його учасників може бути успішним за умови змістовної і цілеспрямованої організації роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності.
Відповідальність за стан організації роботи з охорони праці, створення безпечних умов освітнього процесу в закладі освіти несе директор училища, яка своїм наказом «Про організацію роботи з охорони праці в структурних підрозділах училища» призначає відповідальних осіб, визначає їх функціональні обов’язки.

На основі Типових положень в закладі освіти розроблені і діють:
1. «Положення про адміністративно-господарський контроль з охорони праці»
2. «Положення про енергетичну службу УВКУ ДТЕУ»
3. «Положення про стажування і допуск працівників до роботи» та програми стажування для новоприйнятих працівників
4. «Положення про службу охорони праці»
5. «Положення про розробку інструкцій з охорони праці, пожежної безпеки, безпеки життєдіяльності» та налагоджена їх система
6. «Положення про кабінет охорони праці та безпеки життєдіяльності навчального закладу»
7. «Положення про організацію навчання, перевірку знань та проведення інструктажів з питань охорони праці»
8. «Положення про пожежну безпеку Ужгородського вищого комерційного училища ДТЕУ»
9. «Положення про оперативний контроль з охорони праці в Ужгородському вищому комерційному училищі ДТЕУ»
Системний підхід до управління охороною праці та створення безпечних умов життєдіяльності учасників освітнього процесу – це добре продумана, творча, дієва і результативна робота, один із найважливіших аспектів управління, спрямований на:
• виконання посадових обов’язків працівниками училища, дотримання правил поведінки здобувачами освіти, ознайомлення з принципами і засобами захисту від небезпечних ситуацій у повсякденному житті та в надзвичайних умовах, знання про юридичну відповідальність за порушення правопорядку;
• навчання передбачення результатів небезпечної поведінки на всіх етапах реального життя і праці;
• профілактику шкідливих звичок, своєчасне прийняття рішень щодо запобігання їх;
• формування розуміння критеріїв цінувати здоров’я і життя як найважливіше, що є у людини.
Результативністю та основною умовою ефективності роботи в закладі освіти є підвищення рівня відповідальності працівників, що виражається у ставленні до посадових обов’язків, виявленні максимум піклування про здоров’я та безпеку життєдіяльності як здобувачів освіти, так і власну безпеку. З цією метою в училищі розроблені та затверджені директором і введені в дію 65 інструкцій з охорони праці, пожежної та техногенної безпеки, безпеки життєдіяльності для здобувачів освіти та працівників училища, а саме:


інструкції
Назва інструкції
1Інструкція з охорони праці для посадових осіб, відповідальних за охорону праці на дільницях та підрозділах
2Інструкція з охорони праці для працівників та учнів
3Інструкція з охорони праці з надання першої (долікарської) 
допомоги потерпілим від нещасних випадків
4Інструкція з охорони праці електрика, що здійснює ремонт і 
обслуговування внутрішньої електромережі
5Інструкція з охорони праці для слюсаря-сантехніка
6Інструкція з охорони праці для механіка швейного обладнання
8Інструкція з охорони праці при роботі на комп’ютері
9Інструкція з охорони праці при проведенні спортивно-масових заходів
10Інструкція з охорони праці під час занять гімнастикою
11Інструкція з охорони праці для сторожа
12Інструкція з охорони праці для двірника
13Інструкція з охорони праці для чергового гуртожитку
14Інструкція з охорони праці для комірника
15Інструкція з охорони праці для кастелянки
16Інструкція з охорони праці для прибиральниці
21Інструкція з охорони праці для кравців, закрійників на роботах з ручними інструментами, пристроями
22Інструкція з охорони праці для кравців, закрійників при 
виконанні робіт на швейних машинах
23Інструкція з охорони праці для кравців, закрійників при 
виконанні робіт з електропрасками
24Інструкція з охорони праці для операторів швацького 
устаткування, швачок на роботах з ручними інструментами, пристроями
25Інструкція з охорони праці для операторів швацького 
устаткування, швачок при виконанні робіт на швейних машинах
26Інструкція з охорони праці для операторів швацького 
устаткування, швачок на роботах з електропрасками
27Інструкція з охорони праці для перукарів при виконанні перукарських робіт
28Інструкція з охорони праці для манікюрниці при виконанні манікюрних робіт
29Інструкція з охорони праці і пожежної безпеки для учнів при проведенні занять у комп’ютерному класі
30Інструкція з охорони праці під час занять легкою атлетикою
31Інструкція з охорони праці під час проведення навчальних занять в спортивному залі та спортивних майданчиках
32Інструкція з охорони праці з охорони праці в комп’ютерному класі
33Інструкція з охорони праці з пожежної безпеки
34Інструкція з охорони праці «Про порядок дій сторожа у разі пожежі на об’єктах училища»
35Інструкція з охорони праці «Про заходи пожежної безпеки в 
Ужгородському вищому комерційному училищі ДТЕУ»
36Інструкція з охорони праці дії працівників та учнів в аварійних ситуаціях
37Інструкція з охорони праці «Про порядок дій у разі пожежі»
38Інструкція з охорони праці, правила охорони праці і пожежної безпеки, проживаючих в гуртожитку
39Інструкція з охорони праці, техніки безпеки при виконанні прасувальних робіт
40Інструкція з охорони праці, техніки безпеки при виконанні перукарських робіт
41Інструкція з охорони праці, техніки безпеки при виконанні 
манікюрних і педикюрних робіт
42Інструкція з охорони праці для робітника з комплексного 
обслуговування, ремонту будівель, споруд і обладнання
43Інструкція з охорони праці вступного інструктажу з охорони праці
44Інструкція з охорони праці для неелектротехнічного персоналу, якому присвоюється І група з електробезпеки
45Інструкція з охорони праці для вчителя фізичної культури
46Інструкція з охорони праці, безпеки життєдіяльності щодо 
організації безпечного плавання учнів у відкритих водоймах
47Інструкція з охорони праці, безпеки життєдіяльності щодо 
безпеки проживання учнів у гуртожитку
48Інструкція з охорони праці, безпеки життєдіяльності під час 
проведення екскурсій
49Інструкція з охорони праці вихователя гуртожитку
50Інструкція з охорони праці, безпеки життєдіяльності під час 
господарських робіт по благоустрою територій навчального закладу та гуртожитку
51Інструкція з охорони праці, безпеки життєдіяльності учнів під час тривалих святкових днів (Великдень, травневі, Новорічні та інші свята) та літніх канікул
52Інструкція з охорони праці, безпеки життєдіяльності учнів під час перебування в громадських місцях, проведення масових заходів в навчальному закладі та на базі інших начальних закладів та установ
53Інструкція з охорони праці при роботах із застосуванням 
переносних драбин та драбинок
54Інструкція з охорони праці під час виробничої практики учнів училища
55Інструкція з охорони праці, безпеки життєдіяльності під час 
чергування і обходу об’єкта сторожем
56Інструкція з охорони праці під час занять спортивними іграми
57Інструкція з техніки безпеки при експлуатації електроплити
58Інструкція з охорони праці, безпеки життєдіяльності учнів під час літніх канікул
59Інструкція з охорони праці, пожежної безпеки для учнів начального закладу
60Інструкція з безпеки життєдіяльності учнів щодо запобігання отруєння гриба, рослина, тваринами, хімічними та невідомими речовини
61Інструкція з безпеки життєдіяльності учнів під час перебування на водних об’єктах у зимовий період
62Інструкція з проведення вступного інструктажу з питань пожежної та техногенної безпеки для здобувачів освіти
63Інструкція з проведення вступного інструктажу з питань пожежної та техногенної безпеки для працівників училища
64Інструкція з безпеки життєдіяльності для працівників закладу освіти щодо запобігання поширенню корона вірусної інфекції COVID-19
65Інструкція з безпеки життєдіяльності для учнів закладу освіти щодо запобігання поширенню корона вірусної інфекції COVID-19
66Інструкція з безпеки життєдіяльності учнів під час літніх канікул

З працівниками систематично проводяться інструктажі з охорони праці, пожежної та техногенної безпеки, безпеки життєдіяльності, які реєструються у журналах реєстрації інструктажів.
На підставі «Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти» в закладі освіти впроваджено «Журнали реєстрації інструктажів з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності учнів», в яких завідувачі навчальними кабінетами, навчально-виробничими майстернями, керівники гуртків, майстри виробничого навчання, вихователь гуртожитку реєструють проведення первинного, позапланового і цільового інструктажів із здобувачами освіти на робочому місці та при проведенні позаурочних заходів.
З працівниками, які виконують роботи з підвищеною небезпекою, проводяться навчання за окремою програмою, затвердженою директором.
З працівниками не електротехнічного персоналу проводяться навчання згідно з наказом директора. Результати навчань заносяться в протоколи.
Навчання здобувачів освіти з метою формування у майбутніх робітників необхідних знань з охорони праці проводиться за робочою навчальною програмою предмету «Охорона праці» для професійно (професійно-технічних) закладів освіти в обсязі 30 годин.
З метою підвищення зацікавленості здобувачів освіти у вивченні предмету, формування розуміння необхідності глибоких знань з охорони праці щорічно проводиться олімпіада з предмету. Кілька років поспіль здобувачі освіти беруть участь в інтернет-олімпіаді з охорони праці, яку організовує і проводить НМЦ ПТО серед закладів професійної (професійно-технічної) освіти.

До Дня охорони праці в Україні, який відзначається щорічно 28 квітня здобувачі освіти беруть участь в конкурсі малюнків «Охорона праці очима дітей»

13 вересня 2022 року інженер з охорони праці Юрій Темпель брав участь в семінарі інженерів з охорони праці закладів професійної (професійно-технічної) освіти області в режимі онлайн на тему: «Створення безпечних умов перебування учасників освітнього процесу у закладах професійної (професійно-технічної) освіти області».

28 квітня – Всесвітній день охорони праці  у 2023 році!

28 квітня в Україні та більше ніж у ста країнах світу відзначають Всесвітній день охорони праці. Цей день є нагодою для привернення уваги громадськості до проблем безпеки та здоров’я на роботі. У 2023 році Міжнародна організація праці визначила тему цього дня – «Безпечне та здорове робоче середовище — основний принцип і основне право у світі праці».
28 квітня 2023 року в закладі освіти з учнями проведено бесіду з переглядом відеофільму, під час якої викладач Трачук М.М. в доступній та цікавій формі ознайомила їх з історією виникнення Всесвітнього дня охорони праці, правилами дотримання безпечних умов праці під час виробничого навчання та практики, адже через деякий час вони стануть працювати на підприємствах міста та області. Тому знання з охорони праці їм стануть у нагоді.
Директор училища Лідія Павлівна Гондорчин під час зустрічі з працівниками закладу освіти наголосила, що питання безпечних умов праці та здорового середовища на робочому місці завжди були важливими. Вона звернулася до працівників бути відповідальними, дотримуватись правил безпеки праці, пам’ятати про свої права та обов’язки.
Адже безпека праці є запорукою збереження найціннішого – людського життя!

Комплексні заходи з охорони праці на 2023-2024 навчальний рік