Звіт директора

ЗВІТ директора Ужгородського вищого комерційного училища Державного торговельно-економічного університету Гондорчин Л.П. за 2019-2022  роки

Звіт директора Ужгородського вищого комерційного училища Київського національного торговельно-економічного університету Гондорчин Л.П.

за 2020-2021 навчальний рік

Основними акцентами діяльності колективу училища у звітний період стали: подальше впровадження положень Законів України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Концепції реалізації державної політики у сфері професійної (професійно-технічної) освіти «сучасна професійна (професійно-технічна) освіта» на період до 2027 року», нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки України, Програми стратегічного розвитку училища до 2024 року.
Важливим аспектом розвитку Ужгородського вищого комерційного училища Київського національного торговельно-економічного університету є перехід на рівень сучасних педагогічних технологій і стандартів професійної (професійно-технічної) освіти, навчально-методичної роботи для реалізації освітнього процесу, спрямованого на формування і становлення особистості майбутнього фахівця, конкурентоспроможного кваліфікованого робітника на сучасному ринку праці.
Упродовж 2020-2021 навчального року колектив працював над виконанням плану набору за регіональним замовленням, сформованим з урахуванням потреб ринку праці Закарпатської області; збереженням учнівського контингенту, кадрів та створеного педагогічного потенціалу; утриманням фінансової стабільності; проведенням освітнього процесу на рівні стандартів П(ПТ)О; удосконаленням матеріально-технічної бази, навчально-методичного та кадрового забезпечення процесу підготовки кваліфікованих робітників за діючими професіями відповідно до отриманих ліцензій на здійснення освітньої діяльності за видами підготовки: первинна професійна підготовка, професійно-технічне навчання, перепідготовка з 9 робітничих професій для всіх галузей економіки, сфери обслуговування, швейного виробництва з ліцензованим обсягом 330 осіб.

Реалізація кадрової політики
Заклад освіти повністю укомплектований педагогічними працівниками. Всі професії 100% забезпечені кадрами, які мають необхідний рівень педагогічної та фахової освіти.
Атестація педпрацівників проходить відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом МОН України № 930 від 06.10.2010 року, зі змінами, затвердженими наказом МОН молоді та спорту від 20.12.2011 року № 147, згідно з графіком проходження атестації. У 2021 році проатестовано 9 осіб, яким присвоєні чергові кваліфікаційні категорії та педагогічні звання. Обов’язковою умовою атестації є підвищення кваліфікації. Викладачі професійно-теоретичного циклу та майстри виробничого навчання проходять курси підвищення кваліфікації відповідно до порядку, затвердженого наказом МОН України № 749 від 14.08.2009 року з обов’язковим стажуванням в умовах виробництва при Білоцерківському інституті неперервної педагогічної освіти.
Педагогічні працівники підвищують свій фаховий рівень шляхом стажування в установах, на підприємствах швейного виробництва та в сфері послуг. Відповідно до наказу директора закладу освіти проводяться заплановані педагогічні ради.

Робота щодо формування учнівського контингенту
Формування учнівського контингенту здійснювалось у відповідності до ліцен¬зованих обсягів, плану прийому, потенційних можливостей закладу освіти, Правил прийому учнів, з урахуванням потреб ринку праці регіону у робітничих кадрах на підставі угод, укладених з підприємствами-замовниками кадрів.
Учнівський контингент був сформований з перехідного контингенту в кількості 149 осіб та нового прийому в кількості 165 осіб і складає всього 322 особи, з них 314 учнів – за регіональним замовленням, 8 учнів, прийнятих на навчання за контрактною основою. Втрата учнівського контингенту за звітний період склала 5 чол. або 1,6 % загального контингенту.
Важливим напрямом роботи колективу закладу освіти залишається формування контингенту здобувачів освіти. Вступна кампанія 2021 року проводилася відповідно до Правил прийому УВКУ КНТЕУ, забезпечено своєчасне розроблення, затвердження та оприлюднення Правил прийому на навчання до закладу освіти на сайті та соціальних мережах. Профорієнтаційною роботою були охоплені школи м. Ужгорода та області за участі учнів училища та Ужгородського міського центру зайнятості. На виконання Указу Президента України «Про невідкладні заходи з проведення реформ та зміцнення держави» (№ 837/2019 від 09.11.2019) та з метою реалізації Концепції державної системи професійної орієнтації населення впроваджуються сучасні форми і методи профорієнтаційної роботи (тренінги, уроки, відеопрезентації, відеоролики, групова і колективна робота із школярами, Дні відкритих дверей).
Профорієнтаційна робота систематично висвітлюється на сайті закладу освіти та соціальних мережах. З 1 червня 2021 року в закладі освіти розпочала роботу Приймальна комісія, яка діє згідно з Положенням про приймальну комісію.

Модернізація навчально-методичного та інформаційного забезпечення освітнього процесу
Підготовка кваліфікованих робітників проводиться згідно з прийнятими стандартами професійної (професійно-технічної) освіти з професій: обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, касир (в банку); покоївка, адміністратор, агент з організації туризму; візажист, кравець, перукар (перукар-модельєр), швачка. Також ведеться підготовка кваліфікованих робітників на третьому ступені навчання – підвищений робітничий розряд з професій кравець та перукар (перукар-модельєр). Творча група закладу освіти в складі викладачів та майстрів виробничого навчання працює над розробкою стандарту професійної (професійно-технічної) освіти на компетентнісній основі з професії «Покоївка».
У червні 2021 року заклад освіти пройшов атестацію професійної діяльності з професії «Вишивальник».
Бібліотечний фонд училища складає 14882 примірників: професійно-теоретичної підготовки – 10729 примірників, художня література – 4153.
З предметів професійної підготовки забезпеченість підручниками складає в середньому біля 75%.
Протягом року методична робота колективу училища була спрямована на продовження роботи над впровадженням у освітній процес єдиної методичної проблеми «Шляхи вдосконалення професійної компетентності учасників освітнього процесу».
З метою підвищення рівня інформаційно-комунікаційної компетентності педагогічних працівників в закладі освіти організоване навчання з опанування цифрової грамотності, зокрема з тем «Робота з електронною поштою», «Робота з Гугл-диском», «Додатки Гугл», «Гарячі клавіші».
Крім того, педагогічні працівники здійснюють самоосвітню діяльність на різних освітніх платформах з метою вдосконалення цифрової та інформаційно-комунікаційної грамотності, отримуючи відповідні сертифікати та свідоцтва, зокрема платформи «Дія. Цифрова освіта», «На урок», «ЕдЕра», «Всеосвіта», «Педрада» тощо. Практично всі педагогічні працівники пройшли на платформі «Дія. Цифрова освіта» Цифрограм для громадян та Цифрограм для вчителів.
У травні 2021 року майстри виробничого навчання готельного напрямку взяли участь у Міжнародних науково-практичних онлайн конференціях, які проходили на базі ВСП «Київський торговельно-економічний фаховий коледж Київського національного торговельно-економічного університету». Так, Ляхович Г.Ю. підготувала тези на тему «Психологічний вплив на свідомість споживача в маркетингу», а Боричсенко Л.І. – на тему «Проблеми розвитку туризму в Україні» і отримали сертифікати. Тези видруковані у відповідних Збірниках тез конференцій.
В умовах карантину в закладі освіти був запроваджений гнучкий графік роботи, педагогічний колектив працював у дистанційному режимі відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 16 березня 2020 року № 406 “Про організаційні заходи для запобігання поширенню коронавірусу СOVID-19», наказу директора училища від 26.03.2020 року № 74/1 «Про роботу закладу освіти у період карантину». Педагогічні працівники, під час занять з учнями, використовували технології дистанційного навчання: відкриті електронні бібліотеки, сайти, закриті групи в соціальних мережах та дистанційні освітні платформи (Google Classroom, Zoom, Classtime, Viber та ін.).
Для популяризації робітничої професії перукарського мистецтва у жовтні 2020 року учень нашого навчального закладу брав участь у Всеукраїнському конкурсі професійної майстерності «WorldSkills Ukraine» – 2020», зокрема у компетенції «Перукарське мистецтво».
У квітні 2021 року наш заклад освіти брав участь у У Всеукраїнському конкурсі професійної майстерності «Прорив легкої промисловості». На конкурс була представлена колекція одягу «Від бітанги до фраїрки» у номінації STREET STYLE (керівники гуртків технічної творчості «Дизайн одягу» Німець Т.М. народної творчості «Калина» Довгомеля В.П. та Росул Л.М., яка розробила колекцію одягу у минулому навчальному році, як керівник гуртка). В цій номінації брали участь 25 закладів освіти з України. Наша колекція одягу отримала 230 балів, це 15 місце.

Виконання регіонального замовлення та договорів щодо підготовки фахівців, працевлаштування випускників
План набору за регіональним замовленням був виконаний: на І курс було прийнято 165 учнів. Укладені двосторонні договори про надання освітніх послуг у сфері професійно-технічної освіти між навчальним закладом та замовниками робітничих кадрів.
Основними партнерами в процесі підготовки кадрів для готельної справи є готельно-туристичний комплекс «Камелот» та ТзОВ арт-готель «Емігранд», які надають нам можливість проводити виробниче навчання в умовах підприємства та базу для виробничої практики; для швейної промисловості є ПрАТ «Ужгородська швейна фабрика», ТзОВ «Луготекс», «Ужгородський одяг», «Березнянка». Дані підприємства є не тільки базовими для проходження учнями виробничої практики, подальшого працевлаштування, але й місцями проходження стажування майстрами виробничого навчання.
Актуальною є співпраця з банківськими установами. Так, тісною є співпраця з ПАТ КБ «Приватбанк» та АТ «Ощадбанк», які працевлаштовують випускників, надають місця проходження виробничої практики та стажування майстрів виробничого навчання.
Необхідно відмітити, що якість підготовки учнів з професій швейного профілю відзначена роботодавцями ТзОВ «Луготекс» та ПрАТ «Ужгородська швейна фабрика».
Аналіз працевлаштування за статистичними даними показав, що у 2019-2020 навчальному році відсоток працевлаштованих здобувачів освіти склав 90%

Організаційно-виховна робота
Виховна робота в училищі проводиться відповідно до нормативно-правових документів та річного плану роботи закладу освіти. Пріоритетний напрямком роботи – національно-патріотичне виховання підростаючого покоління. З учнями систематично проводяться заходи: уроки мужності, уроки пам’яті, віртуальні екскурсії, виховні години, години спілкування, Тиждень права, Тиждень безпеки дитини із залученням фахівців національної поліції, ювенальної превенції, громадського центру здоров’я, центру соціальної служби для сім’ї, дітей та молоді. Важливим напрямком роботи з патріотичного виховання є залучення учнів до волонтерської благодійної діяльності. Щороку педагогічний та учнівський колективи беруть участь у Всеукраїнській благодійній акції «Серце до серця».
Систематично в закладі освіти проводиться антинаркотична, антинікотинова, антитоксична просвітницька робота, профілактика інфекційних захворювань, що передаються статевим шляхом, в тому числі ВІЛ/СНІД тощо.
В училищі діє рада учнівського самоврядування, в гуртожитку – Рада гуртожитку. Працюють гуртки технічної творчості «Креатив», «Дизайн одягу», «Зірка на один день», «Калина», «Традиції народної майстерності», «учнівський театр мод «Мій стиль», культурно-мистецький «Молодіжне дозвілля», національно-патріотичний, «Основи інформаційних та веб-технологій» та спортивний гурток «Юний Олімпієць».
Необхідно відмітити плідну роботу керівників гуртків технічної творчості «Калина» Довгомеля В.П. та «Креатив» Трачук М.М., які у жовтні 2020 року брали участь у обласному Всеукраїнському конкурсі робіт юних фото-та відеоаматорів «Моя Україно!» (заочний), який проводився на базі Закарпатського обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді з 18 вересня до 5 жовтня 2020 року. На конкурс було представлено 15 робіт, 12 з яких стали переможцями і були нагороджені дипломами 1,П,Ш ступенів департаменту освіти і науки ЗОДА.
У період карантину, введеного з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, педагоги швидко й активно почали опановувати різноманітні освітні онлайн платформи для організації дистанційного навчання, щоби освітній процес не зупинився.

Дотримання вимог охорони праці та безпеки життєдіяльності
З метою забезпечення здорових і безпечних умов освітнього процесу, запобігання травматизму його учасників в училищі систематично проводиться робота з охорони праці відповідно до нормативно-правових актів з питань охорони праці, пожежної безпеки та безпеки життєдіяльності. Організація робочих місць відповідає вимогам безпеки праці, виробничої санітарії та гігієни праці. Протягом навчального року в училищі не було нещасних випадків та травмувань.Фінансово-господарська діяльність
В 2020-2021 навчальному році позабюджетні надходження склали близько 275,0 тис.грн. З них 88,0 тис.грн. надійшло від навчання за контрактом, 160,0 тис.грн – від виробничої діяльності та практики (23,7 тис.грн. та 136,3 тис.грн. відповідно), а також за оренду майна – 27,0 тис.грн.
Із загальної суми коштів спеціального фонду протягом року близько 29,3 тис. грн. витрачено на покращення матеріально-технічної бази.
Заробітна плата, учнівська стипендія упродовж 2020-2021 навчального року виплачувалися своєчасно, заборгованості із заробітної плати і стипендії, комунальних послуг немає. На виплату заробітної плати працівникам витрачено 6568,8 тис.грн. Розрахунки з підприємствами, установами, організаціями, банками здійснювалися своєчасно. Всі кошти загального і спеціального фондів використано за цільовим призначенням у відповідності із кошторисом доходів і видатків, затвердженим в установленому порядку. Весь рух коштів – договори, акти виконаних робіт розміщується на сайті публічних коштів (ЕDATA).
За звітний період умови колективного договору між дирекцією та профспілковим комітетом училища виконувалися. У закладі освіти була проведена 1 перевірка управлінням пенсійного фонду України в Закарпатській області.
Вирішуються питання соціального захисту працівників, такі як виділення матеріальної допомоги, премій та ряду інших виплат згідно з ст. 57 Закону України «Про освіту». На виплату матеріальної допомоги та матеріального стимулювання працівників виділено 120,1 тис.грн. із коштів загального та спеціального фондів, з них, виплачено 95,8 тис.грн. щорічної грошової винагороди, 24,3 тис.грн. – премій до ювілейних дат.
У навчальному році навчається 99 учнів з багатодітних сімей та напівсиріт; 10 учнів із числа осіб з інвалідністю, 10 учнів із числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та під опікою, а також 2 учнів з числа осіб, які постраждали внаслідок ЧАЕС. Учні-сироти забезпечуються харчуванням, одягом, взуттям, постільною білизною, проживають в гуртожитку училища. Протягом навчального року на харчування учнів-сиріт було використано 184,2 тис.грн. і 4,7 тис.грн. – на одяг та взуття; 18,0 тис.грн. – на матеріальну допомогу; 55,2 тис.грн. складає одноразова грошова допомога випускникам із числа дітей, позбавлених батьківського піклування при працевлаштуванні; 10,3 тис.грн. складає щорічна грошова допомога для придбання навчальної літератури.

Стан і перспективи міжнародної діяльності закладу освіти
Міжнародний партнер – Середня спеціалізована школа підприємництва, м. Пряшів, Словацька Республіка. Мета партнерства – співпраця навчальних закладів двох держав – України та Словаччини з метою удосконалення навчально-виробничого процесу при підготовці кваліфікованих робітників з моделювання та пошиття одягу, вивчення передового іноземного досвіду, обміну учнями в області культури, туризму, спорту в рамках проекту Європейської унії – Програма сприяння економічному та соціальному розвитку, покращення ефективності кордону, підтримки співробітництва «люди-людям».

Першочерговими завданнями колективу на наступний рік є:
– виконання плану набору за регіональним замовленням;
– впровадження в освітній процес нових ліцензованих професій та інноваційних технологій;
– продовжувати здійснювати підготовку кваліфікованих робітників з професії швачка за дуальною формою навчання;
– збереження учнівського контингенту;
– продовження співпраці з підприємствами-замовниками кадрів;
– збільшення обсягів надходжень від виробничої діяльності, розширення переліку послуг для населення;
– утримання фінансової стабільності.

Директор УВКУ КНТЕУ ____________ Л.П. Гондорчин

Звіт директора заслухано і обговорено
на зборах трудового колективу
25 червня 2021 року, протокол № 2.