Звіт про роботу директора за 2019-2020 навчальний рік

Звіт директора Ужгородського вищого комерційного училища Київського національного торговельно-економічного університету Гондорчин Л.П.

за 2019-2020 навчальний рік

Основними акцентами діяльності колективу училища у звітний період стали: подальше впровадження положень Законів України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Концепції реалізації державної політики у сфері професійної (професійно-технічної) освіти «сучасна професійна (професійно-технічна) освіта» на період до 2027 року», нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки України, Програми стратегічного розвитку училища до 2024 року.

Важливим аспектом розвитку Ужгородського вищого комерційного училища Київського національного торговельно-економічного університету є перехід на рівень сучасних педагогічних технологій і стандартів професійної (професійно-технічної) освіти, навчально-методичної роботи для реалізації освітнього процесу, спрямованого на формування і становлення особистості майбутнього фахівця, конкурентоспроможного кваліфікованого робітника на сучасному ринку праці.

Програмою стратегічного розвитку училища передбачена робота, яка спрямована на співпрацю з іншими закладами освіти України, підприємствами і фірмами та організацію навчально-виробничої роботи з педагогічними працівниками та учнівською молоддю.

Протягом звітного періоду колектив працював над виконанням плану набору за регіональним замовленням, сформованим з урахуванням потреб ринку праці Закарпатської області; збереженням учнівського контингенту, кадрів та створеного педагогічного потенціалу; утриманням фінансової стабільності; проведенням освітнього процесу на рівні стандартів П(ПТ)О; удосконаленням матеріально-технічної бази, навчально-методичного та кадрового забезпечення процесу підготовки кваліфікованих робітників за діючими професіями відповідно до отриманих ліцензій на здійснення освітньої діяльності за видами підготовки: первинна професійна підготовка, професійно-технічне навчання, перепідготовка з 9 робітничих професій для галузей економіки, сфери обслуговування, туризму, швейного виробництва з ліцензованим обсягом 540 осіб.

Реалізація кадрової політики

Заклад освіти повністю укомплектований педагогічними працівниками. Всі професії 100% забезпечені кадрами, які мають необхідний рівень педагогічної та фахової освіти.

Атестація педпрацівників проходить відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом МОН України № 930 від 06.10.2010 року, зі змінами, затвердженими наказом МОН молодь спорту від 20. 12. 2011 № 147, згідно з графіком проходження атестації. У 2020 році проатестовано 6 осіб. Одному викладачу присвоєне педагогічне звання «старший викладач», одному майстру виробничого навчання підтверджене педагогічне звання «майстер виробничого навчання другої категорії», двом викладачам присвоєна друга кваліфікаційна категорія, трьом педагогам підтверджені їхні кваліфікаційні категорії. Обов’язковою умовою атестації є підвищення кваліфікації. Викладачі професійно-теоретичного циклу та майстри виробничого навчання проходять підвищення кваліфікації відповідно до Порядку, затвердженого наказом МОН України № 749 від 14.08.2009 року з обов’язковим стажуванням в умовах виробництва при Білоцерківському інституті неперервної педагогічної освіти. При підготовці до атестації педагогічні працівники використовують новітні методи розповсюдження власного педагогічного досвіду, а саме – створюють блоги та розташовують їх за допомогою хмарних технологій на веб-сайті училища.

Покращується якісний склад педагогічного колективу: з 36 педагогічних працівників 8 викладачів мають вищу кваліфікаційну категорію, з них 3 – педагогічне звання викладач-методист, 6 – педагогічне звання старший викладач, 9 майстрів виробничого навчання – педагогічні звання майстер виробничого навчання І та ІІ категорій.

Робота щодо формування учнівського контингенту

Формування учнівського контингенту на 2019-2020 навчальний рік здійснювалось у відповідності до ліцен¬зованих обсягів, плану прийому, потенційних можливостей навчального закладу, Правил прийому учнів, з урахуванням потреб ринку праці регіону у робітничих кадрах на підставі угод, укладених з підприємствами-замовниками кадрів.

Учнівський контингент на 2019-2020 н.р. був сформований з перехідного контингенту в кількості 169 осіб та нового прийому в кількості 150 осіб і складає всього 325 особи, з них 315 учень – за регіональним замовленням, 10 – за контрактною формою навчання, 11 слухачів, прийнятих на навчання за направленнями служби зайнятості.

У закладі освіти ведеться цілеспрямована робота щодо збереження контингенту. Втрата учнівського контингенту у цьому навчальному році склала 4 чол. або 1,2 % загального контингенту.

Важливим напрямом роботи колективу училища залишається формування контингенту здобувачів освіти. На виконання Указу Президента України «Про невідкладні заходи з проведення реформ та зміцнення держави» (№ 837/2019 від 09.11.2019) та з метою реалізації Концепції державної системи професійної орієнтації населення впроваджуються сучасні форми і методи профорієнтаційної роботи (тренінги, уроки, відеопрезентації, відеоролики, групова і колективна робота із школярами, Дні відкритих дверей).

У жовтні 2019 року на базі училища пройшов профорієнтаційний захід «Вибір професії – крок до успіху» у рамках «Форуму кар’єри» за організаційної підтримки Ужгородського міського центру зайнятості для учнів шкіл. У ньому також взяли участь педагоги та учні професійно-технічних закладів освіти м.Ужгорода, заклади вищої освіти. Учнівська молодь закладів загальної середньої освіти міста Ужгорода мала можливість отримати інформацію про світ професій та зробити перший крок до вибору своєї подальшої кар’єри, переглянути презентації освітніх послуг закладів професійної, вищої освіти, державної служби зайнятості, оглянути численні майстер-класи, побувати на демонстрації техніки ДСНС, Національної Гвардії, Патрульної поліції, екстренної медичної допомоги, які також біли запрошені на захід.

Вступна кампанія 2020 року проводиться відповідно до Правил прийому УВКУ КНТЕУ. Забезпечено своєчасне розроблення, затвердження та оприлюднення Правил прийому на навчання до училища у 2020 році. За звітній період своєчасно розроблено та оновлено профорієнтаційні матеріали. У 2019-2020 навчальному році проведено 4 Дні відкритих дверей, 1 профорієнтаційний захід «Вибір професії – крок до успіху» у рамках «Форуму кар’єри», в 10 школах міста Ужгорода та Ужгородського району проведено 20 профорієнтаційних тренінгів з учнями 9-11 класів.

Модернізація навчально-методичного та інформаційного забезпечення освітнього процесу

Підготовка кваліфікованих робітників проводиться на основі затверджених стандартів професійної (професійно-технічної) освіти на компетентнісній основі з професій: обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, касир (в банку), адміністратор, агент з організації туризму, манікюрник, педикюрник, візажист; кравець, перукар (перукар-модельєр), вишивальник. Також ведеться підготовка кваліфікованих робітників на третьому ступені навчання – підвищений робітничий розряд з професій кравець та перукар (перукар-модельєр). Творча група училища в складі викладачів та майстрів виробничого навчання працюють над розробкою стандартів професійної (професійно-технічної) освіти на компетентнісній основі з професії «Покоївка».

За звітний період у освітній процес впроваджуються створені педпрацівниками, схвалені навчально-методичною радою НМЦ ПТО у Закарпатській області такі навчальні посібники: «Історія зачіски», «Матеріалознавство» – автор Чаловка О.М., професія перукар (перукар-модельєр); «Основи санітарії та гігієни» – автор Гажлінскі О.І., професія манікюрник, педикюрник; «Ілюстрований тримовний глосарій» – автор Довгомеля В.П., професії швейного профілю. Викладачем Гажлінскі О.І. був розроблений електронний засіб навчального призначення «Основи санітарії і гігієни у сфері послуг», розглянутий науково-методичною радою з питань освіти Міністерства освіти і науки України (протокол № 13 від 26.09.2019 року) з висновком «Схвалено для використання у закладах професійно (професійно-технічної) освіти.

Для популяризації своїх здобутків училище бере участь у Міжнародних, Всеукраїнських фестивалях, конкурсах.

У листопаді 2019 року на базі нашого навчального закладу відбулось урочисте відкриття відбіркового етапу Всеукраїнського конкурсу професійної майстерності «WorldSkills Ukraine» – 2019», зокрема у компетенції «Перукарське мистецтво», мета якого – популяризація робітничих професій. На свято відкриття були запрошені почесні гості, роботодавці, спонсори: мер м.Ужгорода Богдан Андріїв, директор ПрАТ «Ужгородська швейна фабрика» Каламуняк М.М., начальник відділу вищої, професійно-технічної освіти департаменту освіти і науки Закарпатської обласної державної адміністрації Оксана Довганич, керівники школи-студії «Колібрі» міста Ужгорода. Переможцем став учень нашого училища Фоменко Володимир.

Бібліотечний фонд училища складає 14882 примірників: професійно-теоретичної підготовки – 10729 примірників, художня література – 4153.

З предметів професійної підготовки забезпеченість підручниками складає в середньому біля 75%.

Протягом навчального року методична робота колективу училища була спрямована на продовження роботи над впровадженням у освітній процес єдиної методичної проблеми «Формування компетентнісного підходу до навчання учнів в училищі шляхом впровадження у освітній процес інноваційних педагогічних, виробничих і інформаційно-комунікаційних технологій та Державних стандартів ПТО».

В умовах карантину в училищі запроваджений гнучкий графік роботи, педагогічний колектив працює у дистанційному режимі відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 16 березня 2020 року № 406 “Про організаційні заходи для запобігання поширенню коронавірусу СOVID-19», наказу директора училища від 26.03.2020 року № 74/1 «Про роботу закладу освіти у період карантину». На сайті училища розташовано розклад занять відповідно до навчальних планів з професій. Педагогічні працівники, які працюють з учнями, використовують технології дистанційного навчання: відкриті електронні бібліотеки, сайти, закриті групи в соціальних мережах та дистанційні освітні платформи (Google Classroom, Zoom, Classtime, Viber та ін.): корегують навчальні програми з предметів; готують навчальні матеріали (презентації, плакати, дидактичні матеріали, відеоматеріали); готують конспекти уроків; перевіряють домашні завдання через електронну пошту та закриті групи в соціальних мережах; надсилають тести для перевірки знань учнів. Викладачі та майстри виробничого навчання беруть участь у професійних вебінарах, семінарах, тренінгах (дистанційно), які проводяться чи рекомендовані НМЦ ПТО в Закарпатській області.

Перевагами дистанційного навчання є економія часу – можна самому встановлювати розклад занять, налаштовувати його відповідно до свого робочого графіку і ритму життя; щоб навчатися дистанційно, потрібен лише комп’ютер з доступом в Інтернет, не вимагається досконало володіти комп’ютерними технологіями – переглядати матеріали можна навіть зі смартфону; індивідуальний підхід до кожного здобувача освіти, можливість контактувати з наставником; самостійність – самостійне опанування навчального матеріалу з наступним оцінюванням знань. У соцмережах учні діляться своїми світлинами, слайд-шоу, відео під назвою «Навчаюсь вдома».

Виконання регіонального замовлення та договорів щодо підготовки фахівців

План набору за регіональним замовленням був виконаний: на І курс було прийнято 150 учнів. Укладені двосторонні договори про надання освітніх послуг у сфері професійно-технічної освіти між навчальним закладом та замовниками робітничих кадрів. Протягом року на навчання було зараховано 11 слухачів за договорами із Закарпатським обласним центром зайнятості та громадянами.

У звітному навчальному році випуск кваліфікованих робітників складає 172 особи. Аналіз рівня кваліфікації показав, що розряди, нижче встановлених навчально-програмними документами, не присвоювались. Це свідчить про достатній рівень підготовки з усіх професій.

Працевлаштування випускників

Аналіз працевлаштування за статистичними даними показав, що у 2019 році відсоток працевлаштованих здобувачів освіти склав 95% .

Підготовка кваліфікованих робітників можлива за умови максимального наближення освітнього процесу до майбутньої сфери діяльності фахівців та тісної співпраці з підприємствами.

Одним із напрямків соціального партнерства є співпраця з провідними парфумерно-косметичними компаніями при підготовці перукарів, манікюрників, педикюрників, візажистів. Це центр обслуговування та навчання салонів краси та мережа професійних магазинів краси «Beauty», торговельні фірми «Estel», «Фармавіта» та інші.

Стало доброю традицією проведення на нашій базі на пільгових для нас умовах інформаційно-навчальних семінарів, майстер-класів провідних стилістів, перукарів-модельєрів цих фірм. Такі семінари є джерелом інформації з передових технологій в індустрії краси для учнів та майстрів виробничого навчання і дозволяють «тримати руку на пульсі», працювати з новітніми препаратами, застосовуючи в навчально-виробничому процесі передові сучасні техніки та технології.

Основними партнерами в процесі підготовки кадрів для готельної справи є готельно-туристичний комплекс «Камелот» та ТзОВ арт-готель «Емігранд», які надають нам можливість проводити виробниче навчання в умовах підприємства та базу для виробничої практики. Крім цього, позитивним у цій співпраці є залучення до викладання досвідчених фахівців – працівників готелів.

Основними замовниками кадрів для швейної промисловості є ПрАТ «Ужгородська швейна фабрика», ТзОВ «Луготекс», «Ужгородський одяг», «Березнянка». Дані підприємства є не тільки базовими для проходження учнями виробничої практики, подальшого працевлаштування, але й місцями проходження стажування майстрами виробничого навчання.

Актуальною є співпраця з банківськими установами. Так, тісною є співпраця з ПАТ КБ «Приватбанк» та АТ «Ощадбанк», які працевлаштовують випускників, надають місця проходження виробничої практики та стажування майстрів виробничого навчання.

Організаційно-виховна робота

У 2019-20 навчальному році заходи організаційно-виховної роботи були покликані формувати в учнів національну свідомість, почуття патріотизму, різнобічний розвиток особистості, фізичного, психічного та духовного здоров’я, задоволення естетичних та культурних потреб.

Виховна робота в училищі проводиться відповідно до нормативно-правових документів та річного плану роботи закладу освіти. Пріоритетний напрямком роботи – національно-патріотичне виховання підростаючого покоління.

На виконання Плану дій щодо реалізації Стратегії національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2017-2020 рр. з учнями систематично проводяться заходи: уроки мужності, уроки пам’яті, в тому числі і за участю воїнів АТО, здійснюється інформування учнів про героїчну боротьбу українського народу на Сході країни за територіальну цілісність, віртуальні екскурсії, виховні години, години спілкування, Тиждень права, Тиждень безпеки дитини із залученням фахівців національної поліції, ювенальної превенції, обласного центру здоров’я, представників громадських організацій, центру соціальної служби для сім’ї, дітей та молоді. З метою вивчення історії рідного краю організовуються екскурсії по визначних місцях Закарпаття. Важливим напрямком роботи з патріотичного виховання є залучення учнів до волонтерської благодійної діяльності. Щороку педагогічний та учнівський колективи беруть участь у Всеукраїнській благодійній акції «Серце до серця». Кошти, зібрані під час акції, були перераховані на рахунок фонду для придбання сучасного кардіологічного медичного обладнання для обласної дитячої лікарні м.Ужгорода.

Систематично в училищі проводиться антинаркотична, антинікотинова, антитоксична просвітницька робота, профілактика інфекційних захворювань, що передаються статевим шляхом, в тому числі ВІЛ/СНІД тощо. Постійно орзанізовуються зустрічі учнів з лікарями, проводяться акції, бесіди «Молодь за життя без СНІДу», «НІ СНІДу, алкоголю, нікотину», «Ми – за здоровий спосіб життя!», «Міняю цигарку на цукерку» тощо.

В училищі діє рада учнівського самоврядування, в гуртожитку – Рада гуртожитку. Працюють гуртки технічної творчості, учнівський театр мод «Мій стиль», культурно-мистецький «Молодіжне дозвілля», національно-патріотичний, основи інформаційних та веб-технологій. Протягом навчального року учні-гуртківці брали участь у всіх культурно-мистецьких заходах училища, відбірковому етапі Всеукраїнського конкурсу професійної майстерності «WorldSkills Ukraine»–2019», Всеукраїнських конкурсах юних фотоаматорів «Моя Україно» та «Наш пошук і творчість – тобі, Україно!».

З метою популяризації здорового способу життя серед педагогічного та учнівського колективів в училищі функціонує спортивний гурток “Юний олімпієць”. Гуртківці беруть участь у спортивних заходах училищного та обласного рівнів: змаганнях з настільного тенісу, волейболу (чоловічий, жіночий), легкої атлетики та з загальної фізичної підготовки. Традиційно, кожного року в училищі проходить Спартакіада з легкої атлетики, присвячена Дню фізичної культури і спорту в рамках Олімпійського тижня.

Культурно-масове життя училища вирізняється різноманітністю проведених заходів: до Всеукраїнського дня бібліотек, Дня вчителя, Дня студента, Міжнародного дня людей з інвалідністю, Дня Святого Миколая та Нового року. Поповнили ряд заходів літературно-мистецький захід до Міжнародного дня рідної мови, концертні програми до дня св.Валентина та 8-го березня.

За активну участь у громадській діяльності протягом звітного періоду учні училища отримали матеріальні заохочення.

У період карантин, введеного з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, педагоги швидко й активно почали опановувати різноманітні освітні онлайн платформи для організації дистанційного навчання, щоби освітній процес не зупинився. Учні у співпраці з викладачами, керівниками гуртків створили флешмоб «Навчаюся вдома», до Дня Матері – слайд-шоу «Моя мама найкраща» та відео «Квіти для мами», До Дня пам’яті і примирення – долучилися до акції «Журавлі пам’яті», до Великодня презентували фотороботи писанок, виготовлених у різних техніках, та великодні атрибути декоративно-ужиткового мистецтва. Роботи були виготовлені власноруч до і під час карантину в родинному колі, прикрашені традиційними символами, притаманними регіону.

З метою популяризаціїї робітничих професій училища, проведення профорієнтаційних заходів професійного спрямування з учнями загальноосвітніх шкіл виготовлені рекламні буклети, інфограми, презентації, які поширюються через сайт училища, соціальні мережі, сторінку навчального закладу в мережі Facebook.

Дотримання вимог охорони праці та безпеки життєдіяльності

Організація роботи з охорони праці здійснюється з метою забезпечення здорових і безпечних умов освітнього процесу, запобігання травматизму його учасників відповідно до нормативно-правових актів з питань охорони праці, пожежної безпеки та безпеки життєдіяльності. Заклад освіти забезпечений діючими законодавчими і нормативно-правовими актами з питань охорони праці пожежної безпеки та безпеки життєдіяльності. Організація робочих місць відповідає вимогам безпеки праці, виробничої санітарії та гігієни праці. Протягом навчального року в училищі не було нещасних випадків та травмування.

Фінансово-господарська діяльність

У звітному році вжито цілий ряд заходів щодо покращення матеріально-технічної бази училища за рахунок різних джерел фінансування. Для забезпечення освітньої діяльності придбано сировини та матеріалів на суму 59 470 грн. 90 коп. Для забезпечення життєдіяльності закладу використано 23 592 грн. 80 коп.

В 2019-2020 н.р. позабюджетні надходження склали близько 207,6 тис.грн. З них 14,7 тис.грн. надійшло від навчання за контрактом, 121,8 тис.грн – від виробничої діяльності та практики (48,4 тис.грн. та 73,4 тис.грн. відповідно), а також 68,1 тис.грн. – за навчання незайнятого населення від обласного центру зайнятості.

Із загальної суми коштів спеціального фонду протягом року близько 65 тис. грн. витрачено на покращення матеріально-технічної бази.

Заробітна плата, учнівська стипендія протягом 2019-2020 н.р. виплачувалися своєчасно, заборгованості із заробітної плати і стипендії, комунальних послуг немає. На виплату заробітної плати працівникам витрачено 4674,5 тис.грн. Розрахунки з підприємствами, установами, організаціями, банками здійснювалися своєчасно. Всі кошти загального і спеціального фондів використано за цільовим призначенням у відповідності із кошторисом доходів і видатків, затвердженим в установленому порядку. Весь рух коштів – договори, акти виконаних робіт розміщується на сайті публічних коштів (ЕDATA).

За звітний період умови колективного договору між дирекцією та профспілковим комітетом училища виконувалися. У закладі освіти була проведена 1 перевірка управлінням пенсійного фонду України в Закарпатській області.

Вирішуються питання соціального захисту працівників, такі як виділення матеріальних допомог, премій та ряду інших виплат згідно з ст. 57 Закону України «Про освіту». У 2019-2020 н.р. на виплату матеріальних допомог та матеріального стимулювання працівників виділено 68,5 тис.грн. із коштів загального та спеціального фондів, з них, виплачено 60,1 тис.грн. щорічної грошової винагороди, 8,4 тис.грн. – премій до ювілейних дат.

У навчальному році навчається 99 учнів з багатодітних сімей та напівсиріт; 11 учнів із числа осіб з інвалідністю, 13 учнів із числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та під опікою, а також 2 учнів з числа осіб, які постраждали внаслідок ЧАЕС. Учні-сироти забезпечуються харчуванням, одягом, взуттям, постільною білизною, проживають в гуртожитку училища. Протягом навчального року на харчування учнів-сиріт було використано 181,2 тис.грн. і 7,3 тис.грн. – на одяг та взуття; 11,3 тис.грн. – на матеріальну допомогу; 63,0 тис.грн. складає одноразова грошова допомога випускникам із числа дітей, позбавлених батьківського піклування при працевлаштуванні; 17,7 тис.грн. складає щорічна грошова допомога для придбання навчальної літератури.

Стан і перспективи міжнародної діяльності навчального закладу

Міжнародний партнер – Середня спеціалізована школа підприємництва, м. Пряшів, Словацька Республіка.

Мета партнерства – співпраця навчальних закладів двох держав – України та Словаччини з метою удосконалення навчально-виробничого процесу при підготовці кваліфікованих робітників з моделювання та пошиття одягу, вивчення передового іноземного досвіду, обміну учнями в області культури, туризму, спорту в рамках проекту Європейської унії – Програма сприяння економічному та соціальному розвитку, покращення ефективності кордону, підтримки співробітництва «люди-людям».

Продовжується співпраця з Міжнародним партнером – Середньою спеціалізованою школою підприємництва, м. Пряшів, Словацька Республіка.

Протягом звітного періоду здійснювався постійний контроль за фінансово-господарською діяльністю, правильним і своєчасним використанням бюджетних коштів та залученням кошті до спеціального фонду від виробничої діяльності. Заборгованість по виплаті заробітної плати та стипендії відсутня.

Директор УВКУ КНТЕУ  ____________    Л.П. Гондорчин