Учням

Правила поведінки здобувачів освіти  Ужгородського вищого комерційного училища ДТЕУ

Відповідно до  ст.36 Закону України  «Про професійну (професійно-технічну) освіту», учень закладу професійної (професійно-технічної) освіти – це випускник закладу загальної середньої освіти II-III ступенів, зарахований до закладу професійної (професійно-технічної) освіти на навчання за програмами первинної професійної підготовки.

Статус учнів як учасників навчально-виховного процесу в Ужгородському вищому комерційному училищі Київського національного торговельно-економічного університету, їх права та обов’язки визначаються Законом України «Про освіту», Законом України «Про професійну (професійно-технічну) освіту» та іншими нормативно–правовими актами чинного законодавства України.

Відповідно до ст.37 Закону України  «Про професійну (професійно-технічну) освіту» здобувачі закладу професійної (професійно-технічної) освіти, крім прав, передбачених Законом України “Про освіту”, мають право на:

–   належні умови навчання за обраною професією;

– матеріальне забезпечення в період навчання на умовах і в порядку, встановлених Кабінетом Міністрів України;

– навчання професії за індивідуальною програмою, у тому числі за індивідуальною програмою розвитку для осіб з особливими освітніми потребами;

– безоплатне користування навчально-виробничою, культурно-спортивною, побутовою, оздоровчою базами закладу освіти;

– матеріальну допомогу;

– оплату праці під час виробничого навчання і практики згідно з законодавством;

– безоплатні медичне обслуговування, користування засобами лікування, профілактики захворювань та зміцнення здоров’я;

– щотижневий відпочинок і канікули протягом навчального року та після його закінчення;

– безоплатне оволодіння іншою професією у разі хвороби, яка не дає змоги продовжити навчання за обраною професією.

 Відповідно до ст. 39. Закону України  «Про професійну (професійно-технічну) освіту» здобувачі  закладу  професійної (професійно-технічної) освіти, крім обов’язків, передбачених Законом України “Про освіту”, зобов’язані:

  • виконувати вимоги освітніх програм і системи контролю знань, умінь і навичок;
  • відвідувати заняття, в тому числі й за індивідуальним графіком;
  • виконувати під час проходження виробничої практики вимоги нормативно-правових актів, які регулюють працю працівників відповідних підприємств, установ, організацій;
  • дотримувати правил охорони праці та техніки безпеки під час практичного навчання і виробничої практики;
  • бережно ставитись до обладнання, засобів навчання та інвентаря, що використовуються в навчально-виробничому і навчально-виховному процесі.

Збитки, навмисно заподіяні здобувачами освіти закладу освіти, підприємству, установі, організації, відшкодовуються ними особисто або за рахунок їх батьків (опікунів) відповідно до законодавства.

За невиконання обов’язків і систематичне порушення Положення закладу професійної (професійно-технічної) освіти, правил внутрішнього розпорядку закладу професійної (професійно-технічної) освіти, незадовільну успішність до здобувача освіти застосовуються такі заходи впливу, як попередження, догана, відрахування із закладу освіти.

Порядок накладання дисциплінарного стягнення, відрахування із закладу професійної (професійно-технічної) освіти встановлюється його  Положенням та правилами внутрішнього розпорядку.

Із закладу професійної (професійно-технічної) освіти здобувачі освіти можуть бути відраховані за:

  • власним бажанням; станом здоров’я; переведенням, за його згодою, в інший заклад освіти;
  • незадовільні успішність, поведінку; невиконання вимог навчального плану та освітніх програм; вироком суду, який набрав законної сили;
  • грубі порушення навчальної дисципліни або правил внутрішнього розпорядку закладу професійної (професійно-технічної) освіти.

Здобувачі освіти при відрахуванні з закладу професійної (професійно-технічної) освіти можуть бути атестовані за досягнутим рівнем кваліфікації.

I.Загальні правила поведінки 

1.1. Здобувач освіти приходить в навчальний заклад  за 15 хвилин до початку занять.
1.2. На теоретичні заняття здобувач освіти приходить в чистому  одязі  ділового стилю, чистому взутті, з охайною зачіскою. На уроках виробничого навчання учень має бути одягнений в спецодяг, на уроки фізичної культури зобов’язаний приносити спортивний одяг, який відповідає заняттю.
1.3. Заборонено приносити до  закладу освіти з будь-якою метою і використовувати в будь-який спосіб зброю, в т.ч. ножі, вибухові, вогненебезпечні речовини; спиртні напої, цигарки, наркотики й інші наркотичні засоби, отруту, а також токсичні речовини, психотропні речовини та пігулки, інші одурманюючі речовини,         газові балончики тощо.
1.4.Забороняється вживання непристойних виразів і жестів.
1.5. Здобувач освіти не може  самовільно покидати навчальний заклад або під час уроків перебувати на території навчального закладу.

1.6. У разі пропуску  занять до 3-х днів здобувач освіти  зобов’язаний пред’явити  майстру в/н або класному керівнику довідку або записку від батьків (осіб, що їх заміняють) про причину відсутності на заняттях, а у разі пропуску більше трьох днів –  довідку з медичної   установи.

 1.7. Здобувач освіти  повинен проявляти повагу до старших: вітатися, поступатись          дорогою.
1.8. Здобувач освіти, який знайшов втрачені або забуті речі, має здати їх секретарю керівника, кабінет якого знаходиться на другому поверсі навчального  корпусу,  майстру виробничого навчання, класному керівнику або адміністрації      закладу освіти.

1.9. Фізична конфронтація, залякування і знущання над людиною або твариною є неприпустимими формами поведінки здобувача освіти навчального закладу. Спілкування з однолітками має бути виваженим, привітним і доброзичливим, без  вживання принизливих й образливих висловів, ненормативної лексики тощо.

1.10. Здобувачам освіти  освіти  не дозволяється користуватися навушниками та плеєрами  під час  уроків, вмикати гучну музику на         перервах.
1.11. Здобувач освіти зобов’язаний:

–     виконувати домашні завдання в терміни, встановлені          програмою;
– вести записи домашніх завдань у предметних зошитах; .
–  приносити на заняття всі необхідні  зошити, інструменти і письмове приладдя;
–  берегти майно та оснащення навчальних кабінетів та місць загального користування, зелені насадження на території навчального закладу, дбайливо поводитися зі своїми речами та речами інших         осіб;

–  дбайливо ставитися до роботи технічного персоналу, зберігати чистоту й порядок у туалетних кімнатах, коридорах, дотримуватись санітарно-гігієнічних вимог.
1.12. Суворо забороняється тютюнопаління в навчальному закладі та на прилеглій до нього         території.
1.13. У разі навмисного пошкодження майна навчального закладу батьки (опікун) здобувача освіти зобов’язані відшкодувати матеріальні збитки.
1.14. Після закінчення занять та позаурочних заходів здобувачі освіти не мають права знаходитись у приміщенні навчального закладу без нагляду педагогічних працівників.
1.15. Забороняється запрошувати у навчальний заклад осіб, які не мають відношення до навчально-виховного чи виробничого процесу.

 

ІІ.  Правила поведінка під час уроків

2.1. Після дзвінка учень займає своє  робоче місце в навчальному кабінеті, виробничій майстерні та готує необхідні для уроку приладдя.

2.2. Запізнюватися на уроки без поважних причин заборонено.

2.3. Коли викладач, майстер в/н входить до кабінету здобувачі освіти встають, вітаючи їх. Так само  вітають будь-якого дорослого, який увійшов до кабінету під час занять, окрім уроків виробничого навчання, інформатики коли здобувачі освіти  працюють з         інструментами та за     комп’ютером.
2.4. Відсутніх здобувачів освіти  відповідальна особа відмічає  в рапортичці, яку подає викладачу на початку          уроку.
2.5. Під час уроку не можна ходити по кабінету, підключати зарядні пристрої до електромережі без дозволу викладача, голосно розмовляти, кричати, відволікатися самому і відволікати інших від занять розмовами, іграми й іншими справами, що не стосуються          уроку.
2.6. На уроках фізичної культури здобувачі освіти займаються у спортивній формі, яку приносять із собою.  Без дозволу викладача в спортивний зал входити забороняється. Здобувачі освіти, які звільнені від занять  фізкультурою, обов’язково мають бути присутніми під час уроку в спортивній залі.
2.7. Дзвінок з уроку дається для викладача, майстра в/н.  Після оголошення викладачем, майстром в/н про завершення уроку, здобувачі освіти мають право покинути  кабінет, виробничу майстерню.

2.8. За кожним здобувачем освіти в навчальному кабінеті закріплюється постійне робоче місце, змінити його можна тільки з дозволу викладача.
2.9. Під час уроку здобувачам освіти необхідно дотримуватися дисципліни й порядку, не залишати після себе сміття, папір на партах та підлозі.
2.10. При використанні підручників під час  уроку  забороняється:   загинати сторінки, робити підкреслення, виривати сторінки тощо. Псування, втрата підручника, взятого з бібліотеки, відшкодовується згідно з нормативними документами.

2.11. Користування мобільними телефонами під час уроку  дозволяється тільки за завданням і з дозволу викладача. При порушенні цих вимог телефон вилучається і  передається батькам здобувача освіти  у той же      день.
2.12. Здобувач освіти  виходить з кабінету під час уроків з дозволу  викладача.
2.13. Якщо здобувач освіти хоче поставити питання викладачеві або відповісти на його питання то підіймає      руку.
2.14. Здобувач освіти має право в коректній формі відстоювати свої погляди і свої переконання при обговоренні різних суперечливих і неоднозначних питань, які стосуються теми уроку.

2.15. Здобувачі освіти зобов’язані знати і дотримуватися правил безпеки життєдіяльності  під час уроків,  після уроків, правил поведінки в навчальних кабінетах, виробничих майстернях, на вулиці, в громадському транспорті та на  виробничій         практиці.

ІІІ.  Правила поведінки під час перерви

 3.1. Під час перерви здобувачі освіти переходять з одного навчального кабінету в інший спокійно, без метушні й галасу, згідно розкладу уроків та розкладу замін. Під час руху сходами тримаються правого боку.
3.2. Здобувачам освіти забороняється:

–  бігати сходами, штовхати одне одного, створювати конфліктні ситуації; використовувати непристойні вирази і жести;
–  під час руху коридорами вживати їжу, напої, штовхатися, розмахувати руками,          галасувати.

– самовільно відчиняти вікна, сидіти на підвіконнях.

3.3. На перервах здобувачі освіти можуть звернутися до свого класного керівника, майстра в/н, адміністрації за допомогою, якщо проти них здійснюються протиправні          дії

3.4. Здобувачі освіти  виконують зауваження  майстра виробничого навчання, викладача,  чергового   по навчальному закладу.

ІV. Правила поведінки за межами навчального закладу

4.1. Здобувачі освіти УВКУ КНТЕУ  зобов’язані:

–  бути ввічливими, коректними, доброзичливими, проявляти витримку й розуміння у стосунках з оточуючими;

– бути уважними до дорослих, маленьких дітей і літніх людей;
–   дотримуватися правил дорожнього руху,  поведінки в міському транспорті, громадських       місцях, мовного етикету;
– дбайливо ставитися до природи та оточуючого середовища.
4.2. Перебування без дорослих у місцях відпочинку, прогулянки містом тощо  дозволяються до 22 години.

  1. V. Рекомендації до зовнішнього вигляду

5.1. До навчального закладу здобувачі освіти  повинні приходити в чистому, охайному одязі.

5.2.Спортивний одяг, призначений для уроків фізичної культури, на інших уроках недоречний.

5.3. Не дозволяється знаходитися в закладі у верхньому одязі та головному уборі  без особливих на те причин.

5.4. На уроках виробничого навчання здобувачі освіти повинні бути у спецодязі.

5.5.На урочисті масові заходи здобувачі освіти приходять у святковому

одязі, який відповідає тематиці заходу.

VІ. Обов’язки чергового по навчальному  кабінету

6.1.Чергові призначаються відповідно до графіка чергування по кабінету.

6.2. Черговий  повинен під час перерви до і після уроку перевірити навчальний кабінет, підготувати дошку, забезпечити порядок у кабінеті.

6.3. Після закінчення уроків черговий готує кабінет  до наступного робочого дня (робить вологе прибирання, протирає пил з меблів, поливає квіти тощо).

VІІ. Прикінцеві положення

7.1.  Забороняється здобувачам освіти:

–  під час знаходження на території навчального закладу і при проведенні масових заходів здійснювати дії, небезпечні для життя і здоров’я самого себе та оточуючих;
–  пропускати заняття без поважних       причин;
– спілкуватися з малознайомими чи незнайомими людьми, які пропонують їм будь-які речі, продукти, заборонені засоби.
7.2. За порушення цих Правил та Положення   закладу здобувачі освіти притягуються до відповідальності. До них можуть бути вжиті такі заходи:
– усне зауваження; догана;

-запрошення разом із батьками на засідання Ради з профілактики правопорушень;
-написання листів батькам, у відповідні установи та організації, за місцем проживання. і
7.3. Здобувачі освіти  та працівники  училища зобов’язані:

– виконувати правила внутрішнього розпорядку  та Положення навчального закладу;
– берегти і зміцнювати навчально-матеріальну базу центру, раціонально використовувати сировину, електроенергію та матеріали як в процесі виробничого навчання і виробничої практики,  так під час теоретичного навчання і проживання в          гуртожитку;
–  систематично і сумлінно оволодівати знаннями, практичними навичками, професійною майстерністю, розвивати свої вміння, самостійно поповнювати знання і застосовувати їх на      практиці;

– бути законослухняними, нетерпимо ставитися до кожного випадку порушення трудової і навчальної дисципліни, нести відповідальність за свої вчинки.
7.4. Здобувачі освіти  мають право отримувати в навчальному закладі за особливі успіхи у навчанні, вихованні, спортмасовій роботі, виробничій діяльності чи суспільній діяльності заохочення: подяки, грамоти, подяки батькам, грошові заохочення.

Розглянуто та погоджено на педагогічній раді

Протокол №1  від 31.08.2020 р.

Умови доступності:
Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами: пристосований пандус – доступ до І поверху.