Проведення директорських контрольних робіт  з предметів професійно-теоретичної  підготовки та виробничого навчання

Протягом листопада-грудня 2023 року,  відповідно до Положення про організацію навчально-виробничого процесу у закладах професійної (професійно-технічної) освіти, з метою виявлення рівня навчальних досягнень  здобувачів освіти з окремих тем робочих навчальних програм, забезпечення якості підготовки кваліфікованих робітників  були проведені директорські контрольні роботи з предметів професійно-теоретичної підготовки та виробничого навчання.

Результати перевірки контрольних робіт показали, що більшість учнів успішно засвоїли програмовий матеріал, їх оцінки відповідають тематичним і семестровим.