Засідання педагогічної ради

24 березня 2022 року відбулось засідання педагогічної ради на тему “Роль іміджу педагога в успішній освітній діяльності учня та його соціалізації”.  У зв’язку з обставинами, що склалися в країні, матеріали до педради (доповідь, презентації, завдання) були надані педагогам заздалегідь. Під час засідання  з короткими тезами доповіді присутніх ознайомила методист Кучер І.В.  Після доповіді члени педради  висловилися щодо створення іміджу власного та закладу освіти та дали вдповіді на запитання “домашнього завдання”: як створюєте свій імідж в умовах дистанційного навчання та що потрібно, щоб бути привабливим в очах інших?

Другим питанням засідання педагогічноїради були творчі звіти педагогів, що атестуються, про свою діяльність протягом міжатестаційного періоду, творчі досягнення та знахідки. Творчі звіти були створені у вигляді презентацій, які педагоги коментували та давали відповіді на запитання колег.