Державна кваліфікаційна атестація

27, 28 червня 2023 року в закладі освіти проводилася державна кваліфікаційна атестація з професій вишивальник, кравець та швачка, кравець.

Цей підсумковий контроль проводився у два етапи: виконання кваліфікаційної пробної роботи, складання державного кваліфікаційного екзамену або захист  творчої роботи.

         Державна кваліфікаційна атестація проводилася як у звичному режимі, так і дистанційно, що дало змогу здобувачам освіти, які перебувають за кордоном, успішно скласти випускний іспит.

Державні кваліфікаційні комісії, які очолювали провідні спеціалісти підприємств – замовників кадрів, приймали рішення про присвоєння певного рівня робітничої кваліфікації та видачу диплома кваліфікованого робітника випускникам  училища.

          Під час проведення державної кваліфікаційної атестації більшість здобувачів освіти показали достатній та високий рівень знань і вмінь з обраних професій. Так, 12 випускникам був присвоєний підвищений, 5 розряд з професії кравець.

          Ми певні, що підприємства поповняться гідною робітничою зміною, здатною до саморозвитку та самореалізації, спроможною гнучко реагувати на потреби ринку праці.