Головна
Про нас
Бібліотека
Сторінка психолога
Учнівське самоврядування
Виховна робота
Охорона праці
Професії
Вступнику
Методика
КНТЕУ МОН ЗакДМОН НПЦ ПТО ИППО ПрофТехОсвита ИИТ
Головна
Нормативно-правова база
Масові заходи
1. Положення про бібліотеку Ужгородського вищого комерційного училища КНТЕУ.
2. Правила користування бібліотекою Ужгородського вищого комерційного училища КНТЕУ.
3. План роботи бібліотеки УВКУ КНТЕУ на 2015-2016 навчальний рік.

Нормативно-правова база:

«Затверджую»
Директор Ужгородського вищого
комерційного училища КНТЕУ
_____________ Л.П.Гондорчин
«___» __________ 2013 р.ПОЛОЖЕННЯ ПРО БІБЛІОТЕКУ УЖГОРОДСЬКОГО ВИЩОГО КОМЕРЦІЙНОГО УЧИЛИЩА КНТЕУ


1. Загальні положення
1.1 Бібліотека є обов’язковим структурним підрозділом Ужгородського вищого комерційного училища КНТЕУ і здійснює бібліотечно-інформаційне та культурно-просвітницьке забезпечення навчально-виховного та навчально-виробничого процесів як в урочний, так і в позаурочний час.
1.2 Свою діяльність бібліотека організовує спільно з педагогічним колективом; план роботи бібліотеки є складовою плану навчально-виховної роботи Ужгородського вищого комерційного училища КНТЕУ.
1.3 Ужгородське вище комерційне училище послуг забезпечує правові,організаційні умови, необхідні для функціонування бібліотеки, зокрема, належне зберігання, використання та поповнення бібліотечного фонду відповідно до встановлених стандартів.
1.4 У своїй діяльності бібліотека керується Конституцією України, законами України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Про бібліотеки та бібліотечну справу», іншими чинними нормативно-правовими актами у сфері освіти, науки, культури, бібліотечної справи, Положенням про училище та цим положенням.
1.5 Бібліотека доступна та безкоштовна для користувачів, а саме: учнів, викладачів, майстрів виробничого навчання, працівників структурних підрозділів училища.
1.6 Бібліотека обслуговує користувачів згідно з правилами користування бібліотекою, розробленими на основі «Типових правил користування бібліотекою ПТНЗ» з урахуванням складу користувачів та спеціалізації навчального закладу. Правила затверджуються керівником навчального закладу.
1.7 Бібліотека має штамп зі своєю повною назвою.
1.8 Ліквідація бібліотеки можлива лише в разі ліквідації навчального закладу. У цьому випадку фонди бібліотеки перерозподіляються між бібліотеками освітянської галузі за установленим порядком.


2. Основні завдання
2.1 Участь у навчально-виховному процесі.
2.1.1Бібліотечно-інформаційне забезпечення навчально-виховного процесу шляхом повного, якісного і оперативного обслуговування усіх категорій користувачів бібліотеки.
2.1.2 Участь у підготовці класних годин та позаурочних заходів у відповідності до плану навчально-виховної роботи Ужгородського вищого комерційного училища КНТЕУ.
2.1.3Формування інформаційної культури користувачів (проведення бібліотечних уроків та інтегрованих уроків спільно з викладачами).
2.1.4 Проведення індивідуальної роботи з учнями.
2.2 Формування бібліотечного фонду відповідно до інформаційних потреб користувачів та освітніх програм Ужгородського вищого комерційного училища.
2.3 Організація і проведення довідково-пошукового апарату бібліотеки.
2.4 Розширення номенклатури бібліотечних послуг.
2.5 Пропагування та розкриття через книгу зміст загальнолюдських цінностей, історичної, наукової і культурної спадщини, ідей національного державотворення.
2.6 Координація діяльності бібліотеки із структурними підрозділами навчального закладу та громадськими організаціями.
2.7 Взаємодія з освітянськими бібліотеками та бібліотеками інших систем.


3. Зміст роботи
3.1Формує універсальний, з урахування профілю навчального закладу,бібліотечний фонд, до якого входять навчальна, виробничо-технічна, довідкова, навчально-методична, науково-популярна та художня література та інші документи з психолого-педагогічних питань.
3.2 Веде облік документів, які надходять до бібліотечного фонду або вибувають з нього.
3.3 Забезпечує довготривале зберігання бібліотечного фонду відповідно до санітарно-гігієнічних вимог та нормативів розміщення документів.
3.4 Здійснює опрацювання надходжень до фонду.
3.5 Створює систему бібліотечних каталогів і картотек (абетковий каталог).
3.6 Обслуговує користувачів на абонементі.
3.7 Систематично аналізує використання бібліотечного фонду, веде роботу щодо його популяризації за допомогою відкритих переглядів літератури, книжкових виставок, наочної інформації.
3.8 Проводить культурно-просвітницькі заходи, спрямовані на задоволення інформаційних та культурних потреб.
3.9 Бере участь у загальних заходах, передбачених планом навчально-виховної роботи училища.
3.10 Бере участь у діяльності бібліотечних об’єднань.
3.11 Складає регламентуючу та планово-звітну документацію бібліотеки згідно з установленим порядком.


4. Управління, структура та штат
4.1 Відкриття бібліотеки навчального закладу можливе за наявності початкового фонду документів, відповідного приміщення та обладнання, стабільного джерела асигнувань на комплектування фондів і утримання бібліотеки, штату бібліотеки.
4.2 Керівництво і контроль за діяльністю бібліотеки здійснює керівник училища, який затверджує регламентуючу документацію, річні плани та звіти бібліотеки, призначає і звільняє з посади бібліотечного працівника.
4.3 Штат бібліотеки та посадові оклади встановлюються згідно з чинними нормативно-правовими актами та з урахуванням обсягу роботи.
4.4 Організацію роботи бібліотеки здійснює бібліотекар, який підпорядковується керівнику навчального закладу є членом педагогічного колективу і входить до складу педагогічної ради училища.
4.5 Бібліотекар повинен мати спеціальну бібліотечну або педагогічну освіту. Коло посадових обов’язків визначається посадовою інструкцією.
4.6 Бібліотечний працівник підлягає атестації згідно з чинним законодавством.
4.7 Режим роботи бібліотеки встановлюється керівництвом училища відповідно до внутрішнього трудового розпорядку. Щоденно дві години робочого часу виділяються на виконання внутрішньої бібліотечної роботи. Один раз в місяць проводиться санітарний день (в цей день бібліотека користувачів не обслуговує).
4.8 Бібліотека розміщується в ізольованому, пристосованому приміщенні, яке відповідає умовам обслуговування користувачів і зберігання бібліотечних фондів, забезпечується необхідними бібліотечними обладнаннями.


5. Права, обов’язки та відповідальність
5.1 Бібліотека має право:
5.1.1 Визначити зміст та форми своєї діяльності відповідно до завдань, зазначених в даному Положенні.
5.1.2 Розробляти регламентуючу документацію бібліотеки.
5.1.3 Встановлювати згідно з правилами користування бібліотекою вид і розмір компенсації за збитки, завдані користувачами.
5.1.4 Представляти бібліотеку училища на загально-бібліотечних заходах, конференціях, семінарах, круглих столах тощо.
5.1.5 Брати участь у конкурсах на отримання грантів.
5.2 Бібліотечний працівник має право:
5.2.1 На вільний доступ до інформації, пов’язаної із завданнями що стоять перед бібліотекою, а саме: до навчальних програм, планів роботи училища.
5.2.2 На щорічну відпустку в розмірі 24-х календарних днів за відпрацьований рік згідно Закону «Про відпустки» та додатково оплачувану відпустку (до 7-м робочих днів) відповідно до колективного договору.
5.2.3 На встановлення надбавок та доплати за розширення зони обслуговування або обсягу виконаних робіт ( до 50 % посадового окладу).
5.2.4 На методичний день ( один раз в тиждень).
5.2.5 Підвищувати свою кваліфікацію на курсах, брати участь у роботі методичних об’єднань, наукових конференцій, семінарів з актуальних питань бібліотечної справи.
5.2.6 Вступати до бібліотечних асоціацій.
5.3 Бібліотечний працівник несе відповідальність:
5.3.1 За дотриманням трудової та виконавчої дисципліни згідно з нормативно-правовими актами про працю в Україні та колективним договором між працівниками та керівником училища.
5.3.2 За збереженням бібліотечних фондів згідно з чинним законодавством.
5.3.3 За виконанням функцій, що передбачені цим Положенням.
5.4 Бібліотека зобов’язана:
5.4.1 Обслуговувати користувачів згідно з «Правилами користування бібліотекою УВКУ КНТЕУ».
5.4.2 Не використовувати відомості про користувачів бібліотеки та їх читацькі інтереси з будь-якою метою без їхньої згоди.
5.4.3 Звітуватися про свою роботу на педагогічних нарадах училища.

На головну

-
Студентам:
Відеоматеріали
Розклад занять
Календар
Годинник

Архів
Всі новини по роках.
Пошук по сайту
-

Звіт про роботу директора за 2016 - 2017 навчальний рік

Міжнародні відносини

Національно-патріотичне виховання

Наші видання

Національна дитяча гаряча лінія Національна гаряча лінія

Публічна інформація

АНОНС!!!
Надаємо послуги населенню!

ЗНО - 2017

Наші партнери

-
Новини
17.01.18 - Проходження виробничої практики.
09.01.18 - Майстер-клас для педагогів.
05.01.18 - Семінар з класними керівниками та кураторами груп.
05.01.18 - Засідання Ради профілактики правопорушень.
29.12.17 - Поетапна кваліфікаційна атестація в групі з професії швачка, кравець.
26.12.17 - Проходження виробничої практики.
26.12.17 - Театралізований захід «Новорічне диво».
26.12.17 - Конкурс на кращу новорічну іграшку.
20.12.17 - Перший етап олімпіади з предмету «Охорона праці».
20.12.17 - Екскурсія в парк Шенборна.
19.12.17 - Театралізоване дійство до Дня святого Миколая «Миколая зустрічаймо в цей святий величний час».
Рік Японії в Україні

Рік Японії в Україні

Обговорення:


Додати нове повідомлення:

Автор:

Повідомлення:

(Для зареєстрованих користувачів. Реєстрація.)
Головна
Про нас
Бібліотека
Сторінка психолога
Учнівське самоврядування
Виховна робота
Охорона праці
Професії
Вступнику
Методика

сеть партнерских программ