Головна
Про нас
Бібліотека
Сторінка психолога
Учнівське самоврядування
Виховна робота
Охорона праці
Професії
Вступнику
Методика
КНТЕУ МОН ЗакДМОН НПЦ ПТО ИППО ПрофТехОсвита ИИТ
План роботи практичного психолога Положення про психологічну службу системи освіти України

ПЛАН

роботи практичного психолога

Ужгородського вищого комерційного

училища КНТЕУ      

на 2014-2015 навчальний рік

 

Дубенчук Олександри Богданівни

 

№ з/п

Зміст роботи з учнями, педпрацівниками, батьками, дирекцією  навчального закладу

Термін проведення

Де і з ким проводиться

 

1. Психодіагностична робота

1.

Виявлення дітей «групи ризику» (М.І.Рожков, М.А.Ковальчук).

Вересень

Учні

2.

Спостереження за поведінкою учнів та новоприбулими учнями.

Вересень

Учні

3.

Психологічні дослідження за запитами учнів, майстрів в /н, викладачів, батьків.

Вересень

Учні

4.

Методика вивчення психофізіологічної готовності. Методика «Дослідження темпераменту в підлітка» Г. Айзенка.

Вересень

Учні

5.

Діагностика адаптованості до умов навчання.

Жовтень

Учні

6.

Дослідження мотивації навчання учнів І курсу за методикою «Виявлення мотивації навчання учнів у ПТНЗ» (модифікована методика Є. Ільїна «Мотивація навчання».

Жовтень

Учні

7.

Проведення соціометричного дослідження міжособистісних взаємин учнів у колективах ровесників для з’ясування і усунення причин їх порушень (за запитом).

Жовтень

Учні

8.

Відвідування уроків теоретичного і практичного навчання  учнів з метою дослідження взаємодії майстра в/н, викладача з учнями (за запитом адміністрації).

Жовтень

Учні

9.

Анкетування учнів на тему: «Молодь і протиправна поведінка» з метою виявлення ставлення до правових та моральних норм у суспільстві.

Листопад

Учні

10.

Вивчення особливостей емоційної сфери учнів  за методикою «Самооцінка психічних станів»

 Г. Айзенка.

Грудень

Учні

11.

Анкетування учнів «Що я знаю про ВІЛ-СНІД».

Грудень

Учні

12.

Дослідження труднощів у встановленні контактів, визначення рівня та структури перешкод особистості у встановленні емоційних контактів за опитувальником

 В.В. Бойка.

Січень

Учні

13.

Дослідження стилів сімейного виховання, батьківського ставлення.

Лютий

Учні

14.

Дослідженняпрофесійноїготовності  учнів (Опитувальник «Мій шлях широкий»).

Лютий, березень

Учні

15.

Дослідження показників і форм агресії учнів І курсу за методикою А. Басса і А.Дарки в адаптації  О.К. Осницького.

Лютий

Учні

16.

Дослідження адаптованості до життя учнів  за тестом-опитувальником «Наскільки ти адаптований до життя».

Квітень

Учні

17.

Дослідження на замовлення адміністрації училища, кураторів, майстрів виробничого навчання.

Протягом року

Учні

18.

Індивідуальна діагностика (за запитом).

Протягом року

Учні

19.

Діагностика учнів (за потребою) для складання психологічної характеристики.

Протягом місяця (за потребою)

Учні

 

2. Консультативна робота

1.

Консультація учнів щодо проблем:

·       взаємостосунків в навчальній групі;

·       взаємостосунків з викладачами, батьками, ровесниками;

·       внутрішньо особистісні конфлікти.

Протягом року

Учні

2.

Індивідуальне та групове консультування педагогів та батьків учнів першого курсу з питань адаптації та проблем, які були виявлені під час дослідження дітей «групи ризику».

Вересень

Педагоги, батьки

3.

Бесіди-консультації з викладачами та майстрами в/н про   індивідуальні особливості першокурсників.

Вересень

Педагоги

4.

Розробка рекомендацій викладачам та майстрам в/н щодо взаємодії з учнями  «групи ризику».

Вересень

Педагоги

5.

 Консультування майстрів виробничого навчання за результатами вивчення мотивації  навчання учнів І курсу.

Жовтень

Майстри в/н

6.

Підготовка рекомендацій щодо покращення мотивації навчання учнів.

Жовтень

Педагоги

7.

Консультування учнів, схильних до суїцидальних намірів.

Жовтень

Учні

8.

Консультування педагогів та батьків щодо взаємодії з учнями з різними акцентуаціями характеру.

Жовтень

Педагоги

9.

Консультування майстрів в/н та викладачів за результатами дослідження міжособистісних взаємин учнів у колективах.

Жовтень

Педагоги

10.

Консультування учнів за результатами досліджень особливостей характеру.

Жовтень

Учні

11.

Надання рекомендацій майстрам в/н та викладачам щодо покращення взаємодії з учнями.

Жовтень

Педагоги

12.

 Бесіди з педагогами про форми профілактичної роботи, спрямованої на подолання насильства серед дітей, конфліктів у педагогічній практиці.

Листопад

Педагоги

13.

Консультування учнів з низьким рівнем соціальної адаптованості.

Листопад

Учні

14.

Консультування батьків з питань агресивної поведінки та жорстокості дітей (про причини, наслідки та напрямки протидії).

Листопад

Батьки

15.

  Консультування педагогів з питань удосконалення міжособистісних стосунків учнів, покращення психологічного клімату класного колективу.

Грудень

Педагоги

16.

Консультування  батьків з питань запобігання неуспішності, пропусків занять без поважних причин, запобігання шкідливим звичкам.

Січень

Батьки

17.

Вивчення запитів педагогів, батьків на роботу з важковиховуваними учнями.

Протягом року

Учні

18.

Консультування учнів з питань  готовності о професійної діяльності.

Лютий

Учні

19.

Групове консультування учнів: «Я та мій вибір».

Березень

Учні

20.

Консультування учнів за результатами дослідження їх адаптованості до життя.

Квітень

Учні

21.

Консультування педагогів та батьків щодо адаптованості учнів до життя з наданням рекомендацій.

Квітень

Педагоги, батьки

22.

Консультування учнів з метою надання рекомендацій як справлятися з можливими стресами під час іспитів.

Травень

Учні

23.

Проведення індивідуальних психологічних консультацій , бесід з учнями.

Протягом року

Учні

24.

Консультації з батьками щодо виховання в учнів культури поведінки та дотримання умов безпеки  під час перебування в училищі.

Протягом року

Батьки

 

3. Корекційно – відновлювальна та розвивальна робота

1.

Робота з учнями:

·       правопорушниками та схильних до девіантної поведінки;

·       дітьми-сиротами;

·       учнями, що мають психічні вади.

Протягом року

Учні

2.

Проведення разом з кл. керівниками

профілактичних заходів, які б сприяли швидкій адаптації учнів 1-х класів (знайомство зі школою, спілкування, ігрова терапія).

Вересень

Класні керівники, куратори

3.

Проведення тренінгових занять з дітьми – сиротами та учнями з обмеженими можливостями «Адаптація учнів у групі».

Вересень

Учні

4.

Проведення корекційних занять в групах учнів І курсу з метою допомоги в адаптації учнів до нових умов навчання, знайомства одне з одним, входження в групу.

Вересень

Учні

5.

Проведення тренінгових занять з метою розвитку толерантності учнів та запобігання проявам ксенофобії та расизму.

Вересень

Учні

6.

Тренінгові заняття «Моє здоров’я – мій вибір» спрямований на розвиток умінь та навичок свідомого вибору здорового способу життя.

Жовтень

Учні

7.

Практичне заняття «Цінити сьогодення» спрямоване допомогти учням проаналізувати власне ставлення до цінностей життя.

Жовтень, квітень

Учні

8.

Заняття з елементами тренінгу «Поведінка в конфліктних ситуаціях».

Листопад

Учні

9.

Проведення корекційних занять з учнями з низьким рівнем соціальної адаптації.

Листопад

Учні

10.

Заняття з елементами тренінгу «Поведінка в конфліктних ситуаціях».

Листопад

Учні

11.

Проведення тренінгового заняття «Творімо добро і посміхаємося кожному».

Листопад

Учні

12.

Корекційно-відновлювальна та розвивальна робота з учнями, схильними до суїцидальних намірів.

Грудень

Учні

13.

 Проведення корекційних занять з учнями з порушеннями емоційної сфери.

Грудень

Учні

14.

  Розвивальна робота (тренінги) з учнями з метою формування впевненості та профілактики перевантаження і стресів.

Грудень

Учні

15.

Корекційно-відновлювальна робота з дітьми «групи ризику», допомога в кризових ситуаціях.

Січень

Учні

16.

Розвивальна робота з учнями з питань попередження торгівлі людьми.

Січень

Учні

17.

Тренінгові заняття з підготовки молоді до подружнього життя.

Січень

Учні

18.

Психологічні уроки «Вчимося спілкуватися».

Лютий, березень

Учні

19.

Заняття з елементами тренінгу «Подолання страхів».

Лютий

Учні

20.

Тренінгові заняття з учнями «Готуємось до іспитів» (формування впевненості та профілактика стресів перед іспитами).

Березень, квітень

Учні

21.

Тренінгові заняття з учнями «Скласти іспити – це просто!» з метою формування впевненості та профілактики стресів.

Травень

Учні

22.

Бесіди щодо розвитку формування здорового способу життя

Протягом року

Учні


 

4. Психологічна просвіта

1.

Виступи на батьківських зборах: «Особливості навчання учнів у ПТНЗ», «Увага – адаптація!».

Вересень

Батьки

2.

Розробка рекомендацій батькам учнів першого курсу для покращення адаптаційного періоду.

Вересень

Батьки

3.

Лекція для учнів до Всесвітнього дня запобігання самогубства (10 вересня).

Вересень

Учні

4.

Проведення бесіди на тему: «Від самопізнання – до своєї професії».

Вересень

Учні

5.

Виступи на виховних годинах.

Жовтень

Учні

6.

Лекція для учнів до Всесвітнього дня психічного здоров’я  (10 жовтня).

Жовтень

Учні

7.

 Інтерактивні заходи з учнями до Всесвітнього дня дітей

(20 листопада).

Листопад

Учні

8.

Проведення бесід на тему «Стоп насильству!».

Листопад

Учні

9.

Проведення загально училищних виховних годин на тему: «Що таке насильство?».

Листопад

Учні

10.

Масові заходи в рамках акції «16 днів проти насильства»   (25 листопада-10 грудня).

Листопад, грудень

Учні

11.

Виступи перед учнями «Я і мої права та обов’язки».

Грудень

Учні

12.

Виступи перед учнями «Ми за здоровий спосіб життя!».

Грудень

Учні

13.

Проведення масових заходів, акцій, виступів, психологічних читань із використанням відеоматеріалів, активних форм роботи з питань формувань здорового способу життя.

Грудень

Учні

14.

Заняття з учнями за проектом «Захисти себе від ВІЛ».

Грудень

Учні

15.

Інформаційно-просвітницька акція до Всесвітнього Дня боротьби проти СНІДу (1 грудня).

Грудень

Учні

16.

Участь у проведенні тижнів правових знань, круглий стіл «Причини і наслідки».

Грудень

Учні

17.

Лекції для учнів з питань попередження торгівлі людьми.

Січень

Учні

18.

Година психологічної просвіти для учнів: «Формування позитивного образу «Я» та профілактика суїцидальної поведінки».

Січень

Учні

19.

Виступи перед учнями на теми: «Як стати успішним лідером», «Як протистояти тиску з боку однолітків».

Січень

Учні

20.

Круглий стіл для педагогів: «Робота з дітьми, схильними до девіантної поведінки».

Січень

Педагоги

21.

 Психологічні уроки «Вчимося спілкуватися».

Лютий

Учні

22.

Лекції для учнів на тему: «Друзі, яких ми вибираємо» до Дня закоханих (14 лютого).

Лютий

Учні

23.

Проведення бесіди з учнями  на тему: «Професія + Професіоналізм».

Лютий

Учні

24.

Інформаційні повідомлення для учнів на тему: «Темперамент, характер, здібності».

Лютий

Учні

25.

Виступи  для учнів  на тему: «Відверто про інтимне».

Березень

Учні

26.

Виховні години «Відповідальна поведінка».

Березень

Учні

27.

Виховні години з учнями щодо особливостей трудової діяльності під час проходження виробничої практики.

Березень

Учні

28.

Лекції для учнів на тему: «Як не помилитися у виборі місця роботи».

Березень

Учні

29.

 Виступи перед учнями на тему: «Як підготуватися до іспитів».

Квітень

Учні

30.

Година психологічної просвіти для учнів  «Психологія трудової діяльності».

Квітень

Учні

31.

Бесіди з учнями на тему: «Моє майбутнє доросле життя».

Квітень

Учні

32.

 Виступи на батьківських зборах на тему: «Як організувати повноцінний відпочинок і оздоровлення дітей влітку».

Травень

Батьки

33.

Проведення бесіди на тему: «Збереження життя під час літнього відпочинку».

Травень

Учні

34.

Участь у підготовці та проведенні виховних годин, акцій,  лекторіїв, диспутів з учнями з питань формування здорового способу життя.

Протягом року

Учні

35.

Сприяти підвищенню психологічної культури вчителів та батьків шляхом участі в роботі педрад, виховних годин, семінарів, батьківських зборів.

Протягом року

Батьки, учні, педколектив

36.

Створення сприятливого соціально-психологічного клімату в навчальному закладі та оптимізація змісту і форм психологічної просвіти педагогічних працівників і батьків.

Протягом року

Батьки, учні, педколектив

 

5. Навчальна діяльність

1.

Викладання навчального матеріалу за програмами курсів за вибором, факультативів гуртків.

Протягом року

Учні

 

                               6. Організаційно – методична робота

1.

Підготовка, розробка програм психодіагностичних досліджень.

Протягом року

 

2.

Підготовка психодіагностичного інструментарію (тестових бланків, анкет тощо).

Протягом року

 

3.

Постійне оновлення психологічної та методичної літератури для роботи з  учнями, вчителями та батьками.

Протягом року

 

4.

Поновлення дидактичного матеріалу, оформлення папок з дидактичними та корекційними матеріалами.

Протягом року

 

5.

Складання плану роботи на рік, місяць;

підготовка до проведення виховних годин, навчальних занять, «годин психолога».

Протягом року

 

6.

Участь у засіданнях методичного об’єднання практичних психологів.

Протягом року

 

7.

Самоосвіта, ознайомлення з психологічною та методичною літературою.

Протягом року

 

8.

Складання статистичного та аналітичного звітів про виконану роботу впродовж навчального року.

Протягом року

 

9.

 Підготовка до виступів на батьківських зборах, педагогічних нарадах, семінарах для педагогів.

Протягом року

 

 

7. Звязки з громадськістю

1.

Співпраця з  дирекцією училища, місцевими органами виконавчої влади, правоохоронними органами з питань контролю за навчанням і вихованням учнів у неблагополучних сім’ях

Протягом року

 

2.

Участь в науково - практичних конференціях

Протягом року

 

3.

Встановлення зв’язків з іншими установами та організаціями, що займаються проблемами практичної психології

Протягом року

 

4.

Співпраця із заступником директора по виховній роботі

Протягом року

 

 

 

Практичний психолог                                                                    Дубенчук О.Б.

Архів 2013-2014 року.

На головну

-
Студентам:
Відеоматеріали
Розклад занять
Календар
Годинник

Архів
Всі новини по роках.
Пошук по сайту
-

Звіт про роботу директора за 2016 - 2017 навчальний рік

Міжнародні відносини

Національно-патріотичне виховання

Наші видання

Національна дитяча гаряча лінія Національна гаряча лінія

Публічна інформація

АНОНС!!!
Надаємо послуги населенню!

ЗНО - 2017

Наші партнери

-
Новини
17.01.18 - Проходження виробничої практики.
09.01.18 - Майстер-клас для педагогів.
05.01.18 - Семінар з класними керівниками та кураторами груп.
05.01.18 - Засідання Ради профілактики правопорушень.
29.12.17 - Поетапна кваліфікаційна атестація в групі з професії швачка, кравець.
26.12.17 - Проходження виробничої практики.
26.12.17 - Театралізований захід «Новорічне диво».
26.12.17 - Конкурс на кращу новорічну іграшку.
20.12.17 - Перший етап олімпіади з предмету «Охорона праці».
20.12.17 - Екскурсія в парк Шенборна.
19.12.17 - Театралізоване дійство до Дня святого Миколая «Миколая зустрічаймо в цей святий величний час».
Рік Японії в Україні

Рік Японії в Україні

Обговорення:


Додати нове повідомлення:

Автор:

Повідомлення:

(Для зареєстрованих користувачів. Реєстрація.)
Головна
Про нас
Бібліотека
Сторінка психолога
Учнівське самоврядування
Виховна робота
Охорона праці
Професії
Вступнику
Методика

сеть партнерских программ