Головна
Про нас
Бібліотека
Сторінка психолога
Учнівське самоврядування
Виховна робота
Охорона праці
Професії
Вступнику
Методика
КНТЕУ МОН ЗакДМОН НПЦ ПТО ИППО ПрофТехОсвита ИИТ
План роботи практичного психолога Положення про психологічну службу системи освіти України

ЗАТВЕРДЖЕНО                                                   ПОГОДЖЕНО
Директор Ужгородського вищого                       Директор Закарпатського обласного
Комерційного училища КНТЕУ                          центру практичної психології
_____________ Л.П. Гондорчин                          і соціальної роботи
                                                                    _______________В.В. Шевчук

 

 

 

 

ПЛАН
роботи практичного психолога
Ужгородського вищого комерційного
училища КНТЕУ      

 

Дубенчук Олександри Богданівни

на  2016 - 2017 навчальний рік

 

№ п/п

Зміст роботи з учнями, педпрацівниками, батьками, дирекцією навчального закладу

Термін проведення

Де і з ким
проводиться

 

1. Психодіагностична робота

1.

Виявлення дітей «групи ризику» (М.І.Рожков, М.А.Ковальчук).

Вересень -жовтень

Учні

2.

Спостереження за поведінкою учнів першого року навчання.

Вересень

Учні

3.

Провести діагностику за методикою вивчення психофізіологічної готовності. Методика «Дослідження темпераменту в підлітка» Г. Айзенка.

Вересень

Учні

4.

Провести діагностику адаптованості учнів до умов навчання.

Жовтень

Учні

5.

Провести соціометричного дослідження міжособистісних взаємин учнів у колективах ровесників для з’ясування і усунення причин їх порушень (за запитом).

Жовтень

Учні

6.

Відвідувати уроки теоретичного і виробничого навчання  учнів з метою дослідження взаємодії майстра в/н, викладача з учнями (за запитом адміністрації).

Протягом року

Учні

7.

Проводити психологічні дослідження за запитами учнів, майстрів/н, викладачів, батьків.

Протягом року

Учні

8.

Провести анкетування учнів «Що я знаю про ВІЛ-СНІД».

Листопад

Учні

9.

Дослідити особливості емоційної сфери учнів  за методикою «Самооцінка психічних станів» Г. Айзенка.

Грудень

Учні

10.

Провести дослідження труднощів у встановленні контактів, визначення рівня та структури перешкод особистості у встановленні емоційних контактів за опитувальником
В.В. Бойка.

Січень

Учні

11.

Провести дослідження стилів сімейного виховання, батьківського ставлення.

Лютий

Учні

12.

Провести дослідження професійної готовності  учнів (Опитувальник «Мій шлях широкий»).

Лютий, березень

Учні

13.

Провести дослідження показників і форм агресії учнів І курсу за методикою А. Басса і А.Дарки в адаптації О.К. Осницького.

Лютий

Учні

14.

Провести дослідження адаптованості до життя учнів  за тестом-опитувальником «Наскільки ти адаптований до життя».

Квітень

Учні

15.

Провести дослідження на замовлення дирекції училища, кураторів, майстрів виробничого навчання.

Протягом року

Учні

16.

Проводити індивідуальну діагностику (за запитом).

Протягом року

Учні

17.

Проводити діагностику учнів (за потребою) для складання психологічної характеристики.

Протягом місяця (за потребою)

Учні

 

2. Консультативна робота

1.

Консультація учнів щодо проблем:

  • взаємостосунків в навчальній групі;
  • взаємостосунків з викладачами, батьками, ровесниками;
  • внутрішньо особистісні конфлікти.

Протягом року

Учні

2.

Проводити індивідуальне та групове консультування педагогів та батьків учнів першого курсу з питань адаптації та проблем, які були виявлені під час дослідження дітей «групи ризику».

Вересень-жовтень

Педагоги, батьки

3.

Проводити бесіди-консультації з викладачами та майстрами в/н про   індивідуальні особливості першокурсників.

Протягом року

Педагоги

4.

Розробити рекомендації викладачам та майстрам в/н щодо взаємодії з учнями  «групи ризику».

Вересень

Педагоги

5.

Проводити консультування майстрів виробничого навчання за результатами вивчення мотивації  навчання учнів І курсу.

Протягом року

Майстри в/н

6.

Підготовити рекомендації щодо покращення мотивації навчання учнів.

Жовтень

Педагоги

7.

Проводити консультування учнів, схильних до самоушкоджуючої поведінки.

Протягом року

Учні

8.

Проводити консультування педагогів та батьків щодо взаємодії з учнями з різними акцентуаціями характеру.

Протягом року

Педагоги

9.

Проводити консультування майстрів в/н та викладачів за результатами дослідження міжособистісних взаємин учнів у колективах.

Протягом року

Педагоги

10.

Проводити консультування учнів за результатами досліджень особливостей характеру.

Жовтень

Учні

11.

Проводити індивідуальні консультації учнів з числа дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування та дітей з обмеженими можливостями.

Протягом року

Учні

12.

Проводити бесіди з педагогами про форми профілактичної роботи, спрямованої на подолання насильства серед учнів, конфліктів у педагогічній практиці.

Протягом року

Педагоги

13.

Проводити консультування учнів з низьким рівнем соціальної адаптованості.

Протягом року

Учні

14.

Проводити консультування батьків з питань агресивної поведінки та жорстокості дітей (про причини, наслідки та напрямки протидії).

Листопад

Батьки

15.

Проводити консультування педагогів з питань удосконалення міжособистісних стосунків учнів, покращення психологічного клімату класного колективу.

Протягом року

Педагоги

16.

Проводити консультування  батьків з питань запобігання шкідливим звичкам, пропусків занять без поважних причин, та успішності учнів.

Протягом року

Батьки

17.

Проводити консультування учнів з метою надання рекомендацій як справлятися з можливими стресами під час іспитів.

Протягом року

Учні

18.

Проводити консультування учнів з питань  готовності до трудової діяльності.

Протягом року

Учні

19.

Провести групове консультування учнів: «Я та мій вибір».

ІІ семестр

Учні

20.

Проводити консультування учнів за результатами дослідження їх адаптованості до життя.

Квітень

Учні

21.

Проводити консультування педагогів та батьків щодо адаптованості учнів до життя з наданням рекомендацій.

Протягом року

Педагоги, батьки

22.

Проводити консультування учнів з метою надання рекомендацій як справлятися з можливими стресами під час іспитів.

Протягом року

Учні

 

3. Корекційно – відновлювальна та розвивальна робота

1.

Робота з учнями:

  • правопорушниками та схильними до девіантної поведінки;
  • дітьми-сиротами;
  • дітьми з обмеженими можливостями.

Протягом року

Учні

2.

Проведення тренінгових занять з дітьми – сиротами та учнями з обмеженими можливостями «Адаптація учнів у групі».

Вересень

Учні

3.

Проведення корекційних занять в групах учнів І курсу з метою допомоги в адаптації учнів до нових умов навчання, знайомства одне з одним, входження в групу.

Вересень-жовтень

Учні

4.

Проведення тренінгових занять з метою розвитку толерантності учнів та запобігання проявам ксенофобії та расизму.

Протягом року

Учні

5.

Проведення тренінгових занять «Моє здоров’я – мій вибір», спрямованих на розвиток умінь та навичок свідомого вибору здорового способу життя.

Протягом року

Учні

6.

Проведення практичних занять «Цінити сьогодення», спрямованих допомогти учням проаналізувати власне ставлення до цінностей життя.

Жовтень, квітень

Учні

7.

Проведення занять з елементами тренінгу «Конфлікт та шляхи його вирішення».

Листопад

Учні

8.

Проведення корекційних занять з учнями з низьким рівнем соціальної адаптації.

Листопад

Учні

9.

Проведення тренінгових занять «Подолання стереотипів і формування правил безпечної поведінки ».

Грудень

Учні

10.

Проведення тренінгових занять «Психологічні кордони. Асертивність».

Грудень

Учні

11.

Корекційно-відновлювальна та розвивальна робота з учнями, схильними до суїцидальної поведінки.

Протягом року

Учні

12.

Проведення корекційних занять з учнями з порушеннями емоційної сфери.

Протягом року

Учні

13.

Проводити розвивальну роботу (тренінги) з учнями з метою формування впевненості та профілактики перевантаження і стресів.

Протягом року

Учні

14.

Проводити корекційно-відновлювальна робота з дітьми «групи ризику», допомога в кризових ситуаціях.

Протягом року

Учні

15.

Проведення тренінгів «Як не потрапити в тенета торгівця людьми, або безпечна поведінка».

Грудень

Учні

16.

Проведення тренінгових занять з підготовки молоді до подружнього життя.

Січень

Учні

17.

Проведення тренінгів «Емпатійність. Спілкування».

Лютий, березень

Учні

18.

Проведення занять з елементами тренінгу «Подолання страхів».

Лютий

Учні

19.

Проведення тренінгових занять  «Готуємось до іспитів», «Скласти іспити – це просто!»  для формування впевненості та профілактика стресів перед іспитами.

Березень, квітень,
травень

Учні

20.

Проведення тренінгових занять з учнями з метою формування впевненості та профілактики стресів.

Протягом року

Учні

 

4. Психологічна просвіта

1.

Розробка рекомендацій батькам учнів першого курсу для покращення адаптаційного періоду.

Вересень

Батьки

2.

Виступи на батьківських зборах: «Особливості навчання учнів у ПТНЗ», «Увага – адаптація!».

Жовтень

Батьки

3.

Проведення бесід з педагогами на теми: «Емоційний комфорт на уроці», «Умови створення сприятливого мікроклімату в учнівському середовищі».

Протягом року

Педагоги

4.

Прийняти участь в акції, присвяченій  Всесвітньому дню запобігання самогубства (10 вересня).

Вересень

Учні

5.

Проведення бесіди на тему: «Від самопізнання – до своєї професії».

Вересень

Учні

6.

Проведення лекцій для учнів до Всесвітнього дня психічного здоров’я  (10 жовтня).

Жовтень

Учні

7.

Проведення виховних годин  щодо питань безпечної міграції та ризиків потрапляння в ситуації торгівлі людьми, приурочених Європейському дню проти торгівлі людьми (18 жовтня).

Жовтень

Учні

8.

Проведення інтерактивних заходів з учнями до Всесвітнього дня дітей
(20 листопада).

Листопад

Учні

9.

Проведення бесід на тему «Стоп насильству!».

Листопад-грудень

Учні

10.

Проведення диспутів на тему: «Я – це я» в рамках профілактики скоєння учнями навмисних самоушкоджень.

Протягом року

Учні

11.

Заходи в рамках акції «16 днів проти насильства»   (25 листопада-10 грудня).

Листопад, грудень

Учні

12.

Виступи перед учнями «Ми за здоровий спосіб життя!».

Протягом року

Учні

13.

Проведення масових заходів, акцій, виступів, психологічних читань із використанням відеоматеріалів, активних форм роботи з питань формувань здорового способу життя.

Протягом року

Учні

14.

Проведення інформаційно-просвітницької бесіди до Всесвітнього Дня боротьби проти СНІДу (1 грудня).

Грудень

Учні

15.

В рамках Тижня права провести:   

  • бесіду «Я і мої права та обов’язки».
  • виховну годину на тему: «Що таке насильство?».
  • лекцію з питань попередження торгівлі людьми.
  • Тренінгові заняття «Як не потрапити в тенета торгівця людьми».

Грудень

Учні

16.

 Проведення годин психологічної просвіти для учнів: «Формування позитивного образу «Я» та профілактика суїцидальної поведінки».

Протягом року

Учні

17.

Проводити години спілкування з учнями на теми: «Як стати успішним лідером», «Як протистояти тиску з боку однолітків», «Вчимося спілкуватися».

Протягом року

Учні

18.

Створення сприятливого соціально-психологічного клімату в навчальному закладі та оптимізація змісту і форм психологічної просвіти педагогічних працівників і батьків.

Протягом року

Батьки, учні, педколектив

19.

Проведення бесід для учнів на тему: «Друзі, яких ми вибираємо» до Дня закоханих (14 лютого).

Лютий

Учні

20.

Проведення бесід з учнями  на тему: «Професія + Професіоналізм».

Лютий

Учні

21.

Підготувати інформаційні повідомлення для учнів на тему: «Темперамент, характер, здібності».

Лютий

Учні

22.

Виступи  для учнів  на тему: «Відверто про інтимне», «Відповідальна поведінка».

Березень

Учні

23.

Проводити виховні години з учнями щодо особливостей трудової діяльності під час проходження виробничої практики.

Протягом року

Учні

24.

Проводити лекції для учнів на тему: «Як не помилитися у виборі місця роботи», «Психологія трудової діяльності», «Моє майбутнє доросле життя».

Березень

Учні

25.

Виступи перед учнями на тему: «Як підготуватися до іспитів».

Квітень

Учні

26.

Провести виступи на тему: «Як організувати повноцінний відпочинок і оздоровлення дітей влітку».

Травень

Батьки

27.

Проводити бесіди на тему: «Збереження життя під час літнього відпочинку».

Травень

Учні

28.

Сприяти підвищенню психологічної культури педагогів та батьків шляхом участі в роботі педрад, виховних годин, семінарів, батьківських зборів.

Протягом року

Батьки, учні, педколектив

29.

Проведення бесід щодо профілактики учинення дітьми навмисних само ушкоджень.

Протягом року

Учні

 

5. Організаційно – методична робота

1.

Підготовка, розробка програм психодіагностичних досліджень.

Протягом року

Практичний психолог

2.

Підготовка психодіагностичного інструментарію (тестових бланків, анкет тощо).

Протягом року

Практичний психолог

3.

Постійне оновлення психологічної та методичної літератури для роботи з дітьми, вчителями та батьками.

Протягом року

Практичний психолог

4.

Поновлення дидактичного матеріалу, оформлення папок з дидактичними та корекційними матеріалами.

Протягом року

Практичний психолог

5.

Складання плану роботи на рік, місяць;
підготовка до проведення виховних годин, навчальних занять, «годин психолога».

Протягом року

Практичний психолог

6.

Участь у засіданнях методичного об’єднання практичних психологів.

Протягом року

Практичний психолог

7.

Самоосвіта, ознайомлення з психологічною та методичною літературою.

Протягом року

Практичний психолог

8.

Складання статистичного та аналітичного звітів про виконану роботу впродовж навчального року.

Протягом року

Практичний психолог

9.

Підготовка до виступів на батьківських зборах, педагогічних нарадах, семінарах для педагогів.

Протягом року

Практичний психолог

 

6. Звязки з громадськістю

1.

Співпраця з дирекцією школи, місцевими органами виконавчої влади, правоохоронними органами з питань контролю за навчанням і вихованням учнів у неблагополучних сім’ях

Протягом року

 

2.

Участь в науково - практичних конференціях

Протягом року

 

3.

Встановлення зв’язків з іншими установами та організаціями, що займаються проблемами практичної психології

Протягом року

 

4.

Співпраця із заступником директора з виховної роботи

Протягом року

Заступник директора з виховної роботи Скиба М.П.

Практичний психолог                                                                    Дубенчук О.Б.


Архів 2015-2016 року.
Архів 2013-2014 року.

На головну

-
Студентам:
Відеоматеріали
Розклад занять
Календар
Годинник

Архів
Всі новини по роках.
Пошук по сайту
-

Звіт про роботу директора за 2016 - 2017 навчальний рік

Міжнародні відносини

Національно-патріотичне виховання

Наші видання

Національна дитяча гаряча лінія Національна гаряча лінія

Публічна інформація

АНОНС!!!
Надаємо послуги населенню!

ЗНО - 2018

Наші партнери

-
Новини
20.02.18 - Урок - реквієм «Небесна Сотня».
19.02.18 - Державна кваліфікаційна атестація.
16.02.18 - Спартакіада «Здоров’я», присвячена XXIІІ зимовим Олімпійським іграм.
16.02.18 - Державна кваліфікаційна атестація.
15.02.18 - Зустріч учнів з воїном-афганцем Олексіюком С.М.
14.02.18 - День святого Валентина – свято любові, свято емоцій, свято почуттів.
14.02.18 - Участь у обласних змаганнях з волейболу серед ПТНЗ.
06.02.18 - «Профілактика грипу та ГРВІ – запорука здоров`я» - тема години спілкування.
06.02.18 - День безпечного Інтернету.
06.02.18 - Державна кваліфікаційна атестація в групі перепідготовки слухачів центру зайнятості.
02.02.18 - Поетапна кваліфікаційна атестація в групі.

Обговорення:


Додати нове повідомлення:

Автор:

Повідомлення:

(Для зареєстрованих користувачів. Реєстрація.)
Головна
Про нас
Бібліотека
Сторінка психолога
Учнівське самоврядування
Виховна робота
Охорона праці
Професії
Вступнику
Методика

сеть партнерских программ