Головна
Про нас
Бібліотека
Сторінка психолога
Учнівське самоврядування
Виховна робота
Охорона праці
Професії
Вступнику
Методика
КНТЕУ МОН ЗакДМОН НПЦ ПТО ИППО ПрофТехОсвита ИИТ

Організація роботи з охорони праці в Ужгородському вищому комерційному училищі КНТЕУ здійснюється з метою забезпечення здорових і безпечних умов навчально-виховного процесу, запобігання травматизму його учасників відповідно до нормативно-правових актів з питань охорони праці:

 1. Закону України « Про охорону праці»;
 2. Закону України « Про пожежну безпеку»;
 3. Закону України « Про професійно-технічну освіту»;
 4. Закону України « Про дорожній рух»;
 5. Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності»;
 6. Закон України «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення»;
 7. Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища»;
 8. Закон України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку»;
 9. «Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти» (наказ МОН України № 563 від 01.08.2001 р.);
 10. «Положення про розробку інструкцій з охорони праці» (наказ Держнаглядохоронпраці № 9 від 29.01.1998 р.);
 11. Типового положення про охорону праці (наказ Держнаглядохоронпраці України №255 від 15.11.2004 р.);
 12. Наказу № 273 від 16.11.2007 р. «Про внесення змін до Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці», затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 р. № 15 та інших нормативних і розпорядчих документів.

Відповідальність за стан організації роботи з охорони праці, створення безпечних умов навчально-виховного процесу в навчальному закладі несе директор, який своїм наказом «Про організацію роботи з охорони праці в структурних підрозділах училища» призначає відповідальних осіб, визначає їх функціональні обов’язки.

На основі Типових положень в училищі розроблені і діють:

 1. «Положення про адміністративно-господарський контроль з охорони праці»;
 2. «Положення про енергетичну службу УВКУ КНТЕУ»;
 3. «Положення про стажування і допуск працівників до роботи» та програми стажування для новоприйнятих працівників;
 4. «Положення про службу охорони праці»;
 5. «Положення про розробку інструкцій з охорони праці, пожежної безпеки, безпеки життєдіяльності» та налагоджена їх система.
 6. «Положення про кабінет охорони праці та безпеки життєдіяльності навчального закладу»;
 7. «Положення про організацію навчання, перевірку знань та проведення інструктажів з питань охорони праці»;
 8. «Положення про пожежну безпеку Ужгородського вищого комерційного училища КНТЕУ»;
 9. «Положення про оперативний контроль з охорони праці в Ужгородському вищому комерційному училищі КНТЕУ».

Розроблені та затверджені директором і введені в дію 66 інструкцій з охорони праці, пожежної безпеки, безпеки життєдіяльності для учнів і працівників училища, а саме:

 


інструкції

Назва інструкції

1

Інструкція з охорони праці для посадових осіб, відповідальних за охорону праці на дільницях та підрозділах

2

Інструкція з охорони праці для працівників та учнів

3

Інструкція з охорони праці з надання першої (долікарської)
допомоги потерпілим від нещасних випадків

4

Інструкція з охорони праці електрика, що здійснює ремонт і
обслуговування внутрішньої електромережі

5

Інструкція з охорони праці для слюсаря-сантехніка

6

Інструкція з охорони праці для механіка швейного обладнання

8

Інструкція з охорони праці при роботі на комп'ютері

9

Інструкція з охорони праці при проведенні спортивно-масових заходів

10

Інструкція з охорони праці під час занять гімнастикою

11

Інструкція з охорони праці для сторожа

12

Інструкція з охорони праці для двірника

13

Інструкція з охорони праці для чергового гуртожитку

14

Інструкція з охорони праці для комірника

15

Інструкція з охорони праці для кастелянки

16

Інструкція з охорони праці для прибиральниці

21

Інструкція з охорони праці для кравців, закрійників на роботах з ручними інструментами, пристроями

22

Інструкція з охорони праці для кравців, закрійників при
виконанні робіт на швейних машинах

23

Інструкція з охорони праці для кравців, закрійників при
виконанні робіт з електропрасками

24

Інструкція з охорони праці для операторів швацького
устаткування, швачок на роботах з ручними інструментами, пристроями

25

Інструкція з охорони праці для операторів швацького
устаткування, швачок при виконанні робіт на швейних машинах

26

Інструкція з охорони праці для операторів швацького
устаткування, швачок на роботах з електропрасками

27

Інструкція з охорони праці для перукарів при виконанні перукарських робіт

28

Інструкція з охорони праці для манікюрниці при виконанні манікюрних робіт

29

Інструкція з охорони праці і пожежної безпеки для учнів при проведенні занять у комп’ютерному класі

30

Інструкція з охорони праці під час занять легкою атлетикою

31

Інструкція з охорони праці під час проведення навчальних занять в спортивному залі та спортивних майданчиках

32

Інструкція з охорони праці для кабінету хімії

33

Інструкція з охорони праці для кабінету фізики

34

Інструкція з охорони праці з охорони праці в комп’ютерному класі

35

Інструкція з охорони праці з пожежної безпеки

36

Інструкція з охорони праці для оператора-обхідника газової котельні

38

Інструкція з охорони праці «Про порядок дій сторожа у разі пожежі на об’єктах училища»

39

Інструкція з охорони праці «Про заходи пожежної безпеки в
Ужгородському вищому комерційному училищі КНТЕУ»

41

Інструкція з охорони праці дії працівників та учнів в аварійних ситуаціях

43

Інструкція з охорони праці «Про порядок дій у разі пожежі»

44

Інструкція з охорони праці, правила охорони праці і пожежної
безпеки, проживаючих в гуртожитку

45

Інструкція з охорони праці, техніки безпеки при виконанні прасувальних робіт

46

Інструкція з охорони праці, техніки безпеки при виконанні перукарських робіт

47

Інструкція з охорони праці, техніки безпеки при виконанні
манікюрних і педикюрних робіт

49

Інструкція з охорони праці для робітника з комплексного
обслуговування, ремонту будівель, споруд і обладнання

50

Інструкція з охорони праці вступного інструктажу з охорони праці

51

Інструкція з охорони праці для неелектротехнічного персоналу, якому присвоюється І група з електробезпеки

52

Інструкція з охорони праці для вчителя фізичної культури

53

Інструкція з охорони праці, безпеки життєдіяльності щодо
організації безпечного плавання учнів у відкритих водоймах

54

Інструкція з охорони праці, безпеки життєдіяльності щодо
безпеки проживання учнів у гуртожитку

55

Інструкція з охорони праці, безпеки життєдіяльності під час
проведення екскурсій

56

Інструкція з охорони праці вихователя гуртожитку

57

Інструкція з охорони праці, безпеки життєдіяльності під час
господарських робіт по благоустрою територій навчального закладу та гуртожитку

58

Інструкція з охорони праці, безпеки життєдіяльності учнів під час тривалих святкових днів (Великдень, травневі, Новорічні та інші свята) та літніх канікул

59

Інструкція з охорони праці, безпеки життєдіяльності учнів під час перебування в громадських місцях, проведення масових заходів в навчальному закладі та на базі інших начальних закладів та установ

60

Інструкція з охорони праці при роботах із застосуванням
переносних драбин та драбинок

61

Інструкція з охорони праці під час виробничої практики учнів училища

62

Інструкція з охорони праці, безпеки життєдіяльності під час
чергування і обходу об’єкта сторожем

63

Інструкція з охорони праці під час занять спортивними іграми

64

Інструкція з охорони праці особи, відповідальної за справний стан і безпечну експлуатацію котлів

64

Інструкція з техніки безпеки при експлуатації електроплити

65

Інструкція з охорони праці, безпеки життєдіяльності учнів під час літніх канікул

66

Інструкція з охорони праці, пожежної безпеки для учнів начального закладу

 

Для робітників розроблені інструкції з охорони праці, які містять загальні вимоги безпеки, вимоги безпеки перед початком, під час та після закінчення роботи, а також в аварійних ситуаціях.
В навчальному закладі інженером з охорони праці Матвієвич В.І. розроблений стенд «Система проведення інструктажів з охорони праці, безпеки життєдіяльності та пожежної безпеки з учнями та слухачами училища».

З працівниками систематично проводяться інструктажі з охорони праці, пожежної безпеки, безпеки життєдіяльності, які реєструються у журналах реєстрації інструктажів.
На підставі «Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти» в училищі впроваджено «Журнали реєстрації інструктажів з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності учнів», в яких завідувачі навчальними кабінетами, навчально-виробничими майстернями, керівники гуртків, майстри виробничого навчання, вихователі гуртожитку реєструють проведення первинного, позапланового і цільового інструктажів з учнями на робочому місці та при проведенні позаурочних заходів.

В журналі обліку виробничого навчання реєструється тематичний первинний інструктаж, який проводиться перед виконанням кожного завдання, пов’язаного з використанням різних матеріалів, інструментів, приладів, нових технологічних операцій на обладнанні до початку уроку, заняття.

 

Проведення тематичного первинного інструктажу під час виробничого навчання

 

В журналах теоретичного навчання класні керівники, куратори груп на початку навчального року проводять з учнями вступний інструктаж.
На основі Типових розроблені та затверджені директором програми вступного і первинного інструктажів для працівників, учнів.

Навчання та перевірка знань майстрів виробничого навчання, викладачів, адміністративно-господарського персоналу, працівників гуртожитку проводиться згідно з графіком «Проведення навчання та перевірки знань працівників училища з питань охорони праці, пожежної безпеки, безпеки життєдіяльності». Перевірка знань проводиться створеною та затвердженою наказом директора постійно діючою комісією за розробленою програмою, екзаменаційними білетами з оформленням відповідних протоколів і видачею посвідчень.

 

Навчання та перевірка знань педпрацівників з охорони праці

 

З працівниками, які виконують роботи з підвищеною небезпекою, проводяться навчання за окремою програмою, затвердженою директором.
З працівниками не електротехнічного персоналу проводяться навчання згідно з наказом директора. Результати навчань заносяться в протоколи.
Навчання учнів з метою формування у майбутніх робітників необхідних знань з охорони праці проводиться за робочою навчальною програмою предмету «Охорона праці» для професійно-технічних навчальних закладів в обсязі 30 годин.
Навчальна програма предмета «Охорона праці» розроблена відповідно до Типової з урахуванням особливостей виробництва відповідних галузей: швейної промисловості, сфери обслуговування та спільних для всіх галузей економіки.
Навчальні плани і програми виконуються в повному обсязі, оцінювання навчальних досягнень учнів проводиться відповідно до розроблених критеріїв.
З метою підвищення зацікавленості учнів у вивченні предмету, формування розуміння необхідності глибоких знань з охорони праці щорічно з кращими учнями проводяться олімпіади.
До Дня охорони праці в Україні 28 квітня щорічно в навчальному закладі згідно проводяться заходи: випуск стіннівок, стендів, конкурс на краще оформлення навчально-виробничої майстерні.

 

Проведення І етапу олімпіади з охорони праці серед учнів училища

 

В училищі обладнаний кабінет «Охорони праці», розрахований на 30 робочих місць. Кабінет забезпечений комплектом стендів для кожної професії. Розроблено та затверджено «Положення про кабінет охорони праці» на основі Типового.

 

Оформлення кабінету «Охорони праці»

 

Згідно з Положенням служба охорони праці функціонує у вигляді групи спеціалістів, керує нею інженер з охорони праці.
Служба охорони праці училища разом з керівниками структурних підрозділів складає заходи щодо дотримання встановлених нормативів безпеки, гігієни праці, виробничого середовища, до розділу «Охорона праці» у Колективному договорі.

Комплексні заходи з охорони праці на 2016-2017 н.р

№ п/п

 Зміст заходу

Термін виконання

Відповідальний, виконавець

1

2

3

4

         1

Систематично здійснювати трьохступеневий контроль за станом охорони праці та пожежної безпеки відповідно до “Положення про адміністративно-громадський контроль за станом охорони праці” в училищі

протягом
року

директор,
інженер з ОП

2

Наказом створити постійно діючу атестаційну комісію з перевірки знань з охорони праці та пожежної безпеки

протягом
року

директор,
інженер з ОП

3

Провести перевірку стану захисного заземлення та ізоляції електричних мереж

вересень

зав.госп., інж. з ОП, електромонт.

4

Розробити графік проведення планово-попереджувальних ремонтів та профілактичних випробувань електрообладнання

вересень

зав.господарства,

5

Здійснювати контроль за веденням журналів оперативного контролю по структурних підрозділах

постійно

інженер з ОП

6

Провести чергові заміри опору ізоляції проводів та кабелів, опорів контуру заземлення, петлі «фаза-нуль»

жовтень

зав.госп., інж. з ОП, електромонт.

7

Провести планову повірку захисних засобів

за графіком

зав.господарства, інженер з ОП

8

Утримувати в чистоті і не захаращувати горючими матеріалами виробничі майстерні

протягом
року

ст. майстер,
майстри в\н

9

Обновити куточки з охорони праці та пожежної безпеки в майстернях та навчальних кабінетах

до
10.09.16 р.

ммайстри в\н,
зав. кабінетами

10

Провести попередній медичний огляд учнів, прийнятих на навчання

згідно з графіком

дирекція, зав.оздор пунктом

11

Проконтролювати проходження профілактичного медогляду працівниками училища

за графіком

дирекція

12

Провести планове навчання та перевірку знань з ОП всіх працівників

за планом

директор,
інженер з ОП

13

Інформувати працівників про основні вимоги діючих законів, інших нормативно-правових актів та актів з ОП

постійно

інженер з ОП

14

Провести детальне обстеження та перевірку стану охорони праці в училищі

вересень

заст. директора
з НВР, інж з ОП

15

Заборонити використання нестандартного обладнання без спеціального дозволу технічної інспекції по праці

постійно

заст. директора
з НВР,інж з ОП

16

Забезпечувати дотримання протипожежного стану на всіх ділянках училища та гуртожитку, слідкувати за справністю засобів пожежогасіння

постійно

заст. директора
з НВР, інж. з ОП, команд. гурт.

17

Дотримуватись режиму суворої економії електроспоживання

постійно

керівники структ. підрозділів


18

Направляти на навчання особу, відповідальну за газове господарство та безпечну експлуатацію котлів промислового призначення

1 раз на 3 роки

зав.господарства, інженер з ОП

19

Провести інструктаж на І групу з електробезпеки для неелектро-технічного персоналу

до 10 вересня

зав.госп, інж. з ОП, електромонт

20

Контролювати якість та періодичність проведення педпрацівниками інструктажів з ОП та БЖД з учнями в навчальних кабінетах та навчально-виробничих майстернях

протягом
року

заст. директора
з НВР,
інженер з ОП

21

При проведенні конкурсів професійної майстерності належну увагу приділяти питанням з ОП

жовтень -лютий

методкомісії

22

Поповнювати аптечки в навчальних кабінетах та навчально-виробничих майстернях необхідними матеріалами по наданню першої медичної допомоги

постійно

зав.господарства, зав.оздоровчим пункотом

23

Проводити планову заміну вогнегасників в навчально-виробничих майстернях та кабінетах

протягом
року

зав.господарства, інженер з ОП

24

Регулярно проводити обстеження і випробування мереж електро-, водо-, газопостачання в основному корпусі та гуртожитку

постійно

зав.господарства, сантехнік, електромонтер

25

Забезпечувати техпрацівників спецодягом, миючими засобами та іншим згідно з встановленими нормами

постійно

зав.господарства

26

Проводити стажування (дублювання) новоприйнятих працівників на робочому місці

постійно

Інж. з ОП, керівн структ. підрозділ.

27

Контролювати періодичність проходження навчання в Закарпатському експертно-технічному центрі та ЗІППО членів комісії з перевірки знань з ОП

постійно

інженер з ОП

28

Забезпечити проходження навчання та перевірки знань з ОП у відповідній комісії осіб, відповідальних за електро – та газогосподарство

за планом

зав.господарства

29

Контролювати наявність знаків на електроустановках та діелектричних килимків

постійно

зав.господарства, електромонтер

30

Провести додаткові тематичні уроки, виховні заходи з питань безпечного використання електричних приладів та електроустаткування

вересень

зав. майстернями,
ст. майстер,
інженер з ОП

31

Провести перезарядку вогнегасників, у яких закінчився термін використання

жовтень

зав.господарства, інженер з ОП

32

Провести обстеження технічного стану швейного та електрообладнання та здійснити планово-попереджувальний ремонт

до
01.09.2016

механік

33

Проводити інструктажі з працівниками, зокрема сторожами училища та гуртожитку про порядок дій при виникненні аварійних ситуацій в енергосистемі

періодично

зав.господарства, комендант гуртожитку

34

Проводити чистку електрощитів та ревізію контактних та болтових з’єднань

постійно за графіком

електромонтер

35

Переглядати, доопрацьовувати, поновлювати введені і дію інструкції з ОП, ТБ, електробезпеки та пожеже безпеки

постійно

керівники структ. підр., інж. з ОП

36

Переглядати, доопрацьовувати, поновлювати введені в дію посадові інструкції з ОП

постійно

інженер з ОП

37

Провести роботи по підготовці системи опалення до роботи в опалювальному сезоні 2016-2017 р.р.

до
01.10.2016

сантехнік

38

Наказом встановити відповідний протипожежний режим в училищі

вересень

директор,
інженер з ОП

39

Наказом призначити відповідальних осіб з ОП та пожежної безпеки в структурних підрозділах

вересень

директор

40

Направити на навчання та перевірку знань прийнятих на роботу на опалювальний сезон 2016-2017р. операторів газових котелень

жовтень

директор

41

Розробляти і затверджувати наказом заходи щодо поліпшення санітарного стану і благоустрою території в навчальному закладі і гуртожитку училища

постійно

директор, інженер з ОП

42

Розробляти організаційно технічні заходи з підготовки енергетичного господарства училища осінньо-зимовий період 2016-2017 років

за графіком

зав. господарства, інженер з ОП

43

Підготувати та провести у 2017 році заходи з нагоди Дня охорони праці в Україні

січень –
березень

заст. директора з ВР, викладач з ОП

44

Забезпечувати дотримання повітряно-температурного режиму, вологого прибирання, освітлення згідно з нормативними показниками в приміщеннях училища

постійно

зав.господарства, старший майстер

45

Залучати фахівців, представників громадських організацій до участі у інформаційно-просвітницькій роботі з учнями щодо попередження нещасних випадків в навчальному закладі та побуті, зокрема безпеки руху, пожежної безпеки, безпеки на залізничному транспорті та водних об’єктах, а також з метою формування здорового способу життя, негативне ставлення до вживання алкоголю, наркотиків та суїцидної поведінки

протягом року

заст. директора з ВР, психолог, бібліотекар


46

Розробляти заходи щодо збереження життя, здоров’я учасників навчально-виховного процесу з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

постійно

заступник директора з ВР, бібліотекар

47

Проводити контроль за здійсненням комісією загально-технічного огляду будівель і споруд училища

весна-осінь

зав.господарства, інженер з ОП

48

Перевірити наявність акту-дозволу на початок роботи навчальних кабінетів

до 1 вересня

заст.директора
з НВР

49

Здійснити випробування спортивних снарядів на надійність та міцність кріплення

до 1 вересня

заст.директора з ВР, керівник ФВ

50

Щорічно здійснювати передплату на видання з охорони праці та БЖД, пожежної безпеки

щорічно

інженер з ОП, бібліотекар

51

Підготувати навчальний заклад до сталого функціонування в осінньо-зимовий період 2016-2017р. навчального року та забезпечити своєчасне проведення ремонтних робіт

до 1 вересня

зав.господарства, інженер з ОП

 

Розділ «Охорона праці» Колективного договору передбачає забезпечення працівникам соціальних гарантій у галузі охорони праці, які не погіршують, порівняно з чинним законодавством, становище працівника .
В розділі «Охорона праці» Колективного договору передбачені зобов’язання сторін стосовно співпраці у справі збереження здоров’я, життя працівників, покращення безпеки і умов праці, виконання всіх заходів з охорони праці, планування, проведення спільних перевірок з цього питання.
В училищі розроблені, затверджені директором та погоджені з профспілковою організацією «Посадові обов’язки з охорони праці», які передбачають функціональні обов’язки посадових осіб з питань охорони праці:

 1. заступників директора з НВР та ВР, відповідальних за дотримання та виконання правил техніки безпеки, пожежної безпеки, безпеки життєдіяльності, створення належних санітарних умов на час проведення всіх видів занять в училищі та позакласних і позаурочних заходів;
 2. завідувача господарства, який забезпечує дотримання вимог техніки безпеки при експлуатації технічного і електричного обладнання; протипожежного стану будівель і споруд, щорічну перевірку заземлення електроустаткування; забезпечує працівників спецодягом, миючими та дезінфікуючими засобами;
 3. старшого майстра, завідувачів навчально-виробничими майстернями, майстрів виробничого навчання, відповідальних за інструктування з дотримання правил техніки безпеки, електробезпеки, пожежної безпеки під час занять з виробничого навчання та на виробничій практиці;
 4. вихователів, коменданта гуртожитку, керівника фізвиховання та інших посадових осіб, які несуть відповідальність за збереження життя, здоров’я, безпечних умов проживання, навчання учнів під час навчального процесу, а також в аварійних ситуаціях.

Учні допускаються до занять з виробничого навчання за умови наявності спецодягу та відповідного взуття в залежності від специфіки професії.
Робітники забезпечені необхідними засобами індивідуального захисту.
Приміщення училища перебуває в задовільному санітарному стані.
Служба охорони праці контролює дотримання температурних режимів повітря в навчальних кабінетах, навчально-виробничих майстернях, стан запилення повітря (періодично проводяться заміри санепідемслужбою), стан заземлення електрообладнання (проводяться заміри опору заземлення), стан блискавко-захисту.
Навчально-виробничий корпус обігрівається автономною газовою міні-котельнею, підключений до центральної системи водопостачання та водовідведення.
Планується і постійно здійснюється повна заміна старої електропроводки в навчальних кабінетах, навчально-виробничих майстернях, коридорах та інших приміщеннях.
До початку кожного навчального року проводиться поточний ремонт приміщень училища та гуртожитку.
Навчальні кабінети та навчально-виробничі майстерні загалом відповідають вимогам нормативних актів з охорони праці за нормами площ на одного учня, за ступенем освітленості, за розмірами проходів та підходів до робочих місць.
Навчально-виробниче електрообладнання заземлене, забезпечене запобіжними пристроями та колективними засобами захисту від ураження електричним струмом, механічних ушкоджень.
Організація робочих місць відповідає вимогам безпеки праці, виробничої санітарії та гігієни праці.
В училищі налагоджена робота щодо дотримання правил пожежної безпеки.
Щорічно видаються та затверджуються директором накази:

 1. «Про призначення відповідальних осіб за пожежну безпеку в училищі»;
 2. «Про встановлення відповідного протипожежного режиму в училищі та гуртожитку»;
 3. «Правила охорони праці та пожежної безпеки проживаючих в гуртожитку».

Розроблені та затверджені директором інструкції.
В навчальних кабінетах, навчально-виробничих майстернях, коридорах навчального корпусу, в гуртожитку встановлені сертифіковані вогнегасники, обладнані кутки з охорони праці та пожежної безпеки. У коридорах, на сходових клітинах вивішені плани евакуації в разі пожежі.

 

Кутки з пожежної безпеки

 

Стан охорони праці та пожежної безпеки аналізується на інструктивно-методичних нарадах і на засіданнях педагогічної ради, за результатами яких видаються накази або розпорядження і складаються додаткові заходи щодо усунення виявлених недоліків з метою запобігання виробничого травматизму з працівниками та учнями училища.

На головну

-
Студентам:
Відеоматеріали
Розклад занять
Календар
Годинник

Архів
Всі новини по роках.
Пошук по сайту
-

Звіт про роботу директора за 2016 - 2017 навчальний рік

Міжнародні відносини

Національно-патріотичне виховання

Наші видання

Національна дитяча гаряча лінія Національна гаряча лінія

Публічна інформація

АНОНС!!!
Надаємо послуги населенню!

ЗНО - 2018

Наші партнери

-
Новини
20.02.18 - Урок - реквієм «Небесна Сотня».
19.02.18 - Державна кваліфікаційна атестація.
16.02.18 - Спартакіада «Здоров’я», присвячена XXIІІ зимовим Олімпійським іграм.
16.02.18 - Державна кваліфікаційна атестація.
15.02.18 - Зустріч учнів з воїном-афганцем Олексіюком С.М.
14.02.18 - День святого Валентина – свято любові, свято емоцій, свято почуттів.
14.02.18 - Участь у обласних змаганнях з волейболу серед ПТНЗ.
06.02.18 - «Профілактика грипу та ГРВІ – запорука здоров`я» - тема години спілкування.
06.02.18 - День безпечного Інтернету.
06.02.18 - Державна кваліфікаційна атестація в групі перепідготовки слухачів центру зайнятості.
02.02.18 - Поетапна кваліфікаційна атестація в групі.

Обговорення:


Додати нове повідомлення:

Автор:

Повідомлення:

(Для зареєстрованих користувачів. Реєстрація.)
Головна
Про нас
Бібліотека
Сторінка психолога
Учнівське самоврядування
Виховна робота
Охорона праці
Професії
Вступнику
Методика

сеть партнерских программ