Подпись: Правове виховання

Право – це все те, що істинно і справедливо

 Віктор Гюго.

                 Одним з аспектів усебічного розвитку особистості є висока правова культура, формування якої забезпечується правовим вихованням.

             Правове виховання - виховна діяльність закладу освіти, сім'ї, правоохоронних органів, спрямована на формування в молоді правової свідомості, навичок і звичок законослухняності.

             Мета правового виховання учнів - формування в них правової культури громадянина України, що складається передусім зі свідомого ставлення до своїх прав і обов'язків перед суспільством і державою, закріплених у Конституції України, глибокої поваги до законів і правил людського співжиття, готовності дотримуватися й виконувати закріплені в них вимоги, що виражають волю та інтереси народу, активної участі в управлінні державними справами, рішучої боротьби з порушниками законів.  

                 Завдання правового виховання:

- озброєння      учнів знаннями законів, систематичне інформування їх про актуальні питання права;

- формування правової свідомості як сукупності правових уявлень, поглядів, переконань і почуттів, які визначають ставлення особистості до вимог законів, регулюють її поведінку в конкретній правовій ситуації;

- прищеплення учням поваги до держави і права;

- вироблення навичок і звичок законослухняності як результату свідомого ставлення до громадянського обов'язку;

- формування в учнів нетерпимості до правопорушень, злочинності, намагання брати посильну участь у боротьбі з ними, здатності протистояти негативним впливам;

- подолання у правовій свідомості помилкових уявлень, що сформувалися під впливом негативних суспільних явищ.

             Правовиховна робота в училищі:

             Правове виховання в УВКУ КНТЕУ здійснюється на основі Конституції України, Закону України «Про освіту», Програми правової освіти населення України, Сімейного кодексу України, Конвенції про права дитини, Конвенції старшокласників України від 26.11.2006 р., Декларації прав дитини, Загальної Декларації прав людини, Всесвітньої декларації про забезпечення виживання, захисту і розвитку дітей.

             Метою правового виховання в      училищі є формування в кожного учня системи знань з питань основ держави та права, розвиток інтересу до цієї галузі знань і зв'язок права з навколишньою дійсністю; інтересу до її законодавчих та виконавчих органів; прищеплення навичок правосвідомої поведінки; формування потреб та вмінь активно захищати в установленому законом порядку свої права та законні інтереси інших осіб, тому в училищі розроблена програма правового виховання, до якої включені такі заходи:

1. Проведення тижня права;

2. Засідання ради профілактики правопорушень;

3. Зустрічі з працівниками правоохоронних органів, органів юстиції;

4. Співпраця з соціальними працівниками міського центру соціальної служби для сімї, дітей та молоді;

5. Проведення годин спілкування, лекцій, бесід, консультацій з правової тематики;

5. Робота з громадськими організаціями;

6. Педвсеобуч, консультації для батьків.

Подпись: План заходів до Всеукраїнського тижня права

             Мета:

· активізація роботи щодо формування  в учнівської молоді правової культури та ціннісного ставлення до себе й до інших;

· вироблення навичок відповідальної поведінки підростаючого покоління на основі сформованості превентивного світогляду, здатності супротиву до негативних впливів соціального середовища;

· Здійснення інформаційно-просвітницької та профілактичної діяльності, спрямованої на попередження вчинення правопорушень неповнолітніми;

· Виховання інтересу до активної суспільної діяльності в межах правового поля;

· Розвиток громадянської свідомості учнів.

з/п

Зміст заходів

Термін виконання

Відповідальний

1

Провести Всеукраїнський  урок «Права людини» з нагоди проголошення Загальної декларації прав людини

10.12.2014

Заступник  директора з ВР Скиба М.П.

2

Організувати зустріч учнів з офіцерами Чопського прикордонного загону

 

11.12.2014

Бібліотекар Петренко С.Д.

3

Організувати зустріч учнів з соціальними працівниками  міського центру соціальних служб у справах сім’ї, дітей та молоді.  Бесіда на тему: «Насильство. Змиримось, чи зупинимо»

11.12.2014

Заступник  директора з ВР Скиба М.П.

4

Провести з учнями бесіди на тему: «Я і мої права та обов’язки» , тренінгові заняття «Причини і наслідки»

08.12.2014 -12.12.2014

Психолог Дубенчук О.Б.

5

Оформити тематичні стенди, книжкову виставку, презентацію видань про право

08.12.2014

Бібліотекар Петренко С.Д.

6

Організувати з учнями конкурси, ігри, змагання, спрямовані на підвищення рівня правової освіти

09.12.2014

Викладачі  загальноосвітніх та суспільних, психолог, класні керівники, куратори груп

7

Організувати екскурсію учнів  у кінологічний центр Міністерства внутрішніх справ у Закарпатській області

08.12.2014

Викладач суспіль-них дисциплін Демко Г.Ю.

8

Розташувати інформацію про проведені заходи на  веб-сторінці сайту училища

12.12.2014

Заступник директора з ВР, голова методсекції класних керівників